SGD | USD
产品索引 > 晶体,振荡器,谐振器 > 晶体

晶体

结果 : 134
134 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
零件状态
清除
频率

清除
频率稳定性
清除
频率容差
清除
负载电容
清除
ESR(等效串联电阻)
清除
工作温度
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
134 剩余

系列
每页结果数
页面 1/6
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 类型 频率 频率稳定性 频率容差 负载电容 ESR(等效串联电阻) 工作模式 工作温度 等级 安装类型 封装/外壳 大小 / 尺寸 高度 - 安装(最大值)
   
ECS-240-10-36Q-ES-TR Datasheet ECS-240-10-36Q-ES-TR - ECS Inc. XC2183TR-ND ECS-240-10-36Q-ES-TR CRYSTAL 24.000MHZ 10PF SMD 3,000 - 立即发货 可供应: 3,000 $0.52751 3,000
非库存货
最低订购数量 : 3,000
带卷(TR)
可替代的包装
ECX-2236Q 有源 MHz 晶体 24MHz ±50ppm ±30ppm 10pF 60 Ohms 基谐 -40°C ~ 125°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-240-10-36Q-ES-TR Datasheet ECS-240-10-36Q-ES-TR - ECS Inc. XC2183CT-ND ECS-240-10-36Q-ES-TR CRYSTAL 24.000MHZ 10PF SMD 2,401 - 立即发货 可供应: 2,401 $1.01000
-
剪切带(CT)
可替代的包装
ECX-2236Q Digi-Key 停产 MHz 晶体 24MHz ±50ppm ±30ppm 10pF 60 Ohms 基谐 -40°C ~ 125°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-240-10-36Q-ES-TR Datasheet ECS-240-10-36Q-ES-TR - ECS Inc. XC2183DKR-ND ECS-240-10-36Q-ES-TR CRYSTAL 24.000MHZ 10PF SMD 0 可供应: 0 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包装
ECX-2236Q Digi-Key 停产 MHz 晶体 24MHz ±50ppm ±30ppm 10pF 60 Ohms 基谐 -40°C ~ 125°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-270-10-36Q-ES-TR Datasheet ECS-270-10-36Q-ES-TR - ECS Inc. XC2187TR-ND ECS-270-10-36Q-ES-TR CRYSTAL 27.000MHZ 10PF SMD 3,000 - 立即发货 可供应: 3,000 $0.52751 3,000
非库存货
最低订购数量 : 3,000
带卷(TR)
可替代的包装
ECX-2236Q 有源 MHz 晶体 27MHz ±50ppm ±30ppm 10pF 60 Ohms 基谐 -40°C ~ 125°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-270-10-36Q-ES-TR Datasheet ECS-270-10-36Q-ES-TR - ECS Inc. XC2187CT-ND ECS-270-10-36Q-ES-TR CRYSTAL 27.000MHZ 10PF SMD 2,921 - 立即发货 可供应: 2,921 $1.01000
-
剪切带(CT)
可替代的包装
ECX-2236Q Digi-Key 停产 MHz 晶体 27MHz ±50ppm ±30ppm 10pF 60 Ohms 基谐 -40°C ~ 125°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-270-10-36Q-ES-TR Datasheet ECS-270-10-36Q-ES-TR - ECS Inc. XC2187DKR-ND ECS-270-10-36Q-ES-TR CRYSTAL 27.000MHZ 10PF SMD 0 可供应: 0 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包装
ECX-2236Q Digi-Key 停产 MHz 晶体 27MHz ±50ppm ±30ppm 10pF 60 Ohms 基谐 -40°C ~ 125°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-120-12-36Q-CWY-TR Datasheet ECS-120-12-36Q-CWY-TR - ECS Inc. XC2419TR-ND ECS-120-12-36Q-CWY-TR CRYSTAL 12MHZ 12PF SMD 3,000 - 立即发货 可供应: 3,000 $0.52751 3,000 最低订购数量 : 3,000 带卷(TR)
可替代的包装
ECX-2236Q 有源 MHz 晶体 12MHz ±15ppm ±10ppm 12pF 150 Ohms 基谐 -30°C ~ 85°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-120-12-36Q-CWY-TR Datasheet ECS-120-12-36Q-CWY-TR - ECS Inc. XC2419CT-ND ECS-120-12-36Q-CWY-TR CRYSTAL 12MHZ 12PF SMD 4,451 - 立即发货
432 - 厂方库存
可供应: 4,451
$1.01000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
ECX-2236Q 有源 MHz 晶体 12MHz ±15ppm ±10ppm 12pF 150 Ohms 基谐 -30°C ~ 85°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-120-12-36Q-CWY-TR Datasheet ECS-120-12-36Q-CWY-TR - ECS Inc. XC2419DKR-ND ECS-120-12-36Q-CWY-TR CRYSTAL 12MHZ 12PF SMD 4,451 - 立即发货
432 - 厂方库存
可供应: 4,451
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
ECX-2236Q 有源 MHz 晶体 12MHz ±15ppm ±10ppm 12pF 150 Ohms 基谐 -30°C ~ 85°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-400-8-36Q-CWY-TR Datasheet ECS-400-8-36Q-CWY-TR - ECS Inc. XC2730TR-ND ECS-400-8-36Q-CWY-TR CRYSTAL 40MHZ 8PF SMD 3,000 - 立即发货 可供应: 3,000 $0.52751 3,000 最低订购数量 : 3,000 带卷(TR)
可替代的包装
ECX-2236Q 有源 MHz 晶体 40MHz ±15ppm ±10ppm 8pF 40 Ohms 基谐 -30°C ~ 85°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-400-8-36Q-CWY-TR Datasheet ECS-400-8-36Q-CWY-TR - ECS Inc. XC2730CT-ND ECS-400-8-36Q-CWY-TR CRYSTAL 40MHZ 8PF SMD 5,166 - 立即发货
866 - 厂方库存
可供应: 5,166
$1.01000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
ECX-2236Q 有源 MHz 晶体 40MHz ±15ppm ±10ppm 8pF 40 Ohms 基谐 -30°C ~ 85°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-400-8-36Q-CWY-TR Datasheet ECS-400-8-36Q-CWY-TR - ECS Inc. XC2730DKR-ND ECS-400-8-36Q-CWY-TR CRYSTAL 40MHZ 8PF SMD 5,166 - 立即发货
866 - 厂方库存
可供应: 5,166
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
ECX-2236Q 有源 MHz 晶体 40MHz ±15ppm ±10ppm 8pF 40 Ohms 基谐 -30°C ~ 85°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-120-7-36Q-AEY-TR Datasheet ECS-120-7-36Q-AEY-TR - ECS Inc. XC2723TR-ND ECS-120-7-36Q-AEY-TR CRYSTAL 12MHZ 7PF SMD 3,000 - 立即发货 可供应: 3,000 $0.62077 3,000
非库存货
最低订购数量 : 3,000
带卷(TR)
可替代的包装
ECX-2236Q 有源 MHz 晶体 12MHz ±50ppm ±25ppm 7pF 150 Ohms 基谐 -30°C ~ 85°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-120-7-36Q-AEY-TR Datasheet ECS-120-7-36Q-AEY-TR - ECS Inc. XC2723CT-ND ECS-120-7-36Q-AEY-TR CRYSTAL 12MHZ 7PF SMD 2,995 - 立即发货 可供应: 2,995 $1.22000
-
剪切带(CT)
可替代的包装
ECX-2236Q Digi-Key 停产 MHz 晶体 12MHz ±50ppm ±25ppm 7pF 150 Ohms 基谐 -30°C ~ 85°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-120-7-36Q-AEY-TR Datasheet ECS-120-7-36Q-AEY-TR - ECS Inc. XC2723DKR-ND ECS-120-7-36Q-AEY-TR CRYSTAL 12MHZ 7PF SMD 0 可供应: 0 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包装
ECX-2236Q Digi-Key 停产 MHz 晶体 12MHz ±50ppm ±25ppm 7pF 150 Ohms 基谐 -30°C ~ 85°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-160-8-36Q-RWL-TR Datasheet ECS-160-8-36Q-RWL-TR - ECS Inc. XC2726TR-ND ECS-160-8-36Q-RWL-TR CRYSTAL 16MHZ 8PF SMD 3,000 - 立即发货 可供应: 3,000 $0.62077 3,000
非库存货
最低订购数量 : 3,000
带卷(TR)
可替代的包装
ECX-2236Q 有源 MHz 晶体 16MHz ±15ppm ±15ppm 8pF 80 Ohms 基谐 -10°C ~ 70°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-160-8-36Q-RWL-TR Datasheet ECS-160-8-36Q-RWL-TR - ECS Inc. XC2726CT-ND ECS-160-8-36Q-RWL-TR CRYSTAL 16MHZ 8PF SMD 2,968 - 立即发货 可供应: 2,968 $1.22000
-
剪切带(CT)
可替代的包装
ECX-2236Q Digi-Key 停产 MHz 晶体 16MHz ±15ppm ±15ppm 8pF 80 Ohms 基谐 -10°C ~ 70°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-160-8-36Q-RWL-TR Datasheet ECS-160-8-36Q-RWL-TR - ECS Inc. XC2726DKR-ND ECS-160-8-36Q-RWL-TR CRYSTAL 16MHZ 8PF SMD 0 可供应: 0 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包装
ECX-2236Q Digi-Key 停产 MHz 晶体 16MHz ±15ppm ±15ppm 8pF 80 Ohms 基谐 -10°C ~ 70°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-320-8-36Q-CWY-TR Datasheet ECS-320-8-36Q-CWY-TR - ECS Inc. XC2729TR-ND ECS-320-8-36Q-CWY-TR CRYSTAL 32MHZ 8PF SMD 3,000 - 立即发货
3,000 - 厂方库存
可供应: 3,000
$0.62077 3,000 最低订购数量 : 3,000 带卷(TR)
可替代的包装
ECX-2236Q 有源 MHz 晶体 32MHz ±15ppm ±10ppm 8pF 50 Ohms 基谐 -30°C ~ 85°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-320-8-36Q-CWY-TR Datasheet ECS-320-8-36Q-CWY-TR - ECS Inc. XC2729CT-ND ECS-320-8-36Q-CWY-TR CRYSTAL 32MHZ 8PF SMD 5,996 - 立即发货
3,853 - 厂方库存
可供应: 5,996
$1.22000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
ECX-2236Q 有源 MHz 晶体 32MHz ±15ppm ±10ppm 8pF 50 Ohms 基谐 -30°C ~ 85°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-320-8-36Q-CWY-TR Datasheet ECS-320-8-36Q-CWY-TR - ECS Inc. XC2729DKR-ND ECS-320-8-36Q-CWY-TR CRYSTAL 32MHZ 8PF SMD 5,996 - 立即发货
3,853 - 厂方库存
可供应: 5,996
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
ECX-2236Q 有源 MHz 晶体 32MHz ±15ppm ±10ppm 8pF 50 Ohms 基谐 -30°C ~ 85°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-160-10-36Q-AES-TR Datasheet ECS-160-10-36Q-AES-TR - ECS Inc. XC2724TR-ND ECS-160-10-36Q-AES-TR CRYSTAL 16MHZ 10PF SMD 3,000 - 立即发货 可供应: 3,000 $0.66512 3,000 最低订购数量 : 3,000 带卷(TR)
可替代的包装
ECX-2236Q 有源 MHz 晶体 16MHz ±50ppm ±25ppm 10pF 80 Ohms 基谐 -40°C ~ 125°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-160-10-36Q-AES-TR Datasheet ECS-160-10-36Q-AES-TR - ECS Inc. XC2724CT-ND ECS-160-10-36Q-AES-TR CRYSTAL 16MHZ 10PF SMD 5,497 - 立即发货
724 - 厂方库存
可供应: 5,497
$1.31000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
ECX-2236Q 有源 MHz 晶体 16MHz ±50ppm ±25ppm 10pF 80 Ohms 基谐 -40°C ~ 125°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-160-10-36Q-AES-TR Datasheet ECS-160-10-36Q-AES-TR - ECS Inc. XC2724DKR-ND ECS-160-10-36Q-AES-TR CRYSTAL 16MHZ 10PF SMD 5,497 - 立即发货
724 - 厂方库存
可供应: 5,497
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
ECX-2236Q 有源 MHz 晶体 16MHz ±50ppm ±25ppm 10pF 80 Ohms 基谐 -40°C ~ 125°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
ECS-160-12-36Q-CWY-TR Datasheet ECS-160-12-36Q-CWY-TR - ECS Inc. XC2725TR-ND ECS-160-12-36Q-CWY-TR CRYSTAL 16MHZ 12PF SMD 3,000 - 立即发货
3,000 - 厂方库存
可供应: 3,000
$0.66512 3,000 最低订购数量 : 3,000 带卷(TR)
可替代的包装
ECX-2236Q 有源 MHz 晶体 16MHz ±15ppm ±10ppm 12pF 80 Ohms 基谐 -30°C ~ 85°C AEC-Q200 表面贴装型 4-SMD,无引线 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) 0.024"(0.60mm)
每页结果数
页面 1/6
|< < 1 2 3 4 5 >|

16:04:53 7/9/2020