SGD | USD
产品索引 > 射频/IF 和 RFID > RF 定向耦合器

RF 定向耦合器

结果 : 2,290
2,290 剩余
筛选条件选项:
制造商
清除
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
耦合器类型
清除
频率
清除
耦合系数
清除
应用
清除
插入损耗
清除
功率 - 最大值
清除
隔离
清除
回波损耗
清除
封装/外壳
清除
供应商器件封装
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
2,290 剩余
每页结果数
页面 1/92
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 耦合器类型 频率 耦合系数 应用 插入损耗 功率 - 最大值 隔离 回波损耗 封装/外壳 供应商器件封装
   
GLSL20D102 Datasheet Photo Not Available SG9283-ND GLSL20D102 DIRECTIONAL COUPLER 1.7GHZ 20DB 8,442 - 立即发货 可供应: 8,442 $3.32000
-
-
SURFCOIL® GLSL 停產
-
-
20dB
-
-
-
-
-
非标准
-
C2023J5003AHF Datasheet C2023J5003AHF - Anaren 1173-1080-2-ND C2023J5003AHF RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ 0805 36,000 - 立即发货 可供应: 36,000 $0.61348 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 2GHz ~ 2.3GHz 3dB 通用 0.3dB 4W 25dB 22dB 0805(2012 公制) 805
C2023J5003AHF Datasheet C2023J5003AHF - Anaren 1173-1080-1-ND C2023J5003AHF RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ 0805 40,003 - 立即发货 可供应: 40,003 $1.27000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 2GHz ~ 2.3GHz 3dB 通用 0.3dB 4W 25dB 22dB 0805(2012 公制) 805
C2023J5003AHF Datasheet C2023J5003AHF - Anaren 1173-1080-6-ND C2023J5003AHF RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ 0805 40,003 - 立即发货 可供应: 40,003 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 2GHz ~ 2.3GHz 3dB 通用 0.3dB 4W 25dB 22dB 0805(2012 公制) 805
C0810J5003AHF Datasheet C0810J5003AHF - Anaren 1173-1075-2-ND C0810J5003AHF RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 0805 32,000 - 立即发货 可供应: 32,000 $0.61348 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 800MHz ~ 1GHz 3dB CDMA,WCDMA 0.5dB 4W 23dB 31dB 0805(2012 公制) 0805(2012 公制)
C0810J5003AHF Datasheet C0810J5003AHF - Anaren 1173-1075-1-ND C0810J5003AHF RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 0805 32,756 - 立即发货 可供应: 32,756 $1.27000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 800MHz ~ 1GHz 3dB CDMA,WCDMA 0.5dB 4W 23dB 31dB 0805(2012 公制) 0805(2012 公制)
C0810J5003AHF Datasheet C0810J5003AHF - Anaren 1173-1075-6-ND C0810J5003AHF RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 0805 32,756 - 立即发货 可供应: 32,756 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 800MHz ~ 1GHz 3dB CDMA,WCDMA 0.5dB 4W 23dB 31dB 0805(2012 公制) 0805(2012 公制)
C1720J5003AHF Datasheet C1720J5003AHF - Anaren 1173-1078-2-ND C1720J5003AHF RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ 0805 16,000 - 立即发货 可供应: 16,000 $0.61348 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 1.7GHz ~ 2GHz 3dB DCS,PCS,WCDMA 0.3dB 4W 36dB 27dB 0805(2012 公制) 805
C1720J5003AHF Datasheet C1720J5003AHF - Anaren 1173-1078-1-ND C1720J5003AHF RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ 0805 16,617 - 立即发货 可供应: 16,617 $1.27000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 1.7GHz ~ 2GHz 3dB DCS,PCS,WCDMA 0.3dB 4W 36dB 27dB 0805(2012 公制) 805
C1720J5003AHF Datasheet C1720J5003AHF - Anaren 1173-1078-6-ND C1720J5003AHF RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ 0805 16,617 - 立即发货 可供应: 16,617 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 1.7GHz ~ 2GHz 3dB DCS,PCS,WCDMA 0.3dB 4W 36dB 27dB 0805(2012 公制) 805
C5060J5003AHF Datasheet C5060J5003AHF - Anaren 1173-1132-2-ND C5060J5003AHF RF DIR COUPLER 5GHZ-6GHZ 0805 4,000 - 立即发货 可供应: 4,000 $0.61348 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 5GHz ~ 6GHz 3dB 通用 0.2dB 4W 27dB 26dB 0805(2012 公制) 805
C5060J5003AHF Datasheet C5060J5003AHF - Anaren 1173-1132-1-ND C5060J5003AHF RF DIR COUPLER 5GHZ-6GHZ 0805 7,666 - 立即发货 可供应: 7,666 $1.27000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 5GHz ~ 6GHz 3dB 通用 0.2dB 4W 27dB 26dB 0805(2012 公制) 805
C5060J5003AHF Datasheet C5060J5003AHF - Anaren 1173-1132-6-ND C5060J5003AHF RF DIR COUPLER 5GHZ-6GHZ 0805 7,666 - 立即发货 可供应: 7,666 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 5GHz ~ 6GHz 3dB 通用 0.2dB 4W 27dB 26dB 0805(2012 公制) 805
C1517J5003AHF Datasheet C1517J5003AHF - Anaren 1173-1133-2-ND C1517J5003AHF RF DIR COUPLER 1.5-1.7GHZ 0805 4,000 - 立即发货 可供应: 4,000 $0.61348 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 1.5GHz ~ 1.7GHz 3dB 通用 0.2dB 4W 28dB 25dB 0805(2012 公制) 805
C1517J5003AHF Datasheet C1517J5003AHF - Anaren 1173-1133-1-ND C1517J5003AHF RF DIR COUPLER 1.5-1.7GHZ 0805 9,121 - 立即发货 可供应: 9,121 $1.27000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 1.5GHz ~ 1.7GHz 3dB 通用 0.2dB 4W 28dB 25dB 0805(2012 公制) 805
C1517J5003AHF Datasheet C1517J5003AHF - Anaren 1173-1133-6-ND C1517J5003AHF RF DIR COUPLER 1.5-1.7GHZ 0805 9,121 - 立即发货 可供应: 9,121 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 1.5GHz ~ 1.7GHz 3dB 通用 0.2dB 4W 28dB 25dB 0805(2012 公制) 805
DC2337J5020AHF Datasheet DC2337J5020AHF - Anaren 1173-1090-2-ND DC2337J5020AHF RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805 12,000 - 立即发货 可供应: 12,000 $0.72359 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 2.3GHz ~ 3.7GHz 21.3dB 通用 0.14dB 2W
-
21.2dB 0805(2012 公制) 0805(2012 公制)
DC2337J5020AHF Datasheet DC2337J5020AHF - Anaren 1173-1090-1-ND DC2337J5020AHF RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805 13,926 - 立即发货 可供应: 13,926 $1.43000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 2.3GHz ~ 3.7GHz 21.3dB 通用 0.14dB 2W
-
21.2dB 0805(2012 公制) 0805(2012 公制)
DC2337J5020AHF Datasheet DC2337J5020AHF - Anaren 1173-1090-6-ND DC2337J5020AHF RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805 13,926 - 立即发货 可供应: 13,926 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 2.3GHz ~ 3.7GHz 21.3dB 通用 0.14dB 2W
-
21.2dB 0805(2012 公制) 0805(2012 公制)
DC0710J5010AHF Datasheet DC0710J5010AHF - Anaren 1173-1084-2-ND DC0710J5010AHF RF DIR COUPLER 700MHZ-1GHZ 0805 8,000 - 立即发货 可供应: 8,000 $0.72359 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 700MHz ~ 1GHz 10.9dB 通用 0.21dB 2W
-
17.5dB 0805(2012 公制) 805
DC0710J5010AHF Datasheet DC0710J5010AHF - Anaren 1173-1084-1-ND DC0710J5010AHF RF DIR COUPLER 700MHZ-1GHZ 0805 11,745 - 立即发货 可供应: 11,745 $1.43000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 700MHz ~ 1GHz 10.9dB 通用 0.21dB 2W
-
17.5dB 0805(2012 公制) 805
DC0710J5010AHF Datasheet DC0710J5010AHF - Anaren 1173-1084-6-ND DC0710J5010AHF RF DIR COUPLER 700MHZ-1GHZ 0805 11,745 - 立即发货 可供应: 11,745 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 700MHz ~ 1GHz 10.9dB 通用 0.21dB 2W
-
17.5dB 0805(2012 公制) 805
-
C0727J5003AHF - Anaren 1173-1187-2-ND C0727J5003AHF RF DIR COUPLR 700MHZ-2.7GHZ 0805 7,048 - 立即发货 可供应: 7,048 $0.72359 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 700MHz ~ 2.7GHz 3dB 通用 0.7dB 2W 28.8dB 31dB 0805(2012 公制) 805
-
C0727J5003AHF - Anaren 1173-1187-1-ND C0727J5003AHF RF DIR COUPLR 700MHZ-2.7GHZ 0805 7,048 - 立即发货 可供应: 7,048 $1.43000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 700MHz ~ 2.7GHz 3dB 通用 0.7dB 2W 28.8dB 31dB 0805(2012 公制) 805
-
C0727J5003AHF - Anaren 1173-1187-6-ND C0727J5003AHF RF DIR COUPLR 700MHZ-2.7GHZ 0805 7,148 - 立即发货 可供应: 7,148 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
Xinger® 有源 标准 700MHz ~ 2.7GHz 3dB 通用 0.7dB 2W 28.8dB 31dB 0805(2012 公制) 805
每页结果数
页面 1/92
|< < 1 2 3 4 5 >|

16:59:54 4/2/2020