SGD | USD
产品索引 > 电位计,可变电阻器 > 数值显示电位计

数值显示电位计

结果 : 26
26 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
电阻

清除
功率 (W)
清除
容差
清除
调节类型
清除
字符数
清除
大小 / 尺寸
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
  • 市场产品
26 剩余
每页结果数
页面 1/2
|< < 1 2 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 电阻 功率 (W) 容差 调节类型 字符数 安装类型 大小 / 尺寸 端接样式
   
3683S-1-103L Datasheet 3683S-1-103L - Bourns Inc. 3683S-1-103L-ND 3683S-1-103L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT 124 - 立即发货 可供应: 124 $77.26000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 在售 10 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3684S-1-104L Datasheet 3684S-1-104L - Bourns Inc. 3684S-1-104L-ND 3684S-1-104L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT 33 - 立即发货 可供应: 33 $152.09000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 在售 100 kOhms 2W ±3% 按钮 4 面板安装 方形 - 1.870" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(47.50mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3684S-1-103L Datasheet 3684S-1-103L - Bourns Inc. 3684S-1-103L-ND 3684S-1-103L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT 27 - 立即发货 可供应: 27 $152.09000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 在售 10 kOhms 2W ±3% 按钮 4 面板安装 方形 - 1.870" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(47.50mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-104L Datasheet 3683S-1-104L - Bourns Inc. 3683S-1-104L-ND 3683S-1-104L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT 73 - 立即发货 可供应: 73 $77.26000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 在售 100 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-103L Datasheet 3682S-1-103L - Bourns Inc. 3682S-1-103L-ND 3682S-1-103L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT 25 - 立即发货 可供应: 25 $55.73000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 在售 10 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-502L Datasheet 3683S-1-502L - Bourns Inc. 3683S-1-502L-ND 3683S-1-502L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 5K 2W PNL MT 76 - 立即发货 可供应: 76 $77.26000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 在售 5 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-502L Datasheet 3682S-1-502L - Bourns Inc. 3682S-1-502L-ND 3682S-1-502L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 5K 2W PNL MT 19 - 立即发货 可供应: 19 $55.73000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 在售 5 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-102L Datasheet 3683S-1-102L - Bourns Inc. 3683S-1-102L-ND 3683S-1-102L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 1K 2W PNL MT 44 - 立即发货 可供应: 44 $77.26000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 在售 1 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-202L Datasheet 3683S-1-202L - Bourns Inc. 3683S-1-202L-ND 3683S-1-202L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 2K 2W PNL MT 39 - 立即发货 可供应: 39 $77.26000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 在售 2 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-105L Datasheet 3683S-1-105L - Bourns Inc. 3683S-1-105L-ND 3683S-1-105L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 1M 2W PNL MT 34 - 立即发货 可供应: 34 $77.26000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 在售 1 MOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3681S-1-103L Datasheet 3681S-1-103L - Bourns Inc. 3681S-1-103L-ND 3681S-1-103L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT 39 - 立即发货 可供应: 39 $41.05000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 在售 10 kOhms 2W ±3% 按钮 1 面板安装 方形 - 0.650" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(16.51mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-104L Datasheet 3682S-1-104L - Bourns Inc. 3682S-1-104L-ND 3682S-1-104L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT 68 - 立即发货 可供应: 68 $55.73000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 在售 100 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-503L Datasheet 3683S-1-503L - Bourns Inc. 3683S-1-503L-ND 3683S-1-503L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 50K 2W PNL MT 34 - 立即发货 可供应: 34 $77.26000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 在售 50 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-504L Datasheet 3683S-1-504L - Bourns Inc. 3683S-1-504L-ND 3683S-1-504L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 500K 2W PNL MT 8 - 立即发货 可供应: 8 $77.26000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 在售 500 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-501L Datasheet 3682S-1-501L - Bourns Inc. 3682S-1-501L-ND 3682S-1-501L Bourns Inc. VALUE DISPL POT 500OHM 2W PNL MT 30 - 立即发货 可供应: 30 $55.73000 1
非库存货
最低订购数量 : 1
散装 3680 在售 500 Ohms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-105L Datasheet 3682S-1-105L - Bourns Inc. 3682S-1-105L-ND 3682S-1-105L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 1M 2W PNL MT 1 - 立即发货 可供应: 1 $55.73000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 在售 1 MOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-102L Datasheet 3682S-1-102L - Bourns Inc. 3682S-1-102L-ND 3682S-1-102L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 1K 2W PNL MT 0 可供应: 0
标准提前期 14 周
$55.73000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 在售 1 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3681S-1-502L Datasheet 3681S-1-502L - Bourns Inc. 3681S-1-502L-ND 3681S-1-502L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 5K 2W PNL MT 0 可供应: 0
标准提前期 14 周
$27.36400 50
非库存货
最低订购数量 : 50
托盘 3680 在售 5 kOhms 2W ±3% 按钮 1 面板安装 方形 - 0.650" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(16.51mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3681S-1-104L Datasheet 3681S-1-104L - Bourns Inc. 3681S-1-104L-ND 3681S-1-104L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT 0 可供应: 0
标准提前期 14 周
$27.36400 50
非库存货
最低订购数量 : 50
散装 3680 在售 100 kOhms 2W ±3% 按钮 1 面板安装 方形 - 0.650" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(16.51mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-202L Datasheet 3682S-1-202L - Bourns Inc. 3682S-1-202L-ND 3682S-1-202L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 2K 2W PNL MT 0 可供应: 0
标准提前期 14 周
$37.14840 50
非库存货
最低订购数量 : 50
散装 3680 在售 2 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-503L Datasheet 3682S-1-503L - Bourns Inc. 3682S-1-503L-ND 3682S-1-503L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 50K 2W PNL MT 0 可供应: 0
标准提前期 14 周
$37.14840 50
非库存货
最低订购数量 : 50
散装 3680 在售 50 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-203L Datasheet 3683S-1-203L - Bourns Inc. 3683S-1-203L-ND 3683S-1-203L Bourns Inc. VALUE DISPLAY POT 20K 2W PNL MT 0 可供应: 0
标准提前期 14 周
$53.22160 50
非库存货
最低订购数量 : 50
散装 3680 在售 20 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
-
Photo Not Available 3684S-1-203L-ND 3684S-1-203L Bourns Inc. POT 20K OHM CERM 2W +/-100 PPM 0 可供应: 0
标准提前期 14 周
$110.26780 50
非库存货
最低订购数量 : 50
散装
*
在售
-
-
-
-
-
-
-
-
3600S-1-103 Datasheet Photo Not Available 3600S-1-103-ND 3600S-1-103 Bourns Inc. VALUE DISPLY POT 10K 1.5W PNL MT 0 可供应: 0
停产
-
散装 3600 停产 10 kOhms 1.5W ±5% 旋转 10 面板安装 圆形 - 0.752" 直径 x 1.000" 高(19.10mm x 25.40mm) 焊片
3600S-1-501 Datasheet Photo Not Available 3600S-1-501-ND 3600S-1-501 Bourns Inc. VALUE DSP POT 500OHM 1.5W PNL MT 0 可供应: 0
停产
-
散装 3600 停产 500 Ohms 1.5W ±5% 旋转 10 面板安装 圆形 - 0.752" 直径 x 1.000" 高(19.10mm x 25.40mm) 焊片
每页结果数
页面 1/2
|< < 1 2 >|

06:42:36 6/23/2021