SGD | USD
产品索引 > 电位计,可变电阻器 > 数值显示器电位计

数值显示器电位计

结果 : 26
26 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
电阻值

清除
功率(W)
清除
容差
清除
调节类型
清除
字符数
清除
大小/尺寸
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
26 剩余
每页结果数
页面 1/2
|< < 1 2 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 电阻值 功率(W) 容差 调节类型 字符数 安装类型 大小/尺寸 端子类型
   
3684S-1-103L Datasheet 3684S-1-103L - Bourns Inc. 3684S-1-103L-ND 3684S-1-103L VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT 29 - 立即发货 可供应: 29 $163.53000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 有源 10 kOhms 2W ±3% 按钮 4 面板安装 方形 - 1.870" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(47.50mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-103L Datasheet 3683S-1-103L - Bourns Inc. 3683S-1-103L-ND 3683S-1-103L VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT 57 - 立即发货 可供应: 57 $83.07000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 有源 10 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-104L Datasheet 3683S-1-104L - Bourns Inc. 3683S-1-104L-ND 3683S-1-104L VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT 32 - 立即发货 可供应: 32 $83.07000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 有源 100 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3684S-1-104L Datasheet 3684S-1-104L - Bourns Inc. 3684S-1-104L-ND 3684S-1-104L VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT 7 - 立即发货 可供应: 7 $163.53000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 有源 100 kOhms 2W ±3% 按钮 4 面板安装 方形 - 1.870" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(47.50mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3681S-1-103L Datasheet 3681S-1-103L - Bourns Inc. 3681S-1-103L-ND 3681S-1-103L VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT 51 - 立即发货 可供应: 51 $44.14000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 有源 10 kOhms 2W ±3% 按钮 1 面板安装 方形 - 0.650" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(16.51mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-104L Datasheet 3682S-1-104L - Bourns Inc. 3682S-1-104L-ND 3682S-1-104L VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT 57 - 立即发货 可供应: 57 $59.92000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 有源 100 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-502L Datasheet 3683S-1-502L - Bourns Inc. 3683S-1-502L-ND 3683S-1-502L VALUE DISPLAY POT 5K 2W PNL MT 61 - 立即发货 可供应: 61 $83.07000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 有源 5 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-102L Datasheet 3683S-1-102L - Bourns Inc. 3683S-1-102L-ND 3683S-1-102L VALUE DISPLAY POT 1K 2W PNL MT 23 - 立即发货 可供应: 23 $83.07000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 有源 1 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-105L Datasheet 3683S-1-105L - Bourns Inc. 3683S-1-105L-ND 3683S-1-105L VALUE DISPLAY POT 1M 2W PNL MT 21 - 立即发货 可供应: 21 $83.07000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 有源 1 MOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-202L Datasheet 3683S-1-202L - Bourns Inc. 3683S-1-202L-ND 3683S-1-202L VALUE DISPLAY POT 2K 2W PNL MT 11 - 立即发货 可供应: 11 $83.07000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 有源 2 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-105L Datasheet 3682S-1-105L - Bourns Inc. 3682S-1-105L-ND 3682S-1-105L VALUE DISPLAY POT 1M 2W PNL MT 7 - 立即发货 可供应: 7 $59.92000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 有源 1 MOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-503L Datasheet 3683S-1-503L - Bourns Inc. 3683S-1-503L-ND 3683S-1-503L VALUE DISPLAY POT 50K 2W PNL MT 42 - 立即发货 可供应: 42 $83.07000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 有源 50 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-504L Datasheet 3683S-1-504L - Bourns Inc. 3683S-1-504L-ND 3683S-1-504L VALUE DISPLAY POT 500K 2W PNL MT 7 - 立即发货 可供应: 7 $83.07000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 有源 500 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-102L Datasheet 3682S-1-102L - Bourns Inc. 3682S-1-102L-ND 3682S-1-102L VALUE DISPLAY POT 1K 2W PNL MT 44 - 立即发货 可供应: 44 $59.92000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 有源 1 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-501L Datasheet 3682S-1-501L - Bourns Inc. 3682S-1-501L-ND 3682S-1-501L VALUE DISPL POT 500OHM 2W PNL MT 40 - 立即发货 可供应: 40 $59.92000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 有源 500 Ohms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-103L Datasheet 3682S-1-103L - Bourns Inc. 3682S-1-103L-ND 3682S-1-103L VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT 0 可供应: 0
标准提前期 12 周
$59.92000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 有源 10 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-502L Datasheet 3682S-1-502L - Bourns Inc. 3682S-1-502L-ND 3682S-1-502L VALUE DISPLAY POT 5K 2W PNL MT 5 - 立即发货 可供应: 5 $59.92000 1 最低订购数量 : 1 散装 3680 有源 5 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3681S-1-502L Datasheet 3681S-1-502L - Bourns Inc. 3681S-1-502L-ND 3681S-1-502L VALUE DISPLAY POT 5K 2W PNL MT 0 可供应: 0
标准提前期 12 周
$29.42140 50
非库存货
最低订购数量 : 50
托盘 3680 有源 5 kOhms 2W ±3% 按钮 1 面板安装 方形 - 0.650" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(16.51mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-202L Datasheet 3682S-1-202L - Bourns Inc. 3682S-1-202L-ND 3682S-1-202L VALUE DISPLAY POT 2K 2W PNL MT 0 可供应: 0
标准提前期 12 周
$39.94160 50
非库存货
最低订购数量 : 50
散装 3680 有源 2 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-503L Datasheet 3682S-1-503L - Bourns Inc. 3682S-1-503L-ND 3682S-1-503L VALUE DISPLAY POT 50K 2W PNL MT 0 可供应: 0
标准提前期 12 周
$39.94160 50
非库存货
最低订购数量 : 50
散装 3680 有源 50 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-203L Datasheet 3683S-1-203L - Bourns Inc. 3683S-1-203L-ND 3683S-1-203L VALUE DISPLAY POT 20K 2W PNL MT 0 可供应: 0
标准提前期 12 周
$57.22360 50
非库存货
最低订购数量 : 50
散装 3680 有源 20 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
-
Photo Not Available 3684S-1-203L-ND 3684S-1-203L POT 20K OHM CERM 2W +/-100 PPM 0 可供应: 0
标准提前期 16 周
$118.55860 50
非库存货
最低订购数量 : 50
-
*
有源
-
-
-
-
-
-
-
-
3600S-1-103 Datasheet Photo Not Available 3600S-1-103-ND 3600S-1-103 VALUE DISPLY POT 10K 1.5W PNL MT 0 可供应: 0
停產
-
散装 3600 停產 10 kOhms 1.5W ±5% 旋转 10 面板安装 圆形 - 0.752" 直径 x 1.000" 高(19.10mm x 25.40mm) 焊片
3600S-1-501 Datasheet Photo Not Available 3600S-1-501-ND 3600S-1-501 VALUE DSP POT 500OHM 1.5W PNL MT 0 可供应: 0
停產
-
散装 3600 停產 500 Ohms 1.5W ±5% 旋转 10 面板安装 圆形 - 0.752" 直径 x 1.000" 高(19.10mm x 25.40mm) 焊片
3682S-1-203L Datasheet 3682S-1-203L - Bourns Inc. 3682S-1-203L-ND 3682S-1-203L VALUE DISPLAY POT 20K 2W PNL MT 0 可供应: 0
有源
-
散装 3680 有源 20 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
每页结果数
页面 1/2
|< < 1 2 >|

02:14:26 4/3/2020