SGD | USD

产品索引 > 电位计,可变电阻器 > 数值显示器电位计

结果 : 26
26 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
电阻值

清除
功率(W)
清除
容差
清除
调节类型
清除
字符数
清除
大小/尺寸
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格: ?
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
26 剩余
每页结果数
页面 1/2
|< < 1 2 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
?
单价
SGD
?
最低订购数量
?
包装 系列 零件状态 电阻值 功率(W) 容差 调节类型 字符数 安装类型 大小/尺寸 端子类型
   
3684S-1-103L Datasheet 3684S-1-103L - Bourns Inc. 3684S-1-103L-ND VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT 45 - 立即发货 可供应: 45 $157.81000 1 最低订购数量 : 1 散装? 3680 有源 10 kOhms 2W ±3% 按钮 4 面板安装 方形 - 1.870" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(47.50mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-103L Datasheet 3682S-1-103L - Bourns Inc. 3682S-1-103L-ND VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT 106 - 立即发货 可供应: 106 $57.82000 1 最低订购数量 : 1 散装? 3680 有源 10 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-103L Datasheet 3683S-1-103L - Bourns Inc. 3683S-1-103L-ND VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT 71 - 立即发货 可供应: 71 $80.17000 1 最低订购数量 : 1 散装? 3680 有源 10 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-104L Datasheet 3683S-1-104L - Bourns Inc. 3683S-1-104L-ND VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT 67 - 立即发货 可供应: 67 $80.17000 1 最低订购数量 : 1 散装? 3680 有源 100 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-503L Datasheet 3683S-1-503L - Bourns Inc. 3683S-1-503L-ND VALUE DISPLAY POT 50K 2W PNL MT 49 - 立即发货 可供应: 49 $80.17000 1 最低订购数量 : 1 散装? 3680 有源 50 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-502L Datasheet 3683S-1-502L - Bourns Inc. 3683S-1-502L-ND VALUE DISPLAY POT 5K 2W PNL MT 20 - 立即发货 可供应: 20 $80.17000 1 最低订购数量 : 1 散装? 3680 有源 5 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3684S-1-104L Datasheet 3684S-1-104L - Bourns Inc. 3684S-1-104L-ND VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT 19 - 立即发货 可供应: 19 $157.81000 1 最低订购数量 : 1 散装? 3680 有源 100 kOhms 2W ±3% 按钮 4 面板安装 方形 - 1.870" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(47.50mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3681S-1-103L Datasheet 3681S-1-103L - Bourns Inc. 3681S-1-103L-ND VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT 53 - 立即发货 可供应: 53 $42.60000 1 最低订购数量 : 1 散装? 3680 有源 10 kOhms 2W ±3% 按钮 1 面板安装 方形 - 0.650" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(16.51mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-104L Datasheet 3682S-1-104L - Bourns Inc. 3682S-1-104L-ND VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT 34 - 立即发货 可供应: 34 $57.82000 1 最低订购数量 : 1 散装? 3680 有源 100 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-105L Datasheet 3682S-1-105L - Bourns Inc. 3682S-1-105L-ND VALUE DISPLAY POT 1M 2W PNL MT 24 - 立即发货 可供应: 24 $57.82000 1 最低订购数量 : 1 散装? 3680 有源 1 MOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-502L Datasheet 3682S-1-502L - Bourns Inc. 3682S-1-502L-ND VALUE DISPLAY POT 5K 2W PNL MT 12 - 立即发货 可供应: 12 $57.82000 1 最低订购数量 : 1 散装? 3680 有源 5 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-105L Datasheet 3683S-1-105L - Bourns Inc. 3683S-1-105L-ND VALUE DISPLAY POT 1M 2W PNL MT 35 - 立即发货 可供应: 35 $80.17000 1 最低订购数量 : 1 散装? 3680 有源 1 MOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-202L Datasheet 3683S-1-202L - Bourns Inc. 3683S-1-202L-ND VALUE DISPLAY POT 2K 2W PNL MT 30 - 立即发货 可供应: 30 $80.17000 1 最低订购数量 : 1 散装? 3680 有源 2 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-102L Datasheet 3683S-1-102L - Bourns Inc. 3683S-1-102L-ND VALUE DISPLAY POT 1K 2W PNL MT 28 - 立即发货 可供应: 28 $80.17000 1 最低订购数量 : 1 散装? 3680 有源 1 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-504L Datasheet 3683S-1-504L - Bourns Inc. 3683S-1-504L-ND VALUE DISPLAY POT 500K 2W PNL MT 13 - 立即发货 可供应: 13 $80.17000 1 最低订购数量 : 1 散装? 3680 有源 500 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-102L Datasheet 3682S-1-102L - Bourns Inc. 3682S-1-102L-ND VALUE DISPLAY POT 1K 2W PNL MT 49 - 立即发货 可供应: 49 $57.82000 1 最低订购数量 : 1 散装? 3680 有源 1 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-501L Datasheet 3682S-1-501L - Bourns Inc. 3682S-1-501L-ND VALUE DISPL POT 500OHM 2W PNL MT 47 - 立即发货 可供应: 47 $57.82000 1 最低订购数量 : 1 散装? 3680 有源 500 Ohms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3681S-1-502L Datasheet 3681S-1-502L - Bourns Inc. 3681S-1-502L-ND VALUE DISPLAY POT 5K 2W PNL MT 0 可供应: 0
标准提前期 8 周
$28.39260 50
非库存货
?
最低订购数量 : 50
托盘? 3680 有源 5 kOhms 2W ±3% 按钮 1 面板安装 方形 - 0.650" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(16.51mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-202L Datasheet 3682S-1-202L - Bourns Inc. 3682S-1-202L-ND VALUE DISPLAY POT 2K 2W PNL MT 0 可供应: 0
标准提前期 8 周
$38.54500 50
非库存货
?
最低订购数量 : 50
散装? 3680 有源 2 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3682S-1-503L Datasheet 3682S-1-503L - Bourns Inc. 3682S-1-503L-ND VALUE DISPLAY POT 50K 2W PNL MT 0 可供应: 0
标准提前期 8 周
$38.54500 50
非库存货
?
最低订购数量 : 50
散装? 3680 有源 50 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
3683S-1-203L Datasheet 3683S-1-203L - Bourns Inc. 3683S-1-203L-ND VALUE DISPLAY POT 20K 2W PNL MT 0 可供应: 0
标准提前期 8 周
$55.22280 50
非库存货
?
最低订购数量 : 50
散装? 3680 有源 20 kOhms 2W ±3% 按钮 3 面板安装 方形 - 1.460" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
-
Photo Not Available 3684S-1-203L-ND POT 20K OHM CERM 2W +/-100 PPM 0 可供应: 0
标准提前期 8 周
$114.41320 50
非库存货
?
最低订购数量 : 50
-
*
有源
-
-
-
-
-
-
-
-
3600S-1-103 Datasheet Photo Not Available 3600S-1-103-ND VALUE DISPLY POT 10K 1.5W PNL MT 0 可供应: 0
停產
-
散装? 3600 停產 10 kOhms 1.5W ±5% 旋转 10 面板安装 圆形 - 0.752" 直径 x 1.000" 高(19.10mm x 25.40mm) 焊片
3600S-1-501 Datasheet Photo Not Available 3600S-1-501-ND VALUE DSP POT 500OHM 1.5W PNL MT 0 可供应: 0
停產
-
散装? 3600 停產 500 Ohms 1.5W ±5% 旋转 10 面板安装 圆形 - 0.752" 直径 x 1.000" 高(19.10mm x 25.40mm) 焊片
3682S-1-203L Datasheet 3682S-1-203L - Bourns Inc. 3682S-1-203L-ND VALUE DISPLAY POT 20K 2W PNL MT 0 可供应: 0
有源
-
散装? 3680 有源 20 kOhms 2W ±3% 按钮 2 面板安装 方形 - 1.050" 长 x 0.930" 宽 x 1.050" 高(26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) 焊片
每页结果数
页面 1/2
|< < 1 2 >|

14:54:29 9/18/2019