SGD | USD
产品索引 > 光电器件 > LED 照明 - COB,引擎,模块,灯条

LED 照明 - COB,引擎,模块,灯条

结果 : 6,543
6,543 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
类型
清除
颜色
清除
CCT(K)
清除
波长
清除
配置
清除
通量 @ 电流/温度 -测试
清除
电流 - 测试
清除
温度 - 测试
清除
电压 - 正向(Vf)(典型值)
清除
不同测试电流时的流明/瓦
清除
电流 - 最大值
清除
CRI(高显色指数)
清除
视角
清除
特性
清除
大小/尺寸
清除
高度
清除
发光面(LES)
清除
透镜类型
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
6,543 剩余

制造商
每页结果数
页面 1/262
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 类型 颜色 CCT(K) 波长 配置 通量 @ 电流/温度 -测试 电流 - 测试 温度 - 测试 电压 - 正向(Vf)(典型值) 不同测试电流时的流明/瓦 电流 - 最大值 CRI(高显色指数) 视角 特性 大小/尺寸 高度 发光面(LES) 透镜类型
   
CXA1304-0000-000C00C250F Datasheet CXA1304-0000-000C00C250F - Cree Inc. CXA1304-0000-000C00C250F-ND CXA1304-0000-000C00C250F LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE 2,522 - 立即发货 可供应: 2,522 $1.90000 1 最低订购数量 : 1 托盘 XLamp® CXA1304 有源 板上芯片(COB) 白色,冷色 5000K 4 阶麦克亚当椭圆
-
方形 458lm(440lm ~ 475lm) 400mA 85°C 9V 127 lm/W 1A 70 115°
-
13.35mm 长 x 13.35mm 宽 1.70mm 6.00mm 直径 扁平
CXA2540-0000-000N0HW250F Datasheet CXA2540-0000-000N0HW250F - Cree Inc. CXA2540-0000-000N0HW250F-ND CXA2540-0000-000N0HW250F LED COB CXA2540 COOL WHT SQUARE 363 - 立即发货 可供应: 363 $13.70000 1 最低订购数量 : 1 托盘 XLamp® CXA2540 有源 板上芯片(COB) 白色,冷色 5000K 4 阶麦克亚当椭圆
-
方形 5043lm(4860lm ~ 5225lm) 1.1A 85°C 37V 124 lm/W 2.1A 80 115°
-
23.85mm 长 x 23.85mm 宽 1.70mm 19.00mm 直径 扁平
CXB1310-0000-000N0UK230G Datasheet CXB1310-0000-000N0UK230G - Cree Inc. CXB1310-0000-000N0UK230G-ND CXB1310-0000-000N0UK230G LED COB XLAMP CXB1310 3000K SQ 290 - 立即发货 可供应: 290 $18.01000 1 最低订购数量 : 1 托盘 Xlamp® CXB1310 有源 板上芯片(COB) 白色,暖色 3000K 3 阶麦克亚当椭圆
-
方形 1245lm(1200lm ~ 1290lm) 350mA 85°C 36V 99 lm/W 700mA 90 115°
-
13.35mm 长 x 13.35mm 宽 1.55mm 6.00mm 直径 扁平
CXB3590-0000-000N0HCD50E Datasheet CXB3590-0000-000N0HCD50E - Cree Inc. CXB3590-0000-000N0HCD50E-ND CXB3590-0000-000N0HCD50E LED COB CXB3590 5000K WHT SMD 134 - 立即发货 可供应: 134 $52.65000 1 最低订购数量 : 1 托盘 Xlamp® CXB3590 有源 板上芯片(COB) 白色,冷色 5000K 5 阶麦克亚当椭圆
-
方形 12500lm(12000lm ~ 13000lm) 2.4A 85°C 36V 145 lm/W 3.6A 80 115°
-
34.85mm 长 x 34.85mm 宽 1.70mm 30.00mm 直径 扁平
CXB3590-0000-000N0HCD35G Datasheet CXB3590-0000-000N0HCD35G - Cree Inc. CXB3590-0000-000N0HCD35G-ND CXB3590-0000-000N0HCD35G LED COB CXB3590 3500K WHT SMD 116 - 立即发货 可供应: 116 $59.68000 1 最低订购数量 : 1 托盘 Xlamp® CXB3590 有源 板上芯片(COB) 白色,暖色 3500K 3 阶麦克亚当椭圆
-
方形 12500lm(12000lm ~ 13000lm) 2.4A 85°C 36V 145 lm/W 3.6A 80 115°
-
34.85mm 长 x 34.85mm 宽 1.70mm 30.00mm 直径 扁平
CXA1512-0000-000F00M40E3 Datasheet CXA1512-0000-000F00M40E3 - Cree Inc. CXA1512-0000-000F00M40E3-ND CXA1512-0000-000F00M40E3 LED COB CXA1512 COOL WHT SQUARE 194 - 立即发货 可供应: 194 $3.33000 1 最低订购数量 : 1 托盘 XLamp® CXA1512 有源 板上芯片(COB) 白色,冷色 5000K
-
方形 1538lm(1485lm ~ 1590lm) 700mA 85°C 18V 122 lm/W 1.2A 70 115°
-
15.85mm 长 x 15.85mm 宽 1.70mm 8.90mm 直径 扁平
CXA1304-0000-000C0Y9427F Datasheet CXA1304-0000-000C0Y9427F - Cree Inc. CXA1304-0000-000C0Y9427F-ND CXA1304-0000-000C0Y9427F LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE 2,402 - 立即发货 可供应: 2,402 $4.14000 1 最低订购数量 : 1 托盘 XLamp® CXA1304 有源 板上芯片(COB) 白色,暖色 2700K 4 阶麦克亚当椭圆
-
方形 310lm(290lm ~ 330lm) 400mA 85°C 9V 86 lm/W 1A 93 115°
-
13.35mm 长 x 13.35mm 宽 1.70mm 6.00mm 直径 扁平
CXA2520-0000-000N00R250F Datasheet CXA2520-0000-000N00R250F - Cree Inc. CXA2520-0000-000N00R250F-ND CXA2520-0000-000N00R250F CREE XLAMP CXA2520 19MM WHITE 805 - 立即发货 可供应: 805 $8.54000 1 最低订购数量 : 1 托盘 XLamp® CXA2520 有源 板上芯片(COB) 白色,冷色 5000K 4 阶麦克亚当椭圆
-
方形 2510lm(2420lm ~ 2600lm) 550mA 85°C 36V 127 lm/W 1.25A 70 115°
-
23.85mm 长 x 23.85mm 宽 1.70mm 19.00mm 直径 扁平
CXA2530-0000-000N00T20E7 Datasheet CXA2530-0000-000N00T20E7 - Cree Inc. CXA2530-0000-000N00T20E7-ND CXA2530-0000-000N00T20E7 CREE XLAMP CXA2530 19MM WHITE 133 - 立即发货 可供应: 133 $11.84000 1 最低订购数量 : 1 托盘 XLamp® CXA2530 有源 板上芯片(COB) 白色,暖色 3000K
-
方形 3320lm(3200lm ~ 3440lm) 800mA 85°C 37V 112 lm/W 1.6A 80 115°
-
23.85mm 长 x 23.85mm 宽 1.70mm 19.00mm 直径 扁平
CXB1310-0000-000F0HM230G Datasheet CXB1310-0000-000F0HM230G - Cree Inc. CXB1310-0000-000F0HM230G-ND CXB1310-0000-000F0HM230G LED COB XLAMP CXB1310 3000K SQ 142 - 立即发货 可供应: 142 $15.45000 1 最低订购数量 : 1 托盘 Xlamp® CXB1310 有源 板上芯片(COB) 白色,暖色 3000K 3 阶麦克亚当椭圆
-
方形 1433lm(1380lm ~ 1485lm) 700mA 85°C 18V 114 lm/W 1.4A 80 115°
-
13.35mm 长 x 13.35mm 宽 1.55mm 6.00mm 直径 扁平
CXB1310-0000-000N0UJ430G Datasheet CXB1310-0000-000N0UJ430G - Cree Inc. CXB1310-0000-000N0UJ430G-ND CXB1310-0000-000N0UJ430G LED COB XLAMP CXB1310 3000K SQ 127 - 立即发货 可供应: 127 $15.45000 1 最低订购数量 : 1 托盘 Xlamp® CXB1310 有源 板上芯片(COB) 白色,暖色 3000K 3 阶麦克亚当椭圆
-
方形 1160lm(1120lm ~ 1200lm) 350mA 85°C 36V 92 lm/W 700mA 90 115°
-
13.35mm 长 x 13.35mm 宽 1.55mm 6.00mm 直径 扁平
CXB3070-0000-000N0HAB30G Datasheet CXB3070-0000-000N0HAB30G - Cree Inc. CXB3070-0000-000N0HAB30G-ND CXB3070-0000-000N0HAB30G LED ARR 23MM 3000K 80CRI 8500LM 149 - 立即发货 可供应: 149 $26.02000 1 最低订购数量 : 1 托盘 Xlamp® CXB3070 有源 板上芯片(COB) 白色,暖色 3000K 3 阶麦克亚当椭圆
-
方形 8750lm(8500lm ~ 9000lm) 1.9A 85°C 36V 128 lm/W 2.8A 80 115°
-
27.35mm 长 x 27.35mm 宽 1.70mm 23.00mm 直径 扁平
CXA1512-0000-000N00M40E3 Datasheet CXA1512-0000-000N00M40E3 - Cree Inc. CXA1512-0000-000N00M40E3-ND CXA1512-0000-000N00M40E3 LED COB CXA1512 COOL WHT SQUARE 440 - 立即发货 可供应: 440 $4.29000 1 最低订购数量 : 1 托盘 XLamp® CXA1512 有源 板上芯片(COB) 白色,冷色 5000K
-
方形 1538lm(1485lm ~ 1590lm) 350mA 85°C 37V 119 lm/W 600mA 70 115°
-
15.85mm 长 x 15.85mm 宽 1.70mm 8.90mm 直径 扁平
CXA1507-0000-000N00F40E7 Datasheet CXA1507-0000-000N00F40E7 - Cree Inc. CXA1507-0000-000N00F40E7-ND CXA1507-0000-000N00F40E7 LED COB CXA1507 WARM WHT SQUARE 128 - 立即发货 可供应: 128 $4.42000 1 最低订购数量 : 1 托盘 XLamp® CXA1507 有源 板上芯片(COB) 白色,暖色 3000K
-
方形 755lm(730lm ~ 780lm) 200mA 85°C 37V 102 lm/W 375mA 80 115°
-
15.85mm 长 x 15.85mm 宽 1.70mm 8.90mm 直径 扁平
CXB1512-0000-000N0UK430G Datasheet CXB1512-0000-000N0UK430G - Cree Inc. CXB1512-0000-000N0UK430G-ND CXB1512-0000-000N0UK430G LED ARRAY 9MM 3000K 90CRI 1411LM 400 - 立即发货 可供应: 400 $5.43000 1 最低订购数量 : 1 托盘 Xlamp® CXB1512 有源 板上芯片(COB) 白色,暖色 3000K 3 阶麦克亚当椭圆
-
方形 1335lm(1290lm ~ 1380lm) 350mA 85°C 36V 106 lm/W 600mA 90 115°
-
15.85mm 长 x 15.85mm 宽 1.70mm 8.90mm 直径 扁平
CXA1512-0000-000F00M430F Datasheet CXA1512-0000-000F00M430F - Cree Inc. CXA1512-0000-000F00M430F-ND CXA1512-0000-000F00M430F LED COB CXA1512 WARM WHT SQUARE 2,300 - 立即发货 可供应: 2,300 $7.25000 1 最低订购数量 : 1 托盘 XLamp® CXA1512 有源 板上芯片(COB) 白色,暖色 3000K 4 阶麦克亚当椭圆
-
方形 1538lm(1485lm ~ 1590lm) 700mA 85°C 18V 122 lm/W 1.2A 80 115°
-
15.85mm 长 x 15.85mm 宽 1.70mm 8.90mm 直径 扁平
CXB1520-0000-000N0HQ230G Datasheet CXB1520-0000-000N0HQ230G - Cree Inc. CXB1520-0000-000N0HQ230G-ND CXB1520-0000-000N0HQ230G LED COB XLAMP CXB1520 3000K SQ 207 - 立即发货 可供应: 207 $23.17000 1 最低订购数量 : 1 托盘 Xlamp® CXB1520 有源 板上芯片(COB) 白色,暖色 3000K 3 阶麦克亚当椭圆
-
方形 2180lm(2100lm ~ 2260lm) 500mA 85°C 33V 132 lm/W 1.4A 80 115°
-
15.85mm 长 x 15.85mm 宽 1.55mm 9.00mm 直径 扁平
CXA3050-0000-000N0HX250F Datasheet CXA3050-0000-000N0HX250F - Cree Inc. CXA3050-0000-000N0HX250F-ND CXA3050-0000-000N0HX250F CREE XLAMP CXA3050 23MM WHITE 200 - 立即发货 可供应: 200 $30.03000 1 最低订购数量 : 1 托盘 XLamp® CXA3050 有源 板上芯片(COB) 白色,冷色 5000K 4 阶麦克亚当椭圆
-
方形 5800lm(5590lm ~ 6010lm) 1.4A 85°C 37V 112 lm/W 2.5A 80 115°
-
27.35mm 长 x 27.35mm 宽 1.70mm 23.00mm 直径 扁平
CMA3090-0000-000Q0U0A40G Datasheet CMA3090-0000-000Q0U0A40G - Cree Inc. CMA3090-0000-000Q0U0A40G-ND
CMA3090-0000-000Q0U0A40G XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W 199 - 立即发货 可供应: 199 $47.66000 1 最低订购数量 : 1
-
XLamp® CMA3090 有源 板上芯片(COB) 白色,天然 4000K 3 阶麦克亚当椭圆
-
方形 10652lm(标准) 1.8A 85°C 45V 132 lm/W 3.6A 90 115°
-
27.35mm 长 x 27.35mm 宽 1.70mm 23.00mm 直径 扁平
CXA2520-0000-000N0HR250F Datasheet CXA2520-0000-000N0HR250F - Cree Inc. CXA2520-0000-000N0HR250F-ND CXA2520-0000-000N0HR250F LED ARRAY XLAMP CXA2520 19MM WHT 244 - 立即发货 可供应: 244 $8.13000 1 最低订购数量 : 1 托盘 XLamp® CXA2520 有源 板上芯片(COB) 白色,冷色 5000K 4 阶麦克亚当椭圆
-
方形 2510lm(2420lm ~ 2600lm) 550mA 85°C 36V 127 lm/W 1.25A 80 115°
-
23.85mm 长 x 23.85mm 宽 1.70mm 19.00mm 直径 扁平
CXA2520-0000-000N0HR250G Datasheet CXA2520-0000-000N0HR250G - Cree Inc. CXA2520-0000-000N0HR250G-ND CXA2520-0000-000N0HR250G LED COB CXA2520 5000K WHITE SMD 192 - 立即发货 可供应: 192 $8.54000 1 最低订购数量 : 1 托盘 XLamp® CXA2520 有源 板上芯片(COB) 白色,冷色 5000K 3 阶麦克亚当椭圆
-
方形 2510lm(2420lm ~ 2600lm) 550mA 85°C 36V 127 lm/W 1.25A 80 115°
-
23.85mm 长 x 23.85mm 宽 1.70mm 19.00mm 直径 扁平
CXA2540-0000-000N0UU240H Datasheet CXA2540-0000-000N0UU240H - Cree Inc. CXA2540-0000-000N0UU240H-ND CXA2540-0000-000N0UU240H LED ARRAY XLAMP CXA2540 19MM WHT 101 - 立即发货 可供应: 101 $16.69000 1 最低订购数量 : 1 托盘 XLamp® CXA2540 有源 板上芯片(COB) 白色,天然 4000K 2 阶麦克亚当椭圆
-
方形 3818lm(3680lm ~ 3955lm) 1.1A 85°C 37V 94 lm/W 2.1A 90 115°
-
23.85mm 长 x 23.85mm 宽 1.70mm 19.00mm 直径 扁平
CXA2540-0000-000N0YU230H Datasheet CXA2540-0000-000N0YU230H - Cree Inc. CXA2540-0000-000N0YU230H-ND CXA2540-0000-000N0YU230H LED COB CXA2540 WARM WHT SQUARE 144 - 立即发货 可供应: 144 $18.81000 1 最低订购数量 : 1 托盘 XLamp® CXA2540 有源 板上芯片(COB) 白色,暖色 3000K 2 阶麦克亚当椭圆
-
方形 3818lm(3680lm ~ 3955lm) 1.1A 85°C 37V 94 lm/W 2.1A 93 115°
-
23.85mm 长 x 23.85mm 宽 1.70mm 19.00mm 直径 扁平
CMA3090-0000-000Q0H0A30G Datasheet CMA3090-0000-000Q0H0A30G - Cree Inc. CMA3090-0000-000Q0H0A30G-ND
CMA3090-0000-000Q0H0A30G XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W 198 - 立即发货 可供应: 198 $47.66000 1 最低订购数量 : 1
-
XLamp® CMA3090 有源 板上芯片(COB) 白色,暖色 3000K 3 阶麦克亚当椭圆
-
方形 11720lm(标准) 1.8A 85°C 45V 145 lm/W 3.6A 80 115°
-
27.35mm 长 x 27.35mm 宽 1.70mm 23.00mm 直径 扁平
CMA1303-0000-000C0U0A30G Datasheet CMA1303-0000-000C0U0A30G - Cree Inc. CMA1303-0000-000C0U0A30G-ND CMA1303-0000-000C0U0A30G LED COB CMA1304 3000K WHT SMD 254 - 立即发货 可供应: 254 $4.07000 1 最低订购数量 : 1
-
XLamp® CMA1303 有源 板上芯片(COB) 白色,暖色 3000K 3 阶麦克亚当椭圆
-
方形 659lm(标准) 700mA 85°C 9.35V 101 lm/W 1.4A 90 116°
-
13.35mm 长 x 13.35mm 宽 1.70mm 4.50mm 直径 扁平
每页结果数
页面 1/262
|< < 1 2 3 4 5 >|

21:25:29 5/25/2020