SGD | USD
产品索引 > 光电器件 > 光纤 - 发射器 - 驱动器集成电路

光纤 - 发射器 - 驱动器集成电路

结果 : 1,399
1,399 剩余
筛选条件选项:
制造商
清除
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
波长
清除
数据速率
清除
电压 - 供电
清除
电流 - 供电

清除
应用
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
1,399 剩余
每页结果数
页面 1/56
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 波长 数据速率 电压 - 供电 电流 - 供电 应用
   
PLT133/T10W Datasheet PLT133/T10W - Everlight Electronics Co Ltd 1080-1430-ND PLT133/T10W TRANSMITTER FBR OPT IR PHOTOLINK 32,891 - 立即发货 可供应: 32,891 $1.94000 1 最低订购数量 : 1
-
-
有源 16Mbps 2.7V ~ 5.5V
-
数字音频
AFBR-1624Z Datasheet AFBR-1624Z - Broadcom Limited 516-2642-ND AFBR-1624Z TXRX OPT 650NM 1MM POF 443 - 立即发货 可供应: 443 $25.37000 1 最低订购数量 : 1
-
Versatile Link 有源 650nm 50MBd 3.135V ~ 3.465V,4.75V ~ 5.25V 21mA
-
AFBR-1634Z Datasheet AFBR-1634Z - Broadcom Limited 516-3601-ND AFBR-1634Z IC TXRX FIBER OPTIC 646 - 立即发货 可供应: 646 $28.53000 1 最低订购数量 : 1
-
-
有源 650nm 50MBd 3.135V ~ 3.465V,4.75V ~ 5.25V 31mA 通用
PLT133/T8 Datasheet PLT133/T8 - Everlight Electronics Co Ltd 1080-1505-ND PLT133/T8 TRANSMITTER FBR OPT IR PHOTOLINK 1,247 - 立即发货 可供应: 1,247 $2.08000 1 最低订购数量 : 1
-
-
有源 16Mbps 2.7V ~ 5.5V
-
数字音频
AFBR-1629Z Datasheet AFBR-1629Z - Broadcom Limited 516-2921-ND AFBR-1629Z IC TXRX FIBER OPTIC 12 - 立即发货 可供应: 12 $25.37000 1 最低订购数量 : 1
-
Versatile Link 有源 650nm 50MBd 3.135V ~ 3.465V,4.75V ~ 5.25V 21mA
-
EAPLTAA4 Datasheet EAPLTAA4 - Everlight Electronics Co Ltd 1080-1524-ND EAPLTAA4 PHOTO-LINK TRANSMITTER MODULE 605 - 立即发货 可供应: 605 $2.65000 1 最低订购数量 : 1
-
Photolink 有源 16Mbps 2.7V ~ 5.5V 10mA 数字音频
AFBR-1639Z Datasheet AFBR-1639Z - Broadcom Limited 516-3602-ND AFBR-1639Z IC TXRX FIBER OPTIC 0 可供应: 0
标准提前期 18 周
$28.53000 1 最低订购数量 : 1
-
-
有源 650nm 50MBd 3.135V ~ 3.465V,4.75V ~ 5.25V 31mA 通用
PLT133/T2 Datasheet Photo Not Available PLT133/T2-ND PLT133/T2 TRANSMITTER FBR OPT IR PHOTOLINK 0 可供应: 0
标准提前期 12 周
$0.50737 2,000
非库存货
最低订购数量 : 2,000
-
-
有源 16Mbps 2.7V ~ 5.5V
-
数字音频
PLT133/T7 Datasheet Photo Not Available PLT133/T7-ND PLT133/T7 TRANSMITTER FBR OPT IR PHOTOLINK 0 可供应: 0
标准提前期 12 周
$0.65162 2,000
非库存货
最低订购数量 : 2,000
-
-
有源 16Mbps 2.7V ~ 5.5V
-
数字音频
AFBR-77D1SZ Datasheet Photo Not Available AFBR-77D1SZ-ND AFBR-77D1SZ TRANSMITTER 0 可供应: 0 $261.80000
-
-
*
最後搶購
-
-
-
-
-
AFBR-77D2SZ Datasheet Photo Not Available AFBR-77D2SZ-ND AFBR-77D2SZ TRANSMITTER 0 可供应: 0 $280.50000
-
-
*
最後搶購
-
-
-
-
-
AFBR-77D13SZ Datasheet Photo Not Available AFBR-77D13SZ-ND AFBR-77D13SZ TRANSMITTER 0 可供应: 0 $299.20000
-
-
MicroPOD™ 最後搶購 850nm
-
2.5V ~ 3.3V 365mA
-
AFBR-77D4SZ Datasheet Photo Not Available AFBR-77D4SZ-ND AFBR-77D4SZ TRANSMITTER 0 可供应: 0 $308.55000
-
-
*
最後搶購
-
-
-
-
-
AFBR-775BZ Datasheet Photo Not Available AFBR-775BZ-ND AFBR-775BZ TRANSMITTER 12CH PAR PLUG 0 可供应: 0 $463.76000
-
-
*
不適用於新設計
-
-
-
-
-
AFBR-810BPZ Datasheet Photo Not Available AFBR-810BPZ-ND AFBR-810BPZ TRANSMITTER 12CH PAR PLUG 0 可供应: 0 $574.07167
-
-
*
不適用於新設計
-
-
-
-
-
012667 Datasheet Photo Not Available 1601-012667-ND
012667 KINEFLEX-1-514-0.7-FCP-P 0 可供应: 0
标准提前期 3 周
$1,823.41000 1
非库存货
最低订购数量 : 1
-
-
有源
-
-
-
-
-
012669 Datasheet Photo Not Available 1601-012669-ND
012669 KINEFLEX-1-532-0.7-FCP-P 0 可供应: 0
标准提前期 3 周
$1,823.41000 1
非库存货
最低订购数量 : 1
-
-
有源
-
-
-
-
-
013515 Datasheet Photo Not Available 1601-013515-ND
013515 KINEFLEX-1-561-0.7-FCP-P 0 可供应: 0
标准提前期 3 周
$1,823.41000 1
非库存货
最低订购数量 : 1
-
-
有源
-
-
-
-
-
012026 Datasheet Photo Not Available 1601-012026-ND
012026 KINEFLEX-1-488-0.7-FCP-P 0 可供应: 0
标准提前期 3 周
$1,823.41000 1
非库存货
最低订购数量 : 1
-
-
有源
-
-
-
-
-
012719 Datasheet Photo Not Available 1601-012719-ND
012719 KINEFLEX-1-640-0.7-FCP-P 0 可供应: 0
标准提前期 3 周
$1,823.41000 1
非库存货
最低订购数量 : 1
-
-
有源
-
-
-
-
-
013512 Datasheet Photo Not Available 1601-013512-ND
013512 KINEFLEX-2-561-0.7-FCP-P 0 可供应: 0
标准提前期 3 周
$1,961.63000 1
非库存货
最低订购数量 : 1
-
-
有源
-
-
-
-
-
012723 Datasheet Photo Not Available 1601-012723-ND
012723 KINEFLEX-2-640-0.7-FCP-P 0 可供应: 0
标准提前期 3 周
$1,961.63000 1
非库存货
最低订购数量 : 1
-
-
有源
-
-
-
-
-
012680 Datasheet Photo Not Available 1601-012680-ND
012680 KINEFLEX-2-514-0.7-FCP-P 0 可供应: 0
标准提前期 3 周
$1,961.63000 1
非库存货
最低订购数量 : 1
-
-
有源
-
-
-
-
-
012683 Datasheet Photo Not Available 1601-012683-ND
012683 KINEFLEX-2-532-0.7-FCP-P 0 可供应: 0
标准提前期 3 周
$1,961.63000 1
非库存货
最低订购数量 : 1
-
-
有源
-
-
-
-
-
012022 Datasheet Photo Not Available 1601-012022-ND
012022 KINEFLEX-2-488-0.7-FCP-P 0 可供应: 0
标准提前期 3 周
$1,961.63000 1
非库存货
最低订购数量 : 1
-
-
有源
-
-
-
-
-
每页结果数
页面 1/56
|< < 1 2 3 4 5 >|

13:00:53 11/23/2020