SGD | USD

产品索引 > 光电元件 > 光纤 - 接收器

结果 : 511
511 剩余类似产品
筛选条件选项:
制造商
清除
系列
清除
零件状态
清除
数据速率
清除
电压 - 电源
清除
功率 - 可接受的最小值
清除
电流 - 电源

清除
应用
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
511 剩余类似产品
每页结果数
页面 1/21
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 系列 零件状态 数据速率 电压 - 电源 功率 - 可接受的最小值 电流 - 电源 应用
   
PLR135/T Datasheet PLR135/T - Everlight Electronics Co Ltd 1080-1431-ND PLR135/T RECEIVER FIBER OPT IR PHOTOLINK 4,788 - 立即发货 可供应: 4,788 $2.73000 1 最低订购数量 : 1 Photolink 有源 16Mbps 2.4V ~ 5.5V -27dBm 12mA 通用数据传输
PLR135/T10 Datasheet PLR135/T10 - Everlight Electronics Co Ltd 1080-1433-ND PLR135/T10 RECEIVER FIBER OPT IR PHOTOLINK 9,492 - 立即发货 可供应: 9,492 $2.82000 1 最低订购数量 : 1 Photolink 有源 16Mbps 2.4V ~ 5.5V -27dBm 12mA 通用数据传输
PLR135/T9 Datasheet PLR135/T9 - Everlight Electronics Co Ltd 1080-1432-ND PLR135/T9 RECEIVER FIBER OPT IR PHOTOLINK 9,309 - 立即发货 可供应: 9,309 $3.04000 1 最低订购数量 : 1 Photolink 有源 16Mbps 2.4V ~ 5.5V -27dBm 12mA 通用数据传输
OPF520 Datasheet OPF520 - TT Electronics/Optek Technology 365-1942-ND OPF520 RECEIVER FIBER OPTIC 5 MB TO-18 2,348 - 立即发货 可供应: 2,348 $11.10000 1 最低订购数量 : 1
-
有源 5MBd 4.75V ~ 5.25V -25.4dBm 10mA 通用
HFBR-2522Z Datasheet HFBR-2522Z - Broadcom Limited 516-2063-ND HFBR-2522Z RECEIVER FIBER OPTIC 600NM 1MBD 8,196 - 立即发货 可供应: 8,196 $17.88000 1 最低订购数量 : 1
-
有源 1MBd 4.75V ~ 5.25V -24dBm 10mA
-
HFBR-2524Z Datasheet HFBR-2524Z - Broadcom Limited 516-2065-ND HFBR-2524Z RECEIVER FIBER OPTIC 600NM 1MBD 3,147 - 立即发货 可供应: 3,147 $17.88000 1 最低订购数量 : 1
-
有源 1MBd 4.75V ~ 5.25V -24dBm 10mA
-
HFBR-2521Z Datasheet HFBR-2521Z - Broadcom Limited 516-2062-ND HFBR-2521Z RECEIVER FIBER OPTIC 600NM 5MBD 2,047 - 立即发货 可供应: 2,047 $17.88000 1 最低订购数量 : 1
-
有源 5MBd 4.75V ~ 5.25V -43dBm 10mA
-
HFBR-2523Z Datasheet HFBR-2523Z - Broadcom Limited 516-2064-ND HFBR-2523Z RECEIVER FIBER OPTIC 600NM 40KBD 1,000 - 立即发货 可供应: 1,000 $17.88000 1 最低订购数量 : 1
-
有源 40KBd 4.75V ~ 5.25V
-
3.7mA
-
SP000063860 Datasheet SP000063860 - Broadcom Limited 516-2456-ND SP000063860 PHOTO DETECTOR RECEIVER 1,134 - 立即发货 可供应: 1,134 $18.73000 1 最低订购数量 : 1
-
有源 5MBd 4.75V ~ 5.25V -22dBm 4mA 通用
HFBR-2531Z Datasheet HFBR-2531Z - Broadcom Limited 516-2067-ND HFBR-2531Z RECEIVER FIBER OPTIC VERT 5MBD 1,118 - 立即发货 可供应: 1,118 $19.02000 1 最低订购数量 : 1
-
有源 5MBd 7V
-
10mA
-
HFBR-2532Z Datasheet HFBR-2532Z - Broadcom Limited 516-2068-ND HFBR-2532Z RECEIVER FIBER OPTIC VERT 1MBD 1,035 - 立即发货 可供应: 1,035 $19.02000 1 最低订购数量 : 1
-
有源 1MBd 7V -24dBm 10mA
-
SP000063852 Datasheet SP000063852 - Broadcom Limited 516-2283-ND SP000063852 PHOTODIODE DETECTOR RECEIVER 1,875 - 立即发货 可供应: 1,875 $19.66000 1 最低订购数量 : 1
-
有源 100MBd
-
-
-
通用
AFBR-2521CZ Datasheet AFBR-2521CZ - Broadcom Limited 516-3592-ND AFBR-2521CZ IC TXRX FIBER OPTIC 263 - 立即发货 可供应: 263 $19.81000 1 最低订购数量 : 1 AFBR-25x1CZ 有源 5MBd 3.135V ~ 3.465V,4.75V ~ 5.25V -26dBm 10mA 光学
SP000063855 Datasheet SP000063855 - Broadcom Limited 516-2455-ND SP000063855 PHOTO DETECTOR RECEIVER 378 - 立即发货 可供应: 378 $21.22000 1 最低订购数量 : 1
-
有源 5MBd 4.75V ~ 5.25V -22dBm 4mA 通用
HFBR-2531ETZ Datasheet HFBR-2531ETZ - Broadcom Limited 516-3629-ND HFBR-2531ETZ RCVR OPT HI PERFORMANCE 5MBD 707 - 立即发货 可供应: 707 $21.87000 1 最低订购数量 : 1 通用链路 有源 5MBd 4.75V ~ 5.25V -21.6dBm 3.5mA 通用
HFBR-2526Z Datasheet HFBR-2526Z - Broadcom Limited 516-1747-ND HFBR-2526Z 125MBD 650NM RECEIVER IN HORIZ 245 - 立即发货 可供应: 245 $23.79000 1 最低订购数量 : 1
-
有源
-
0.8V ~ 2.6V -9.4dBm 15mA 通用
OPF522 Datasheet OPF522 - TT Electronics/Optek Technology 365-1843-ND OPF522 RECEIVER FIBER OPTIC 5 MB TO-18 615 - 立即发货 可供应: 615 $26.97000 1 最低订购数量 : 1
-
有源 5MBd 4.75V ~ 5.25V -40dBm 10mA 通用
AFBR-2624Z Datasheet AFBR-2624Z - Broadcom Limited 516-2643-ND AFBR-2624Z RCVR OPT DC-50MBD 1MM POF 2,438 - 立即发货 可供应: 2,438 $28.54000 1 最低订购数量 : 1
-
有源 50MBd 3.3V,5V
-
20mA 通用
HFBR-2528Z Datasheet HFBR-2528Z - Broadcom Limited 516-2066-ND HFBR-2528Z RECEIVER FIBER OPTIC 600NM 10MBD 24,406 - 立即发货 可供应: 24,406 $30.53000 1 最低订购数量 : 1
-
有源 10MBd 4.75V ~ 5.25V
-
45mA
-
HFBR-2412Z Datasheet HFBR-2412Z - Broadcom Limited 516-2056-ND HFBR-2412Z RECEIVER FIBER OPTIC 5MBD TTL ST 5,996 - 立即发货 可供应: 5,996 $30.98000 1 最低订购数量 : 1
-
有源 5MBd 4.75V ~ 5.25V -25.4dBm 10mA
-
HFBR-2412TZ Datasheet HFBR-2412TZ - Broadcom Limited 516-2055-ND HFBR-2412TZ RECEIVER FIBER OPTIC 5MBD TTL ST 5,285 - 立即发货 可供应: 5,285 $30.98000 1 最低订购数量 : 1
-
有源 5MBd 4.75V ~ 5.25V -25.4dBm 10mA
-
HFBR-2412TCZ Datasheet HFBR-2412TCZ - Broadcom Limited 516-2054-ND HFBR-2412TCZ RECEIVER FIBER OPTIC 5MBD TTL ST 1,771 - 立即发货 可供应: 1,771 $30.98000 1 最低订购数量 : 1
-
有源 5MBd 4.75V ~ 5.25V -25.4dBm 10mA
-
HFBR-2416TZ Datasheet HFBR-2416TZ - Broadcom Limited 516-2058-ND HFBR-2416TZ RECEIVER FIBER OPT 125MHZ ANA ST 612 - 立即发货 可供应: 612 $30.98000 1 最低订购数量 : 1
-
有源 160MBd 1.84V
-
100mA
-
HFBR-2402Z Datasheet HFBR-2402Z - Broadcom Limited 516-2053-ND HFBR-2402Z RECEIVER FIBER OPTIC STD PWR SMA 350 - 立即发货 可供应: 350 $30.98000 1 最低订购数量 : 1
-
有源 5MBd 4.75V ~ 5.25V -25.4dBm 10mA 通用
AFBR-2644Z Datasheet AFBR-2644Z - Broadcom Limited 516-3611-ND AFBR-2644Z FIBER OPTIC RECEIVER 1,671 - 立即发货 可供应: 1,671 $32.11000 1 最低订购数量 : 1 AFBR-26x4Z 有源 50MBd 3.3V,5V -22dBm 30mA 通用
每页结果数
页面 1/21
|< < 1 2 3 4 5 >|

21:04:15 10/21/2019