SGD | USD
产品索引 > 光电器件 > 镇流器,逆变器

镇流器,逆变器

结果 : 50
50 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
电压 - 输入
清除
输出
清除
大小 / 尺寸
清除
安装类型
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
  • 市场产品
50 剩余
每页结果数
页面 1/2
|< < 1 2 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 电压 - 输入 输出 类型 大小 / 尺寸 安装类型
   
CXA-0538-A Datasheet CXA-0538-A - TDK Corporation 445-5401-ND
CXA-0538-A TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 2000V-OUTPUT 487 - 立即发货 可供应: 487 $80.49000
-
托盘
-
停产 10.8 ~ 13.2V 2000V CCFL 和 UV 灯 5.91" 长 x 1.97" 宽 x 0.33" 高(150mm x 50mm x 8.5mm) 底座安装
CXA-M1112-VJ Datasheet CXA-M1112-VJ - TDK Corporation 445-1626-ND CXA-M1112-VJ TDK Corporation INVERTER 12VINPUT 1500V-OUTPUT 0 可供应: 0
标准提前期 22 周
$83.86900 40
非库存货
最低订购数量 : 40
散装 CXA 在售 12V 1500V CCFL 和 UV 灯 7.10" 长 x 0.93" 宽 x 0.31" 高(180.3mm x 23.5mm x 8mm) 底座安装
CXA-0271 Datasheet CXA-0271 - TDK Corporation 445-1608-ND
CXA-0271 TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1500V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
-
CXA 停产 12V 1500V CCFL 和 UV 灯 5.51" 长 x 1.18" 宽 x 0.31" 高(140mm x 30mm x 8mm) 底座安装
CXA-0308 Datasheet CXA-0308 - TDK Corporation 445-1609-ND CXA-0308 TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1250V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
-
CXA 停产 12V 1250V CCFL 和 UV 灯 4.13" 长 x 0.95" 宽 x 0.33" 高(105mm x 25mm x 8.5mm) 底座安装
CXA-0326 Datasheet CXA-0326 - TDK Corporation 445-1610-ND CXA-0326 TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1300V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
散装 CXA 停产 12V 1300V CCFL 和 UV 灯 4.06" 长 x 1.18" 宽 x 0.31" 高(103mm x 30mm x 8mm) 底座安装
CXA-0338 Datasheet CXA-0338 - TDK Corporation 445-1611-ND CXA-0338 TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1250V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
-
CXA 停产 12V 1250V CCFL 和 UV 灯 4.13" 长 x 0.95" 宽 x 0.33" 高(105mm x 25mm x 8.5mm) 底座安装
CXA-K0505-VJL Datasheet CXA-K0505-VJL - TDK Corporation 445-1612-ND
CXA-K0505-VJL TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 900V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
散装 CXA 停产 12V 900V CCFL 和 UV 灯 3.43" 长 x 0.65" 宽 x 0.25" 高(87mm x 16.5mm x 6.3mm) 底座安装
CXA-K0612-VSL Datasheet CXA-K0612-VSL - TDK Corporation 445-1613-ND CXA-K0612-VSL TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1600V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
托盘 CXA 停产 12V 1600V CCFL 和 UV 灯 4.13" 长 x 0.47" 宽 x 0.24" 高(105mm x 12mm x 6mm) 底座安装
CXA-L0505-NJL Datasheet CXA-L0505-NJL - TDK Corporation 445-1614-ND
CXA-L0505-NJL TDK Corporation INVERTER 5V-INPUT 1500V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
散装 CXA 停产 5V 1500V CCFL 和 UV 灯 3.17" 长 x 0.81" 宽 x 0.31" 高(80.5mm x 20.5mm x 8mm) 底座安装
CXA-L0512-NJL Datasheet CXA-L0512-NJL - TDK Corporation 445-1615-ND
CXA-L0512-NJL TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1500V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
散装 CXA 停产 12V 1500V CCFL 和 UV 灯 3.17" 长 x 0.81" 宽 x 0.31" 高(80.5mm x 20.5mm x 8mm) 底座安装
CXA-L0524-NJL Datasheet CXA-L0524-NJL - TDK Corporation 445-1616-ND CXA-L0524-NJL TDK Corporation INVERTER 24V-INPUT 1500V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
散装 CXA 停产 24V 1500V CCFL 和 UV 灯 3.17" 长 x 0.81" 宽 x 0.31" 高(80.5mm x 20.5mm x 8mm) 底座安装
CXA-L0605-VJL Datasheet CXA-L0605-VJL - TDK Corporation 445-1617-ND
CXA-L0605-VJL TDK Corporation INVERTER 5V-INPUT 1500V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
-
CXA 停产 5V 1500V CCFL 和 UV 灯 3.76" 长 x 0.79" 宽 x 0.31" 高(95.5mm x 20mm x 8mm) 底座安装
CXA-L0612-VJL Datasheet CXA-L0612-VJL - TDK Corporation 445-1618-ND CXA-L0612-VJL TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1500V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
-
CXA 停产 12V 1500V CCFL 和 UV 灯 3.76" 长 x 0.79" 宽 x 0.31" 高(95.5mm x 20mm x 8mm) 底座安装
CXA-L0612A-VJL Datasheet CXA-L0612A-VJL - TDK Corporation 445-1619-ND
CXA-L0612A-VJL TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1800V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
散装 CXA 停产 12V 1800V CCFL 和 UV 灯 3.76" 长 x 0.79" 宽 x 0.31" 高(95.5mm x 20mm x 8mm) 底座安装
CXA-L0712-VJL Datasheet CXA-L0712-VJL - TDK Corporation 445-1620-ND CXA-L0712-VJL TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1600V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
托盘 CXA 停产 12V 1600V CCFL 和 UV 灯 3.76" 长 x 0.79" 宽 x 0.31" 高(95.5mm x 20mm x 8mm) 底座安装
CXA-L10A Datasheet CXA-L10A - TDK Corporation 445-1621-ND
CXA-L10A TDK Corporation INVERTER 5V-INPUT 900V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
散装 CXA 停产 5V 900V CCFL 和 UV 灯 1.73" 长 x 0.83" 宽 x 0.51" 高(44mm x 21mm x 13mm) 通孔
CXA-L10L Datasheet CXA-L10L - TDK Corporation 445-1622-ND
CXA-L10L TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 900V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
散装 CXA 停产 12V 900V CCFL 和 UV 灯 1.73" 长 x 0.83" 宽 x 0.51" 高(44mm x 21mm x 13mm) 通孔
CXA-M10A-L Datasheet CXA-M10A-L - TDK Corporation 445-1623-ND
CXA-M10A-L TDK Corporation INVERTER 5V-INPUT 1200V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
散装 CXA 停产 5V 1200V CCFL 和 UV 灯 2.20" 长 x 1.14" 宽 x 0.57" 高(56mm x 29mm x 14.5mm) 通孔
CXA-M10L-L Datasheet CXA-M10L-L - TDK Corporation 445-1624-ND
CXA-M10L-L TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1200V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
散装 CXA 停产 12V 1200V CCFL 和 UV 灯 2.20" 长 x 1.14" 宽 x 0.57" 高(56mm x 29mm x 14.5mm) 通孔
CXA-M10M-L Datasheet CXA-M10M-L - TDK Corporation 445-1625-ND
CXA-M10M-L TDK Corporation INVERTER 24V-INPUT 1200V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
托盘 CXA 停产 24V 1200V CCFL 和 UV 灯 2.20" 长 x 1.14" 宽 x 0.57" 高(56mm x 29mm x 14.5mm) 通孔
CXA-M1212-RJL Datasheet CXA-M1212-RJL - TDK Corporation 445-1627-ND CXA-M1212-RJL TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1500V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
散装 CXA 停产 12V 1500V CCFL 和 UV 灯 5.53" 长 x 0.71" 宽 x 0.31" 高(140.5mm x 18mm x 8mm) 底座安装
CXA-M14L-P Datasheet CXA-M14L-P - TDK Corporation 445-1628-ND
CXA-M14L-P TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1500V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
-
CXA 停产 12V 1500V CCFL 和 UV 灯 2.20" 长 x 1.14" 宽 x 0.59" 高(56mm x 29mm x 15mm) 通孔
CXA-P1012-NJL Datasheet CXA-P1012-NJL - TDK Corporation 445-1629-ND CXA-P1012-NJL TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1500V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
-
CXA 停产 12V 1500V CCFL 和 UV 灯 5.14" 长 x 0.81" 宽 x 0.31" 高(130.5mm x 20.5mm x 8mm) 底座安装
CXA-P10A-P Datasheet CXA-P10A-P - TDK Corporation 445-1630-ND
CXA-P10A-P TDK Corporation INVERTER 5V-INPUT 1500V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
-
CXA 停产 5V 1500V CCFL 和 UV 灯 2.20" 长 x 1.14" 宽 x 0.59" 高(56mm x 29mm x 15mm) 通孔
CXA-P10L-P Datasheet CXA-P10L-P - TDK Corporation 445-1631-ND CXA-P10L-P TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1500V-OUTPUT 0 可供应: 0
停产
-
-
CXA 停产 12V 1500V CCFL 和 UV 灯 2.20" 长 x 1.14" 宽 x 0.59" 高(56mm x 29mm x 15mm) 通孔
每页结果数
页面 1/2
|< < 1 2 >|

03:18:30 7/24/2021