SGD | USD
产品索引 > 光学检测设备 > 目镜,透镜

目镜,透镜

结果 : 92
92 剩余
筛选条件选项:
制造商
清除
系列
清除
零件状态
清除
类型
清除
放大倍率范围
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
92 剩余
每页结果数
页面 1/4
|< < 1 2 3 4 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 类型 放大倍率范围
   
35-00-03-000 Datasheet 35-00-03-000 - Excelitas Technologies 1601-1354-ND
35-00-03-000 LOWER LENS,2X 100FL 4 - 立即发货 可供应: 4 $369.87000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 2x
26107 Datasheet 26107 - Aven Tools 243-1344-ND
26107 LENS 1.5X 7 - 立即发货 可供应: 7 $63.35000 1 最低订购数量 : 1
-
-
有源 透镜 1.5x
26110 Datasheet 26110 - Aven Tools 243-1416-ND
26110 LENS 2.5X 6 - 立即发货 可供应: 6 $63.35000 1 最低订购数量 : 1
-
-
有源 透镜 2.5x
26112 Datasheet 26112 - Aven Tools 243-1345-ND
26112 LENS 3.5X 77 - 立即发货 可供应: 77 $72.09000 1 最低订购数量 : 1
-
-
有源 透镜 3.5x
26800B-448 Datasheet 26800B-448 - Aven Tools 243-1424-ND
26800B-448 EYEPIECE 10X 4 - 立即发货 可供应: 4 $191.08000 1 最低订购数量 : 1
-
DHW 有源 目镜 10x
26800B-442 Datasheet 26800B-442 - Aven Tools 243-1484-ND
26800B-442 EYEPIECE 15X 2 - 立即发货 可供应: 2 $224.79000 1 最低订购数量 : 1
-
DSW 有源 目镜 15x
26800B-462 Datasheet 26800B-462 - Aven Tools 243-1510-ND
26800B-462 LENS 0.75X 5 - 立即发货 可供应: 5 $243.14000 1 最低订购数量 : 1
-
-
有源 透镜 0.75x
26800B-463 Datasheet 26800B-463 - Aven Tools 243-1502-ND
26800B-463 LENS 1.6X 2 - 立即发货 可供应: 2 $243.14000 1 最低订购数量 : 1
-
-
有源 透镜 1.6x
26800B-450 Datasheet 26800B-450 - Aven Tools 243-1501-ND
26800B-450 EYEPIECE 20X 2 - 立即发货 可供应: 2 $276.29000 1 最低订购数量 : 1
-
DHW 有源 目镜 20x
-
Photo Not Available 1844-AO-4D-LG-ND AO-4D-LG LENS 3" LARGE 25 - 立即发货 可供应: 25 $99.39000 1 最低订购数量 : 1
-
-
有源 透镜 1x
-
Photo Not Available 1844-1102-ND AO-4D LENS SIL GASKET 4 DIOPTER 76MM 24 - 立即发货 可供应: 24 $99.39000 1 最低订购数量 : 1
-
-
有源 透镜 1x
-
Photo Not Available 1844-1103-ND AO-6D LENS SIL GASKET 6 DIOPTER 76MM 23 - 立即发货 可供应: 23 $99.39000 1 最低订购数量 : 1
-
-
有源 透镜 1.5x
35-00-06-000 Datasheet 35-00-06-000 - Excelitas Technologies 1601-1357-ND
35-00-06-000 LOWER LENS,1.25X 160FL 8 - 立即发货 可供应: 8 $369.87000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 1.25x
35-00-08-000 Datasheet 35-00-08-000 - Excelitas Technologies 1601-1358-ND
35-00-08-000 LOWER LENS,1X 200FL 5 - 立即发货 可供应: 5 $369.87000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 1x
35-00-05-000 Datasheet 35-00-05-000 - Excelitas Technologies 1601-1356-ND
35-00-05-000 LOWER LENS,1.43X 140FL 4 - 立即发货 可供应: 4 $369.87000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 1.43x
35-00-09-000 Datasheet 35-00-09-000 - Excelitas Technologies 1601-1359-ND
35-00-09-000 LOWER LENS,0.67X 300FL 4 - 立即发货 可供应: 4 $369.87000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 0.67x
35-00-04-000 Datasheet 35-00-04-000 - Excelitas Technologies 1601-1355-ND
35-00-04-000 LOWER LENS,1.67X 120FL 2 - 立即发货 可供应: 2 $369.87000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 1.67x
35-00-11-000 Datasheet 35-00-11-000 - Excelitas Technologies 1601-1361-ND
35-00-11-000 LOWER LENS,0.4X 500FL 2 - 立即发货 可供应: 2 $369.87000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 0.4x
29-20-41-000 Datasheet Photo Not Available 1601-29-20-41-000-ND
29-20-41-000 AUX LENS 2.0X FOR Z 70 9 - 立即发货 可供应: 9 $441.88000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 2x
35-00-01-000 Datasheet 35-00-01-000 - Excelitas Technologies 1601-1352-ND
35-00-01-000 LOWER LENS,3X 67FL 4 - 立即发货 可供应: 4 $489.40000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 3x
35-00-02-000 Datasheet 35-00-02-000 - Excelitas Technologies 1601-1353-ND
35-00-02-000 LOWER LENS,4X 50FL 2 - 立即发货 可供应: 2 $489.40000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 4x
28-21-10-000 Datasheet 28-21-10-000 - Excelitas Technologies 1601-1335-ND
28-21-10-000 OPTEM 10X M PLAN APO OBJECTIVE 7 - 立即发货 可供应: 7 $1,403.62000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 目镜 10x
-
28-21-02-001 - Excelitas Technologies 1601-1333-ND
28-21-02-001 OPTEM 2X M PLAN APO OBJECTIVE 2 - 立即发货 可供应: 2 $1,756.59000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 目镜 2x
-
28-21-11-001 - Excelitas Technologies 1601-1336-ND
28-21-11-001 OPTEM 20X M PLAN APO OBJECTIVE 6 - 立即发货 可供应: 6 $3,325.42000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 目镜 20x
-
28-21-50-001 - Excelitas Technologies 1601-1337-ND
28-21-50-001 OPTEM 50X M PLAN APO OBJECTIVE 2 - 立即发货 可供应: 2 $4,708.86000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 目镜 50x
每页结果数
页面 1/4
|< < 1 2 3 4 >|

20:20:39 7/10/2020