SGD | USD

产品索引 > 光学检测设备 > 目镜,透镜

结果 : 88
88 剩余类似产品
筛选条件选项:
制造商
清除
系列
清除
零件状态
清除
类型
清除
放大倍率范围
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
88 剩余类似产品
每页结果数
页面 1/4
|< < 1 2 3 4 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 类型 放大倍率范围
   
-
Photo Not Available 1844-AO-4D-LG-ND AO-4D-LG LENS 3" LARGE 25 - 立即发货 可供应: 25 $98.67000 1 最低订购数量 : 1
-
*
有源
-
-
-
Photo Not Available 1844-1103-ND AO-6D LENS SIL GASKET 6 DIOPTER 76MM 24 - 立即发货 可供应: 24 $98.67000 1 最低订购数量 : 1
-
-
有源 透镜 1.5x
-
Photo Not Available 1844-1102-ND AO-4D LENS SIL GASKET 4 DIOPTER 76MM 24 - 立即发货 可供应: 24 $98.67000 1 最低订购数量 : 1
-
-
有源 透镜 1x
35-00-06-000 Datasheet 35-00-06-000 - Excelitas Technologies 1601-1357-ND
35-00-06-000 LOWER LENS,1.25X \ 160FL 8 - 立即发货 可供应: 8 $367.20000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 1.25x
35-00-08-000 Datasheet 35-00-08-000 - Excelitas Technologies 1601-1358-ND
35-00-08-000 LOWER LENS,1X \ 200FL 7 - 立即发货 可供应: 7 $367.20000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 1x
35-00-03-000 Datasheet 35-00-03-000 - Excelitas Technologies 1601-1354-ND
35-00-03-000 LOWER LENS,2X \ 100FL 6 - 立即发货 可供应: 6 $367.20000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 2x
35-00-05-000 Datasheet 35-00-05-000 - Excelitas Technologies 1601-1356-ND
35-00-05-000 LOWER LENS,1.43X \140FL 5 - 立即发货 可供应: 5 $367.20000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 1.43x
35-00-04-000 Datasheet 35-00-04-000 - Excelitas Technologies 1601-1355-ND
35-00-04-000 LOWER LENS,1.67X \120FL 4 - 立即发货 可供应: 4 $367.20000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 1.67x
35-00-10-000 Datasheet 35-00-10-000 - Excelitas Technologies 1601-1360-ND
35-00-10-000 LOWER LENS,0.5X\ 400FL 4 - 立即发货 可供应: 4 $367.20000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 0.5x
35-00-11-000 Datasheet 35-00-11-000 - Excelitas Technologies 1601-1361-ND
35-00-11-000 LOWER LENS,0.4X\ 500FL 4 - 立即发货 可供应: 4 $367.20000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 0.4x
35-00-09-000 Datasheet 35-00-09-000 - Excelitas Technologies 1601-1359-ND
35-00-09-000 LOWER LENS,0.67X\ 300FL 2 - 立即发货 可供应: 2 $367.20000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 0.67x
35-00-01-000 Datasheet 35-00-01-000 - Excelitas Technologies 1601-1352-ND
35-00-01-000 LOWER LENS,3X \ 67FL 5 - 立即发货 可供应: 5 $485.88000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 3x
35-00-02-000 Datasheet 35-00-02-000 - Excelitas Technologies 1601-1353-ND
35-00-02-000 LOWER LENS,4X \ 50FL 4 - 立即发货 可供应: 4 $485.88000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 透镜 4x
-
28-21-05-001 - Excelitas Technologies 1601-1334-ND
28-21-05-001 OPTEM 5X M PLAN APO OBJECTIVE 3 - 立即发货 可供应: 3 $1,151.71000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 目镜 5x
28-21-10-000 Datasheet 28-21-10-000 - Excelitas Technologies 1601-1335-ND
28-21-10-000 OPTEM 10X M PLAN APO OBJECTIVE 10 - 立即发货 可供应: 10 $1,393.52000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 目镜 10x
-
28-21-02-001 - Excelitas Technologies 1601-1333-ND
28-21-02-001 OPTEM 2X M PLAN APO OBJECTIVE 3 - 立即发货 可供应: 3 $1,743.95000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 目镜 2x
-
28-21-11-001 - Excelitas Technologies 1601-1336-ND
28-21-11-001 OPTEM 20X M PLAN APO OBJECTIVE 6 - 立即发货 可供应: 6 $3,301.50000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 目镜 20x
-
28-21-50-001 - Excelitas Technologies 1601-1337-ND
28-21-50-001 OPTEM 50X M PLAN APO OBJECTIVE 2 - 立即发货 可供应: 2 $4,674.98000 1 最低订购数量 : 1
-
Optem® 有源 目镜 50x
26110 Datasheet 26110 - Aven Tools 243-1416-ND
26110 LENS 2.5X 9 - 立即发货 可供应: 9 $55.53000 1 最低订购数量 : 1
-
-
有源 透镜 2.5x
26112 Datasheet 26112 - Aven Tools 243-1345-ND
26112 LENS 3.5X 92 - 立即发货 可供应: 92 $63.21000 1 最低订购数量 : 1
-
-
有源 透镜 3.5x
26501-INX-RL5D Datasheet 26501-INX-RL5D - Aven Tools 243-1556-ND
26501-INX-RL5D LENS FOR IN-X 5 DIOPTER 13 - 立即发货 可供应: 13 $65.77000 1 最低订购数量 : 1
-
*
有源
-
-
26700-400-L10X Datasheet 26700-400-L10X - Aven Tools 243-1347-ND
26700-400-L10X LENS 10X 7 - 立即发货 可供应: 7 $78.97000 1 最低订购数量 : 1
-
Cyclops 有源 透镜 10x
26501-INX-RL8D Datasheet 26501-INX-RL8D - Aven Tools 243-1557-ND
26501-INX-RL8D LENS FOR IN-X 8 DIOPTER 12 - 立即发货 可供应: 12 $79.27000 1 最低订购数量 : 1
-
*
有源
-
-
26501-INX-RL12D Datasheet 26501-INX-RL12D - Aven Tools 243-1558-ND
26501-INX-RL12D LENS FOR IN-X 12 DIOPTER 7 - 立即发货 可供应: 7 $84.32000 1 最低订购数量 : 1
-
*
有源
-
-
26501-INX-RL15D Datasheet 26501-INX-RL15D - Aven Tools 243-1559-ND
26501-INX-RL15D LENS FOR IN-X 15 DIOPTER 12 - 立即发货 可供应: 12 $99.50000 1 最低订购数量 : 1
-
*
有源
-
-
每页结果数
页面 1/4
|< < 1 2 3 4 >|

12:10:35 10/19/2019