SGD | USD
产品索引 > 集成电路(IC) > 逻辑 - 多谐振荡器

逻辑 - 多谐振荡器

结果 : 860
860 剩余
筛选条件选项:
制造商
清除
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
逻辑类型
清除
独立电路
清除
施密特触发器输入
清除
传播延迟

清除
电流 - 输出高、低
清除
电压 - 供电

清除
工作温度
清除
安装类型
清除
封装/外壳
清除
供应商器件封装
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
  • 市场产品
860 剩余
每页结果数
页面 1/35
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 逻辑类型 独立电路 施密特触发器输入 传播延迟 电流 - 输出高、低 电压 - 供电 工作温度 安装类型 封装/外壳 供应商器件封装
   
SN74LVC1G123DCUR Datasheet SN74LVC1G123DCUR - Texas Instruments 296-18578-2-ND SN74LVC1G123DCUR IC MULTIVIBRATOR 18.5NS 8VSSOP 33,000 - 立即发货 可供应: 33,000 $0.23359 3,000 最低订购数量 : 3,000 带卷(TR)
可替代的包装
74LVC 有源 单稳态 1 18.5ns 32mA,32mA 1.65V ~ 5.5V -40°C ~ 125°C 表面贴装型 8-VFSOP(0.091",2.30mm 宽) 8-VSSOP
SN74LVC1G123DCUR Datasheet SN74LVC1G123DCUR - Texas Instruments 296-18578-1-ND SN74LVC1G123DCUR IC MULTIVIBRATOR 18.5NS 8VSSOP 33,092 - 立即发货 可供应: 33,092 $0.66000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
74LVC 有源 单稳态 1 18.5ns 32mA,32mA 1.65V ~ 5.5V -40°C ~ 125°C 表面贴装型 8-VFSOP(0.091",2.30mm 宽) 8-VSSOP
SN74LVC1G123DCUR Datasheet SN74LVC1G123DCUR - Texas Instruments 296-18578-6-ND SN74LVC1G123DCUR IC MULTIVIBRATOR 18.5NS 8VSSOP 33,092 - 立即发货 可供应: 33,092 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
74LVC 有源 单稳态 1 18.5ns 32mA,32mA 1.65V ~ 5.5V -40°C ~ 125°C 表面贴装型 8-VFSOP(0.091",2.30mm 宽) 8-VSSOP
SN74LVC1G123DCTR Datasheet SN74LVC1G123DCTR - Texas Instruments 296-18758-2-ND SN74LVC1G123DCTR IC MULTIVIBRATOR 18.5NS SM8 39,000 - 立即发货
9,000 - 厂方库存
可供应: 39,000
$0.28030 3,000 最低订购数量 : 3,000 带卷(TR)
可替代的包装
74LVC 有源 单稳态 1 18.5ns 32mA,32mA 1.65V ~ 5.5V -40°C ~ 125°C 表面贴装型 8-LSSOP,8-MSOP(0.110",2.80mm 宽) SM8(SSOP)
SN74LVC1G123DCTR Datasheet SN74LVC1G123DCTR - Texas Instruments 296-18758-1-ND SN74LVC1G123DCTR IC MULTIVIBRATOR 18.5NS SM8 40,009 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 40,009
$0.80000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
74LVC 有源 单稳态 1 18.5ns 32mA,32mA 1.65V ~ 5.5V -40°C ~ 125°C 表面贴装型 8-LSSOP,8-MSOP(0.110",2.80mm 宽) SM8(SSOP)
SN74LVC1G123DCTR Datasheet SN74LVC1G123DCTR - Texas Instruments 296-18758-6-ND SN74LVC1G123DCTR IC MULTIVIBRATOR 18.5NS SM8 40,009 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 40,009
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
74LVC 有源 单稳态 1 18.5ns 32mA,32mA 1.65V ~ 5.5V -40°C ~ 125°C 表面贴装型 8-LSSOP,8-MSOP(0.110",2.80mm 宽) SM8(SSOP)
SN74LVC1G123YZPR Datasheet SN74LVC1G123YZPR - Texas Instruments 296-21058-2-ND SN74LVC1G123YZPR IC MULTIVIBRATOR 18.5NS 8DSBGA 21,000 - 立即发货 可供应: 21,000 $0.39770 3,000 最低订购数量 : 3,000 带卷(TR)
可替代的包装
74LVC 有源 单稳态 1 18.5ns 32mA,32mA 1.65V ~ 5.5V -40°C ~ 85°C 表面贴装型 8-XFBGA,DSBGA 8-DSBGA,8-WCSP(1.9x0.9)
SN74LVC1G123YZPR Datasheet SN74LVC1G123YZPR - Texas Instruments 296-21058-1-ND SN74LVC1G123YZPR IC MULTIVIBRATOR 18.5NS 8DSBGA 23,158 - 立即发货 可供应: 23,158 $1.02000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
74LVC 有源 单稳态 1 18.5ns 32mA,32mA 1.65V ~ 5.5V -40°C ~ 85°C 表面贴装型 8-XFBGA,DSBGA 8-DSBGA,8-WCSP(1.9x0.9)
SN74LVC1G123YZPR Datasheet SN74LVC1G123YZPR - Texas Instruments 296-21058-6-ND SN74LVC1G123YZPR IC MULTIVIBRATOR 18.5NS 8DSBGA 23,158 - 立即发货 可供应: 23,158 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
74LVC 有源 单稳态 1 18.5ns 32mA,32mA 1.65V ~ 5.5V -40°C ~ 85°C 表面贴装型 8-XFBGA,DSBGA 8-DSBGA,8-WCSP(1.9x0.9)
LTC6993CS6-1#TRMPBF Datasheet LTC6993CS6-1#TRMPBF - Analog Devices Inc. LTC6993CS6-1#TRMPBFTR-ND LTC6993CS6-1#TRMPBF IC MULTIVIBRATOR 11NS TSOT23-6 18,000 - 立即发货 可供应: 18,000 $2.90624 500 最低订购数量 : 500 带卷(TR)
可替代的包装
LTC®6993 有源 单稳态 1 11ns 16mA,16mA 2.25V ~ 5.5V 0°C ~ 70°C 表面贴装型 SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6
LTC6993CS6-1#TRMPBF Datasheet LTC6993CS6-1#TRMPBF - Analog Devices Inc. LTC6993CS6-1#TRMPBFCT-ND LTC6993CS6-1#TRMPBF IC MULTIVIBRATOR 11NS TSOT23-6 18,115 - 立即发货 可供应: 18,115 $5.26000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
LTC®6993 有源 单稳态 1 11ns 16mA,16mA 2.25V ~ 5.5V 0°C ~ 70°C 表面贴装型 SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6
LTC6993CS6-1#TRMPBF Datasheet LTC6993CS6-1#TRMPBF - Analog Devices Inc. LTC6993CS6-1#TRMPBFDKR-ND LTC6993CS6-1#TRMPBF IC MULTIVIBRATOR 11NS TSOT23-6 18,115 - 立即发货 可供应: 18,115 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
LTC®6993 有源 单稳态 1 11ns 16mA,16mA 2.25V ~ 5.5V 0°C ~ 70°C 表面贴装型 SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6
LTC6993CS6-3#TRMPBF Datasheet LTC6993CS6-3#TRMPBF - Analog Devices Inc. LTC6993CS6-3#TRMPBFTR-ND LTC6993CS6-3#TRMPBF IC MULTIVIBRATOR 11NS TSOT23-6 5,000 - 立即发货 可供应: 5,000 $2.90624 500 最低订购数量 : 500 带卷(TR)
可替代的包装
LTC®6993 有源 单稳态 1 11ns 16mA,16mA 2.25V ~ 5.5V 0°C ~ 70°C 表面贴装型 SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6
LTC6993CS6-3#TRMPBF Datasheet LTC6993CS6-3#TRMPBF - Analog Devices Inc. LTC6993CS6-3#TRMPBFCT-ND LTC6993CS6-3#TRMPBF IC MULTIVIBRATOR 11NS TSOT23-6 5,581 - 立即发货 可供应: 5,581 $5.26000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
LTC®6993 有源 单稳态 1 11ns 16mA,16mA 2.25V ~ 5.5V 0°C ~ 70°C 表面贴装型 SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6
LTC6993CS6-3#TRMPBF Datasheet LTC6993CS6-3#TRMPBF - Analog Devices Inc. LTC6993CS6-3#TRMPBFDKR-ND LTC6993CS6-3#TRMPBF IC MULTIVIBRATOR 11NS TSOT23-6 5,581 - 立即发货 可供应: 5,581 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
LTC®6993 有源 单稳态 1 11ns 16mA,16mA 2.25V ~ 5.5V 0°C ~ 70°C 表面贴装型 SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6
LTC6993CS6-2#TRMPBF Datasheet LTC6993CS6-2#TRMPBF - Analog Devices Inc. LTC6993CS6-2#TRMPBFTR-ND LTC6993CS6-2#TRMPBF IC MULTIVIBRATOR 11NS TSOT23-6 1,981 - 立即发货 可供应: 1,981 $2.90624 500 最低订购数量 : 500 带卷(TR)
可替代的包装
LTC®6993 有源 单稳态 1 11ns 16mA,16mA 2.25V ~ 5.5V 0°C ~ 70°C 表面贴装型 SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6
LTC6993CS6-2#TRMPBF Datasheet LTC6993CS6-2#TRMPBF - Analog Devices Inc. LTC6993CS6-2#TRMPBFCT-ND LTC6993CS6-2#TRMPBF IC MULTIVIBRATOR 11NS TSOT23-6 1,981 - 立即发货 可供应: 1,981 $5.26000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
LTC®6993 有源 单稳态 1 11ns 16mA,16mA 2.25V ~ 5.5V 0°C ~ 70°C 表面贴装型 SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6
LTC6993CS6-2#TRMPBF Datasheet LTC6993CS6-2#TRMPBF - Analog Devices Inc. LTC6993CS6-2#TRMPBFDKR-ND LTC6993CS6-2#TRMPBF IC MULTIVIBRATOR 11NS TSOT23-6 1,981 - 立即发货 可供应: 1,981 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
LTC®6993 有源 单稳态 1 11ns 16mA,16mA 2.25V ~ 5.5V 0°C ~ 70°C 表面贴装型 SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6
LTC6993IS6-3#TRPBF Datasheet LTC6993IS6-3#TRPBF - Analog Devices Inc. LTC6993IS6-3#TRPBFTR-ND LTC6993IS6-3#TRPBF IC MULTIVIBRATOR 11NS TSOT23-6 2,450 - 立即发货 可供应: 2,450 $3.21217 2,500 最低订购数量 : 2,500 带卷(TR)
可替代的包装
LTC®6993 有源 单稳态 1 11ns 16mA,16mA 2.25V ~ 5.5V -40°C ~ 85°C 表面贴装型 SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6
LTC6993IS6-3#TRPBF Datasheet LTC6993IS6-3#TRPBF - Analog Devices Inc. LTC6993IS6-3#TRPBFCT-ND LTC6993IS6-3#TRPBF IC MULTIVIBRATOR 11NS TSOT23-6 2,450 - 立即发货 可供应: 2,450 $5.82000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
LTC®6993 有源 单稳态 1 11ns 16mA,16mA 2.25V ~ 5.5V -40°C ~ 85°C 表面贴装型 SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6
LTC6993IS6-3#TRPBF Datasheet LTC6993IS6-3#TRPBF - Analog Devices Inc. LTC6993IS6-3#TRPBFDKR-ND LTC6993IS6-3#TRPBF IC MULTIVIBRATOR 11NS TSOT23-6 2,450 - 立即发货 可供应: 2,450 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
LTC®6993 有源 单稳态 1 11ns 16mA,16mA 2.25V ~ 5.5V -40°C ~ 85°C 表面贴装型 SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6
LTC6993IS6-2#TRMPBF Datasheet LTC6993IS6-2#TRMPBF - Analog Devices Inc. LTC6993IS6-2#TRMPBFTR-ND LTC6993IS6-2#TRMPBF IC MULTIVIBRATOR 11NS TSOT23-6 13,000 - 立即发货 可供应: 13,000 $3.32142 500 最低订购数量 : 500 带卷(TR)
可替代的包装
LTC®6993 有源 单稳态 1 11ns 16mA,16mA 2.25V ~ 5.5V -40°C ~ 85°C 表面贴装型 SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6
LTC6993IS6-2#TRMPBF Datasheet LTC6993IS6-2#TRMPBF - Analog Devices Inc. LTC6993IS6-2#TRMPBFCT-ND LTC6993IS6-2#TRMPBF IC MULTIVIBRATOR 11NS TSOT23-6 13,003 - 立即发货 可供应: 13,003 $6.01000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
LTC®6993 有源 单稳态 1 11ns 16mA,16mA 2.25V ~ 5.5V -40°C ~ 85°C 表面贴装型 SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6
LTC6993IS6-2#TRMPBF Datasheet LTC6993IS6-2#TRMPBF - Analog Devices Inc. LTC6993IS6-2#TRMPBFDKR-ND LTC6993IS6-2#TRMPBF IC MULTIVIBRATOR 11NS TSOT23-6 13,003 - 立即发货 可供应: 13,003 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
LTC®6993 有源 单稳态 1 11ns 16mA,16mA 2.25V ~ 5.5V -40°C ~ 85°C 表面贴装型 SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6
LTC6993IS6-4#TRMPBF Datasheet LTC6993IS6-4#TRMPBF - Analog Devices Inc. LTC6993IS6-4#TRMPBFTR-ND LTC6993IS6-4#TRMPBF IC MULTIVIBRATOR 11NS TSOT23-6 12,500 - 立即发货 可供应: 12,500 $3.32142 500 最低订购数量 : 500 带卷(TR)
可替代的包装
LTC®6993 有源 单稳态 1 11ns 16mA,16mA 2.25V ~ 5.5V -40°C ~ 85°C 表面贴装型 SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6
每页结果数
页面 1/35
|< < 1 2 3 4 5 >|

06:11:57 9/28/2020