SGD | USD
产品索引 > 集成电路(IC) > 嵌入式 - 微控制器

嵌入式 - 微控制器

结果 : 5,475
5,475 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
核心处理器
清除
内核规格
清除
速度
清除
连接能力
清除
外设
清除
I/O 数

清除
程序存储容量
清除
程序存储器类型
清除
EEPROM 容量
清除
RAM 大小
清除
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
清除
数据转换器
清除
振荡器类型
清除
工作温度
清除
安装类型
清除
封装/外壳
清除
供应商器件封装
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
  • 市场产品
5,475 剩余
每页结果数
页面 1/219
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 核心处理器 内核规格 速度 连接能力 外设 I/O 数 程序存储容量 程序存储器类型 EEPROM 容量 RAM 大小 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) 数据转换器 振荡器类型 工作温度 安装类型 封装/外壳 供应商器件封装
   
STM32L052K6U6TR Datasheet STM32L052K6U6TR - STMicroelectronics 497-18813-2-ND STM32L052K6U6TR STMicroelectronics IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32UFQFPN 3,000 - 立即发货 可供应: 3,000 $3.13835 3,000 最低订购数量 : 3,000 卷带(TR)
可替代的包装
STM32L0 在售 ARM® Cortex®-M0+ 32-位 32MHz I²C,IrDA,SPI,UART/USART,USB 欠压检测/复位,DMA,POR,PWM,WDT 27 32KB(32K x 8) 闪存 2K x 8 8K x 8 1.65V ~ 3.6V A/D 10x12b; D/A 1x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 32-UFQFN 裸露焊盘 32-UFQFPN(5x5)
STM32L052K6U6TR Datasheet STM32L052K6U6TR - STMicroelectronics 497-18813-1-ND STM32L052K6U6TR STMicroelectronics IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32UFQFPN 5,508 - 立即发货 可供应: 5,508 $5.71000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
STM32L0 在售 ARM® Cortex®-M0+ 32-位 32MHz I²C,IrDA,SPI,UART/USART,USB 欠压检测/复位,DMA,POR,PWM,WDT 27 32KB(32K x 8) 闪存 2K x 8 8K x 8 1.65V ~ 3.6V A/D 10x12b; D/A 1x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 32-UFQFN 裸露焊盘 32-UFQFPN(5x5)
STM32L052K6U6TR Datasheet STM32L052K6U6TR - STMicroelectronics 497-18813-6-ND STM32L052K6U6TR STMicroelectronics IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32UFQFPN 5,508 - 立即发货 可供应: 5,508 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
STM32L0 在售 ARM® Cortex®-M0+ 32-位 32MHz I²C,IrDA,SPI,UART/USART,USB 欠压检测/复位,DMA,POR,PWM,WDT 27 32KB(32K x 8) 闪存 2K x 8 8K x 8 1.65V ~ 3.6V A/D 10x12b; D/A 1x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 32-UFQFN 裸露焊盘 32-UFQFPN(5x5)
STM32G031G6U6 Datasheet STM32G031G6U6 - STMicroelectronics 497-19561-ND
STM32G031G6U6 STMicroelectronics IC MCU 32BIT 32KB FLASH 28UFQFPN 2,520 - 立即发货 可供应: 2,520 $3.66000 1 最低订购数量 : 1 托盘
可替代的包装
STM32G0 在售 ARM® Cortex®-M0+ 32-位 64MHz I²C,IrDA,LINbus,SPI,UART/USART 欠压检测/复位,DMA,I²S,POR,PWM,WDT 26 32KB(32K x 8) 闪存
-
8K x 8 1.7V ~ 3.6V A/D 17x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 28-UFQFN 28-UFQFPN(4x4)
STM32L071CZY6TR Datasheet STM32L071CZY6TR - STMicroelectronics 497-18819-2-ND STM32L071CZY6TR STMicroelectronics IC MCU 32BIT 192KB FLASH 49WLCSP 15,000 - 立即发货 可供应: 15,000 $4.22569 5,000 最低订购数量 : 5,000 卷带(TR)
可替代的包装
STM32L0 在售 ARM® Cortex®-M0+ 32-位 32MHz I²C,IrDA,SPI,UART/USART 欠压检测/复位,DMA,I²S,POR,PWM,WDT 40 192KB(192K x 8) 闪存 6K x 8 20K x 8 1.65V ~ 3.6V A/D 13x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 49-UFBGA,WLCSP 49-WLCSP(3.29x3.26)
STM32L071CZY6TR Datasheet STM32L071CZY6TR - STMicroelectronics 497-18819-1-ND STM32L071CZY6TR STMicroelectronics IC MCU 32BIT 192KB FLASH 49WLCSP 24,990 - 立即发货 可供应: 24,990 $7.68000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
STM32L0 在售 ARM® Cortex®-M0+ 32-位 32MHz I²C,IrDA,SPI,UART/USART 欠压检测/复位,DMA,I²S,POR,PWM,WDT 40 192KB(192K x 8) 闪存 6K x 8 20K x 8 1.65V ~ 3.6V A/D 13x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 49-UFBGA,WLCSP 49-WLCSP(3.29x3.26)
STM32L071CZY6TR Datasheet STM32L071CZY6TR - STMicroelectronics 497-18819-6-ND STM32L071CZY6TR STMicroelectronics IC MCU 32BIT 192KB FLASH 49WLCSP 24,990 - 立即发货 可供应: 24,990 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
STM32L0 在售 ARM® Cortex®-M0+ 32-位 32MHz I²C,IrDA,SPI,UART/USART 欠压检测/复位,DMA,I²S,POR,PWM,WDT 40 192KB(192K x 8) 闪存 6K x 8 20K x 8 1.65V ~ 3.6V A/D 13x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 49-UFBGA,WLCSP 49-WLCSP(3.29x3.26)
STM32L031K6T7 Datasheet STM32L031K6T7 - STMicroelectronics 497-16269-ND STM32L031K6T7 STMicroelectronics IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32LQFP 1,470 - 立即发货 可供应: 1,470 $4.86000 1 最低订购数量 : 1 托盘 STM32L0 在售 ARM® Cortex®-M0+ 32-位 32MHz I²C,IrDA,LINbus,SPI,UART/USART 欠压检测/复位,DMA,POR,PWM,WDT 25 32KB(32K x 8) 闪存 1K x 8 8K x 8 1.8V ~ 3.6V A/D 10x12b 内部 -40°C ~ 105°C(TA) 表面贴装型 32-LQFP 32-LQFP(7x7)
STM32L071KBT6 Datasheet STM32L071KBT6 - STMicroelectronics 497-18577-ND STM32L071KBT6 STMicroelectronics IC MCU 32BIT 128KB FLASH 32LQFP 1,265 - 立即发货 可供应: 1,265 $6.82000 1 最低订购数量 : 1 托盘
可替代的包装
STM32L0 在售 ARM® Cortex®-M0+ 32-位 32MHz I²C,IrDA,SPI,UART/USART 欠压检测/复位,DMA,I²S,POR,PWM,WDT 25 128KB(128K x 8) 闪存 6K x 8 20K x 8 1.65V ~ 3.6V A/D 10x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 32-LQFP 32-LQFP(7x7)
STM32L071KZT6 Datasheet STM32L071KZT6 - STMicroelectronics 497-18578-ND STM32L071KZT6 STMicroelectronics IC MCU 32BIT 192KB FLASH 32LQFP 270 - 立即发货 可供应: 270 $7.62000 1 最低订购数量 : 1 托盘 STM32L0 在售 ARM® Cortex®-M0+ 32-位 32MHz I²C,IrDA,SPI,UART/USART 欠压检测/复位,DMA,I²S,POR,PWM,WDT 25 192KB(192K x 8) 闪存 6K x 8 20K x 8 1.65V ~ 3.6V A/D 10x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 32-LQFP 32-LQFP(7x7)
STM32F446MEY6TR Datasheet STM32F446MEY6TR - STMicroelectronics 497-15812-2-ND STM32F446MEY6TR STMicroelectronics IC MCU 32BIT 512KB FLASH 81WLCSP 0 可供应: 0 $7.64004 5,000 最低订购数量 : 5,000 卷带(TR)
可替代的包装
STM32F4 在售 ARM® Cortex®-M4 32-位 180MHz CANbus,EBI/EMI,I²C,IrDA,LINbus,SAI,SD,SPDIF-Rx,SPI,UART/USART,USB,USB OTG 欠压检测/复位,DMA,I²S,LVD,POR,PWM,WDT 63 512KB(512K x 8) 闪存
-
128K x 8 1.7V ~ 3.6V A/D 14x12b;D/A 2x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 81-UFBGA,WLCSP 81-WLCSP(3.80x3.69)
STM32F446MEY6TR Datasheet STM32F446MEY6TR - STMicroelectronics 497-15812-1-ND STM32F446MEY6TR STMicroelectronics IC MCU 32BIT 512KB FLASH 81WLCSP 5,228 - 立即发货 可供应: 5,228 $12.46000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
STM32F4 在售 ARM® Cortex®-M4 32-位 180MHz CANbus,EBI/EMI,I²C,IrDA,LINbus,SAI,SD,SPDIF-Rx,SPI,UART/USART,USB,USB OTG 欠压检测/复位,DMA,I²S,LVD,POR,PWM,WDT 63 512KB(512K x 8) 闪存
-
128K x 8 1.7V ~ 3.6V A/D 14x12b;D/A 2x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 81-UFBGA,WLCSP 81-WLCSP(3.80x3.69)
STM32F446MEY6TR Datasheet STM32F446MEY6TR - STMicroelectronics 497-15812-6-ND STM32F446MEY6TR STMicroelectronics IC MCU 32BIT 512KB FLASH 81WLCSP 5,228 - 立即发货 可供应: 5,228 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
STM32F4 在售 ARM® Cortex®-M4 32-位 180MHz CANbus,EBI/EMI,I²C,IrDA,LINbus,SAI,SD,SPDIF-Rx,SPI,UART/USART,USB,USB OTG 欠压检测/复位,DMA,I²S,LVD,POR,PWM,WDT 63 512KB(512K x 8) 闪存
-
128K x 8 1.7V ~ 3.6V A/D 14x12b;D/A 2x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 81-UFBGA,WLCSP 81-WLCSP(3.80x3.69)
STM32F412REY6TR Datasheet STM32F412REY6TR - STMicroelectronics 497-19351-2-ND STM32F412REY6TR STMicroelectronics IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64WLCSP 5,000 - 立即发货 可供应: 5,000 $7.70891 5,000 最低订购数量 : 5,000 卷带(TR)
可替代的包装
STM32F4 在售 ARM® Cortex®-M4 32-位 100MHz CANbus,EBI/EMI,I²C,IrDA,LINbus,MMC/SD/SDIO,QSPI,SPI,UART/USART,USB OTG 欠压检测/复位,DMA,I²S,LCD,POR,PWM,WDT 50 512KB(512K x 8) 闪存
-
256K x 8 1.7V ~ 3.6V A/D 16x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 64-UFBGA,WLCSP 64-WLCSP
STM32F412REY6TR Datasheet STM32F412REY6TR - STMicroelectronics 497-19351-1-ND STM32F412REY6TR STMicroelectronics IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64WLCSP 5,000 - 立即发货 可供应: 5,000 $12.58000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
STM32F4 在售 ARM® Cortex®-M4 32-位 100MHz CANbus,EBI/EMI,I²C,IrDA,LINbus,MMC/SD/SDIO,QSPI,SPI,UART/USART,USB OTG 欠压检测/复位,DMA,I²S,LCD,POR,PWM,WDT 50 512KB(512K x 8) 闪存
-
256K x 8 1.7V ~ 3.6V A/D 16x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 64-UFBGA,WLCSP 64-WLCSP
STM32F412REY6TR Datasheet STM32F412REY6TR - STMicroelectronics 497-19351-6-ND STM32F412REY6TR STMicroelectronics IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64WLCSP 5,000 - 立即发货 可供应: 5,000 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
STM32F4 在售 ARM® Cortex®-M4 32-位 100MHz CANbus,EBI/EMI,I²C,IrDA,LINbus,MMC/SD/SDIO,QSPI,SPI,UART/USART,USB OTG 欠压检测/复位,DMA,I²S,LCD,POR,PWM,WDT 50 512KB(512K x 8) 闪存
-
256K x 8 1.7V ~ 3.6V A/D 16x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 64-UFBGA,WLCSP 64-WLCSP
STM32L081KZT6 Datasheet STM32L081KZT6 - STMicroelectronics 497-16832-ND STM32L081KZT6 STMicroelectronics IC MCU 32BIT 192KB FLASH 32LQFP 5,322 - 立即发货 可供应: 5,322 $7.93000 1 最低订购数量 : 1 托盘 STM32L0 在售 ARM® Cortex®-M0+ 32-位 32MHz I²C,IrDA,LINbus,SPI,UART/USART 欠压检测/复位,DMA,I²S,POR,PWM,WDT 25 192KB(192K x 8) 闪存 6K x 8 20K x 8 1.65V ~ 3.6V A/D 10x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 32-LQFP 32-LQFP(7x7)
STM32L083RZH6 Datasheet STM32L083RZH6 - STMicroelectronics 497-16835-ND STM32L083RZH6 STMicroelectronics IC MCU 32BIT 192KB FLASH 64TFBGA 3,840 - 立即发货 可供应: 3,840 $9.57000 1 最低订购数量 : 1 托盘 STM32L0 在售 ARM® Cortex®-M0+ 32-位 32MHz I²C,IrDA,LINbus,SPI,UART/USART,USB 欠压检测/复位,DMA,I²S,LCD,POR,PWM,WDT 51 192KB(192K x 8) 闪存 6K x 8 20K x 8 1.8V ~ 3.6V A/D 16x12b;D/A 2x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 64-TFBGA 64-TFBGA(5x5)
STM32G431CBU3 Datasheet STM32G431CBU3 - STMicroelectronics STM32G431CBU3-ND
STM32G431CBU3 STMicroelectronics IC MCU 32BIT 128KB FLSH 48UFQFPN 3,074 - 立即发货 可供应: 3,074 $10.39000 1 最低订购数量 : 1 托盘 STM32G4 在售 ARM® Cortex®-M4F 32-位 170MHz CANbus,I²C,IrDA,LINbus,SPI,UART/USART 欠压检测/复位,DMA,I²S,POR,PWM,WDT 42 128KB(128K x 8) 闪存
-
32K x 8 1.71V ~ 3.6V A/D 18x12b; D/A 4x12b 内部 -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 48-UFQFN 裸露焊盘 48-UFQFPN(7x7)
STM32F730Z8T6 Datasheet STM32F730Z8T6 - STMicroelectronics 497-18105-ND
STM32F730Z8T6 STMicroelectronics IC MCU 32BIT 64KB FLASH 144LQFP 244 - 立即发货 可供应: 244 $11.18000 1 最低订购数量 : 1 托盘
可替代的包装
STM32F7 在售 ARM® Cortex®-M7 32-位 216MHz CANbus,EBI/EMI,I²C,IrDA,LINbus,MMC/SD,QSPI,SAI,SPI,UART/USART,USB 欠压检测/复位,DMA,I²S,POR,PWM,WDT 112 64KB(64K x 8) 闪存
-
256K x 8 1.7V ~ 3.6V A/D 24x12b; D/A 2x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 144-LQFP 144-LQFP(20x20)
STM32L476ZET6TR Datasheet STM32L476ZET6TR - STMicroelectronics 497-STM32L476ZET6TR-ND
STM32L476ZET6TR STMicroelectronics IC MCU 32BIT 512KB FLASH 144LQFP 500 - 立即发货 可供应: 500 $11.19494 500 最低订购数量 : 500 卷带(TR)
可替代的包装
STM32L4 在售 ARM® Cortex®-M4 32-位 80MHz CANbus,EBI/EMI,I²C,IrDA,LINbus,MMC/SD,QSPI,SAI,SPI,SWPMI,UART/USART,USB OTG 欠压检测/复位,DMA,LCD,PWM,WDT 114 512KB(512K x 8) 闪存
-
128K x 8 1.71V ~ 3.6V A/D 24x12b; D/A 2x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 144-LQFP 144-LQFP(20x20)
STM32L476ZET6TR Datasheet STM32L476ZET6TR - STMicroelectronics 497-STM32L476ZET6CT-ND
STM32L476ZET6TR STMicroelectronics IC MCU 32BIT 512KB FLASH 144LQFP 748 - 立即发货 可供应: 748 $17.19000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
STM32L4 在售 ARM® Cortex®-M4 32-位 80MHz CANbus,EBI/EMI,I²C,IrDA,LINbus,MMC/SD,QSPI,SAI,SPI,SWPMI,UART/USART,USB OTG 欠压检测/复位,DMA,LCD,PWM,WDT 114 512KB(512K x 8) 闪存
-
128K x 8 1.71V ~ 3.6V A/D 24x12b; D/A 2x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 144-LQFP 144-LQFP(20x20)
STM32L476ZET6TR Datasheet STM32L476ZET6TR - STMicroelectronics 497-STM32L476ZET6DKR-ND
STM32L476ZET6TR STMicroelectronics IC MCU 32BIT 512KB FLASH 144LQFP 748 - 立即发货 可供应: 748 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
STM32L4 在售 ARM® Cortex®-M4 32-位 80MHz CANbus,EBI/EMI,I²C,IrDA,LINbus,MMC/SD,QSPI,SAI,SPI,SWPMI,UART/USART,USB OTG 欠压检测/复位,DMA,LCD,PWM,WDT 114 512KB(512K x 8) 闪存
-
128K x 8 1.71V ~ 3.6V A/D 24x12b; D/A 2x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 144-LQFP 144-LQFP(20x20)
STM32L451REI6 Datasheet STM32L451REI6 - STMicroelectronics 497-17976-ND STM32L451REI6 STMicroelectronics IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64UFBGA 456 - 立即发货 可供应: 456 $11.37000 1 最低订购数量 : 1 托盘 STM32L4 在售 ARM® Cortex®-M4 32-位 80MHz CANbus,I²C,IrDA,LINbus,MMC/SD,QSPI,SAI,SPI,UART/USART 欠压检测/复位,DMA,PWM,WDT 52 512KB(512K x 8) 闪存
-
160K x 8 1.71V ~ 3.6V A/D 16x12b; D/A 1x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 64-UFBGA 64-UFBGA(5x5)
STM32L452VEI6 Datasheet STM32L452VEI6 - STMicroelectronics 497-17222-ND STM32L452VEI6 STMicroelectronics IC MCU 32BIT 512KB FLSH 100UFBGA 991 - 立即发货 可供应: 991 $13.06000 1 最低订购数量 : 1 托盘
可替代的包装
STM32L4 在售 ARM® Cortex®-M4 32-位 80MHz CANbus,I²C,IrDA,LINbus,MMC/SD,QSPI,SAI,SPI,UART/USART,USB 欠压检测/复位,DMA,PWM,WDT 83 512KB(512K x 8) 闪存
-
160K x 8 1.71V ~ 3.6V A/D 16x12b; D/A 1x12b 内部 -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 100-UFBGA 100-UFBGA(7x7)
每页结果数
页面 1/219
|< < 1 2 3 4 5 >|

14:46:34 5/16/2021