SGD | USD

产品索引 > 集成电路(IC) > 数据采集 - 模数转换器

结果 : 15,973
15,973 剩余类似产品
筛选条件选项:
制造商
清除
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
位数
清除
采样率(每秒)
清除
输入数
清除
输入类型
清除
数据接口
清除
配置
清除
无线电 - S/H:ADC
清除
A/D 转换器数
清除
架构
清除
参考类型
清除
电压 - 电源,模拟
清除
电压 - 电源,数字
清除
特性
清除
工作温度
清除
封装/外壳
清除
供应商器件封装
清除
安装类型
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
15,973 剩余类似产品
每页结果数
页面 1/639
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 位数 采样率(每秒) 输入数 输入类型 数据接口 配置 无线电 - S/H:ADC A/D 转换器数 架构 参考类型 电压 - 电源,模拟 电压 - 电源,数字 特性 工作温度 封装/外壳 供应商器件封装 安装类型
   
ADC081C027CIMKX/NOPB Datasheet ADC081C027CIMKX/NOPB - Texas Instruments ADC081C027CIMKX/NOPBTR-ND IC ADC 8BIT SAR TSOT23-6 6,000 - 立即发货
9,000 - 厂方库存
可供应: 6,000
$1.05949 3,000 最低订购数量 : 3,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 8 189k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 105°C SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6 表面贴装型
ADC081C027CIMKX/NOPB Datasheet ADC081C027CIMKX/NOPB - Texas Instruments ADC081C027CIMKX/NOPBCT-ND IC ADC 8BIT SAR TSOT23-6 7,352 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 7,352
$2.38000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 8 189k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 105°C SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6 表面贴装型
ADC081C027CIMKX/NOPB Datasheet ADC081C027CIMKX/NOPB - Texas Instruments ADC081C027CIMKX/NOPBDKR-ND IC ADC 8BIT SAR TSOT23-6 7,352 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 7,352
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 8 189k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 105°C SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6 表面贴装型
ADC081C027CIMK/NOPB Datasheet ADC081C027CIMK/NOPB - Texas Instruments ADC081C027CIMK/NOPBTR-ND IC ADC 8BIT SAR TSOT23-6 36,000 - 立即发货 可供应: 36,000 $1.13797 1,000 最低订购数量 : 1,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 8 189k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 105°C SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6 表面贴装型
ADC081C027CIMK/NOPB Datasheet ADC081C027CIMK/NOPB - Texas Instruments ADC081C027CIMK/NOPBCT-ND IC ADC 8BIT SAR TSOT23-6 36,257 - 立即发货 可供应: 36,257 $2.38000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 8 189k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 105°C SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6 表面贴装型
ADC081C027CIMK/NOPB Datasheet ADC081C027CIMK/NOPB - Texas Instruments ADC081C027CIMK/NOPBDKR-ND IC ADC 8BIT SAR TSOT23-6 36,257 - 立即发货 可供应: 36,257 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 8 189k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 105°C SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6 表面贴装型
ADC081S021CIMF/NOPB Datasheet ADC081S021CIMF/NOPB - Texas Instruments ADC081S021CIMF/NOPBTR-ND IC ADC 8BIT SAR SOT23-6 4,000 - 立即发货
10,000 - 厂方库存
可供应: 4,000
$1.18199 1,000 最低订购数量 : 1,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 8 200k 1 单端 SPI,DSP S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.25V 2.7V ~ 5.25V
-
-40°C ~ 85°C SOT-23-6 SOT-23-6 表面贴装型
ADC081S021CIMF/NOPB Datasheet ADC081S021CIMF/NOPB - Texas Instruments ADC081S021CIMF/NOPBCT-ND IC ADC 8BIT SAR SOT23-6 5,357 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 5,357
$2.47000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 8 200k 1 单端 SPI,DSP S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.25V 2.7V ~ 5.25V
-
-40°C ~ 85°C SOT-23-6 SOT-23-6 表面贴装型
ADC081S021CIMF/NOPB Datasheet ADC081S021CIMF/NOPB - Texas Instruments ADC081S021CIMF/NOPBDKR-ND IC ADC 8BIT SAR SOT23-6 5,357 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 5,357
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 8 200k 1 单端 SPI,DSP S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.25V 2.7V ~ 5.25V
-
-40°C ~ 85°C SOT-23-6 SOT-23-6 表面贴装型
ADC081C021CIMM/NOPB Datasheet ADC081C021CIMM/NOPB - Texas Instruments ADC081C021CIMM/NOPBTR-ND IC ADC 8BIT SAR 8VSSOP 16,000 - 立即发货
10,000 - 厂方库存
可供应: 16,000
$1.21721 1,000 最低订购数量 : 1,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 8 188.9k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 105°C 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) 8-VSSOP 表面贴装型
ADC081C021CIMM/NOPB Datasheet ADC081C021CIMM/NOPB - Texas Instruments ADC081C021CIMM/NOPBCT-ND IC ADC 8BIT SAR 8VSSOP 16,412 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 16,412
$2.55000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 8 188.9k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 105°C 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) 8-VSSOP 表面贴装型
ADC081C021CIMM/NOPB Datasheet ADC081C021CIMM/NOPB - Texas Instruments ADC081C021CIMM/NOPBDKR-ND IC ADC 8BIT SAR 8VSSOP 16,412 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 16,412
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 8 188.9k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 105°C 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) 8-VSSOP 表面贴装型
ADC081C021CIMK/NOPB Datasheet ADC081C021CIMK/NOPB - Texas Instruments ADC081C021CIMK/NOPBTR-ND IC ADC 8BIT SAR TSOT23-6 10,000 - 立即发货
10,000 - 厂方库存
可供应: 10,000
$1.21721 1,000 最低订购数量 : 1,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 8 188.9k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 105°C SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6 表面贴装型
ADC081C021CIMK/NOPB Datasheet ADC081C021CIMK/NOPB - Texas Instruments ADC081C021CIMK/NOPBCT-ND IC ADC 8BIT SAR TSOT23-6 10,286 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 10,286
$2.55000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 8 188.9k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 105°C SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6 表面贴装型
ADC081C021CIMK/NOPB Datasheet ADC081C021CIMK/NOPB - Texas Instruments ADC081C021CIMK/NOPBDKR-ND IC ADC 8BIT SAR TSOT23-6 10,286 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 10,286
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 8 188.9k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 105°C SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6 表面贴装型
MCP3021A5T-E/OT Datasheet MCP3021A5T-E/OT - Microchip Technology MCP3021A5T-E/OTTR-ND IC ADC 10BIT SAR SOT23-5 12,000 - 立即发货 可供应: 12,000 $1.26647 3,000 最低订购数量 : 3,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 10 22.3k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 SOT-23-5 表面贴装型
MCP3021A5T-E/OT Datasheet MCP3021A5T-E/OT - Microchip Technology MCP3021A5T-E/OTCT-ND IC ADC 10BIT SAR SOT23-5 13,134 - 立即发货 可供应: 13,134 $1.67000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 10 22.3k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 SOT-23-5 表面贴装型
MCP3021A5T-E/OT Datasheet MCP3021A5T-E/OT - Microchip Technology MCP3021A5T-E/OTDKR-ND IC ADC 10BIT SAR SOT23-5 13,134 - 立即发货 可供应: 13,134 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 10 22.3k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 SOT-23-5 表面贴装型
MAX11600EKA+T Datasheet MAX11600EKA+T - Maxim Integrated MAX11600EKA+TTR-ND IC ADC 8BIT SAR SOT23-8 2,500 - 立即发货 可供应: 2,500 $1.62122 2,500 最低订购数量 : 2,500 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 8 188k 2,4 个伪差分,单端 I²C MUX-S/H-ADC 1:1 1 SAR 外部,内部 5V 5V
-
-40°C ~ 85°C SOT-23-8 SOT-23-8 表面贴装型
MAX11600EKA+T Datasheet MAX11600EKA+T - Maxim Integrated MAX11600EKA+TCT-ND IC ADC 8BIT SAR SOT23-8 3,299 - 立即发货 可供应: 3,299 $4.10000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 8 188k 2,4 个伪差分,单端 I²C MUX-S/H-ADC 1:1 1 SAR 外部,内部 5V 5V
-
-40°C ~ 85°C SOT-23-8 SOT-23-8 表面贴装型
MAX11600EKA+T Datasheet MAX11600EKA+T - Maxim Integrated MAX11600EKA+TDKR-ND IC ADC 8BIT SAR SOT23-8 3,299 - 立即发货 可供应: 3,299 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 8 188k 2,4 个伪差分,单端 I²C MUX-S/H-ADC 1:1 1 SAR 外部,内部 5V 5V
-
-40°C ~ 85°C SOT-23-8 SOT-23-8 表面贴装型
MCP3221A5T-I/OT Datasheet MCP3221A5T-I/OT - Microchip Technology MCP3221A5T-I/OTTR-ND IC ADC 12BIT SAR SOT23-5 3,000 - 立即发货 可供应: 3,000 $1.70426 3,000 最低订购数量 : 3,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 12 22.3k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 SOT-23-5 表面贴装型
MCP3221A5T-I/OT Datasheet MCP3221A5T-I/OT - Microchip Technology MCP3221A5T-I/OTCT-ND IC ADC 12BIT SAR SOT23-5 3,933 - 立即发货 可供应: 3,933 $2.25000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 12 22.3k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 SOT-23-5 表面贴装型
MCP3221A5T-I/OT Datasheet MCP3221A5T-I/OT - Microchip Technology MCP3221A5T-I/OTDKR-ND IC ADC 12BIT SAR SOT23-5 3,933 - 立即发货 可供应: 3,933 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 12 22.3k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 SOT-23-5 表面贴装型
MCP3221A5T-E/OT Datasheet MCP3221A5T-E/OT - Microchip Technology MCP3221A5T-E/OTTR-ND IC ADC 12BIT SAR SOT23-5 3,000 - 立即发货 可供应: 3,000 $1.70426 3,000 最低订购数量 : 3,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 12 22.3k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR 电源 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 SOT-23-5 表面贴装型
每页结果数
页面 1/639
|< < 1 2 3 4 5 >|

07:06:55 9/22/2019