SGD | USD
产品索引 > 集成电路(IC) > 数据采集 - 模数转换器(ADC)

数据采集 - 模数转换器(ADC)

结果 : 20,736
20,736 剩余
筛选条件选项:
制造商
清除
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
位数
清除
采样率(每秒)
清除
输入数
清除
输入类型
清除
数据接口
清除
配置
清除
比率 - S/H:ADC
清除
A/D 转换器数

清除
架构
清除
参考类型
清除
电压 - 供电,模拟
清除
电压 - 供电,数字
清除
特性
清除
工作温度
清除
封装/外壳
清除
供应商器件封装
清除
安装类型
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
  • 市场产品
20,736 剩余
每页结果数
页面 1/830
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 位数 采样率(每秒) 输入数 输入类型 数据接口 配置 比率 - S/H:ADC A/D 转换器数 架构 参考类型 电压 - 供电,模拟 电压 - 供电,数字 特性 工作温度 封装/外壳 供应商器件封装 安装类型
   
ADC081C021CIMM/NOPB Datasheet ADC081C021CIMM/NOPB - Texas Instruments ADC081C021CIMM/NOPBTR-ND ADC081C021CIMM/NOPB IC ADC 8BIT SAR 8VSSOP 5,000 - 立即发货
10,000 - 厂方库存
可供应: 5,000
$0.75988 1,000 最低订购数量 : 1,000 卷带(TR)
可替代的包装
-
有源 8 188.9k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 105°C 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) 8-VSSOP 表面贴装型
ADC081C021CIMM/NOPB Datasheet ADC081C021CIMM/NOPB - Texas Instruments ADC081C021CIMM/NOPBCT-ND ADC081C021CIMM/NOPB IC ADC 8BIT SAR 8VSSOP 5,573 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 5,573
$1.78000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 8 188.9k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 105°C 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) 8-VSSOP 表面贴装型
ADC081C021CIMM/NOPB Datasheet ADC081C021CIMM/NOPB - Texas Instruments ADC081C021CIMM/NOPBDKR-ND ADC081C021CIMM/NOPB IC ADC 8BIT SAR 8VSSOP 5,573 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 5,573
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 8 188.9k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 105°C 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) 8-VSSOP 表面贴装型
ADC101C027CIMK/NOPB Datasheet ADC101C027CIMK/NOPB - Texas Instruments ADC101C027CIMK/NOPBTR-ND ADC101C027CIMK/NOPB IC ADC 10BIT SAR TSOT23-6 3,000 - 立即发货
10,000 - 厂方库存
可供应: 3,000
$0.97699 1,000 最低订购数量 : 1,000 卷带(TR)
可替代的包装
-
有源 10 188.9k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V 可选地址 -40°C ~ 105°C SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6 表面贴装型
ADC101C027CIMK/NOPB Datasheet ADC101C027CIMK/NOPB - Texas Instruments ADC101C027CIMK/NOPBCT-ND ADC101C027CIMK/NOPB IC ADC 10BIT SAR TSOT23-6 3,577 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 3,577
$2.30000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 10 188.9k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V 可选地址 -40°C ~ 105°C SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6 表面贴装型
ADC101C027CIMK/NOPB Datasheet ADC101C027CIMK/NOPB - Texas Instruments ADC101C027CIMK/NOPBDKR-ND ADC101C027CIMK/NOPB IC ADC 10BIT SAR TSOT23-6 3,577 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 3,577
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 10 188.9k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V 可选地址 -40°C ~ 105°C SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6 表面贴装型
MCP3021A5T-E/OT Datasheet MCP3021A5T-E/OT - Microchip Technology MCP3021A5T-E/OTTR-ND MCP3021A5T-E/OT IC ADC 10BIT SAR SOT23-5 0 可供应: 0
标准提前期 14 周
$1.24355 3,000 最低订购数量 : 3,000 卷带(TR)
可替代的包装
-
有源 10 22.3k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 SOT-23-5 表面贴装型
MCP3021A5T-E/OT Datasheet MCP3021A5T-E/OT - Microchip Technology MCP3021A5T-E/OTCT-ND MCP3021A5T-E/OT IC ADC 10BIT SAR SOT23-5 0 可供应: 0
标准提前期 14 周
$1.64000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 10 22.3k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 SOT-23-5 表面贴装型
MCP3021A5T-E/OT Datasheet MCP3021A5T-E/OT - Microchip Technology MCP3021A5T-E/OTDKR-ND MCP3021A5T-E/OT IC ADC 10BIT SAR SOT23-5 0 可供应: 0
标准提前期 14 周
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 10 22.3k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 SOT-23-5 表面贴装型
MAX1118EKA+T Datasheet MAX1118EKA+T - Maxim Integrated MAX1118EKA+TTR-ND MAX1118EKA+T IC ADC 8BIT SAR SOT23-8 2,500 - 立即发货 可供应: 2,500 $1.40741 2,500 最低订购数量 : 2,500 卷带(TR)
可替代的包装
-
有源 8 100k 2 单端 SPI MUX-S/H-ADC 1:1 1 SAR 外部 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 85°C SOT-23-8 SOT-23-8 表面贴装型
MAX1118EKA+T Datasheet MAX1118EKA+T - Maxim Integrated MAX1118EKA+TCT-ND MAX1118EKA+T IC ADC 8BIT SAR SOT23-8 3,506 - 立即发货 可供应: 3,506 $3.38000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 8 100k 2 单端 SPI MUX-S/H-ADC 1:1 1 SAR 外部 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 85°C SOT-23-8 SOT-23-8 表面贴装型
MAX1118EKA+T Datasheet MAX1118EKA+T - Maxim Integrated MAX1118EKA+TDKR-ND MAX1118EKA+T IC ADC 8BIT SAR SOT23-8 3,506 - 立即发货 可供应: 3,506 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 8 100k 2 单端 SPI MUX-S/H-ADC 1:1 1 SAR 外部 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 85°C SOT-23-8 SOT-23-8 表面贴装型
ADC121S021CIMF/NOPB Datasheet ADC121S021CIMF/NOPB - Texas Instruments ADC121S021CIMF/NOPBTR-ND ADC121S021CIMF/NOPB IC ADC 12BIT SAR SOT23-6 5,000 - 立即发货
3,000 - 厂方库存
可供应: 5,000
$1.46549 1,000 最低订购数量 : 1,000 卷带(TR)
可替代的包装
-
有源 12 200k 1 单端 SPI,DSP S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.25V 2.7V ~ 5.25V
-
-40°C ~ 85°C SOT-23-6 SOT-23-6 表面贴装型
ADC121S021CIMF/NOPB Datasheet ADC121S021CIMF/NOPB - Texas Instruments ADC121S021CIMF/NOPBCT-ND ADC121S021CIMF/NOPB IC ADC 12BIT SAR SOT23-6 5,427 - 立即发货
3,024 - 厂方库存
可供应: 5,427
$3.20000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 12 200k 1 单端 SPI,DSP S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.25V 2.7V ~ 5.25V
-
-40°C ~ 85°C SOT-23-6 SOT-23-6 表面贴装型
ADC121S021CIMF/NOPB Datasheet ADC121S021CIMF/NOPB - Texas Instruments ADC121S021CIMF/NOPBDKR-ND ADC121S021CIMF/NOPB IC ADC 12BIT SAR SOT23-6 5,427 - 立即发货
3,024 - 厂方库存
可供应: 5,427
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 12 200k 1 单端 SPI,DSP S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.25V 2.7V ~ 5.25V
-
-40°C ~ 85°C SOT-23-6 SOT-23-6 表面贴装型
ADS7142IRUGR Datasheet ADS7142IRUGR - Texas Instruments 296-50464-2-ND ADS7142IRUGR IC ADC 12BIT SAR 10X2QFN 2,237 - 立即发货 可供应: 2,237 $1.53615 3,000 最低订购数量 : 3,000 卷带(TR)
可替代的包装
-
有源 12 140k 2 个伪差分,单端 I²C MUX-ADC 0:1 1 SAR Supply 1.65V ~ 3.6V 1.65V ~ 3.6V
-
-40°C ~ 125°C 10-XFQFN 10-X2QFN(2x1.5) 表面贴装型
ADS7142IRUGR Datasheet ADS7142IRUGR - Texas Instruments 296-50464-1-ND ADS7142IRUGR IC ADC 12BIT SAR 10X2QFN 2,237 - 立即发货 可供应: 2,237 $3.44000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 12 140k 2 个伪差分,单端 I²C MUX-ADC 0:1 1 SAR Supply 1.65V ~ 3.6V 1.65V ~ 3.6V
-
-40°C ~ 125°C 10-XFQFN 10-X2QFN(2x1.5) 表面贴装型
ADS7142IRUGR Datasheet ADS7142IRUGR - Texas Instruments 296-50464-6-ND ADS7142IRUGR IC ADC 12BIT SAR 10X2QFN 2,237 - 立即发货 可供应: 2,237 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 12 140k 2 个伪差分,单端 I²C MUX-ADC 0:1 1 SAR Supply 1.65V ~ 3.6V 1.65V ~ 3.6V
-
-40°C ~ 125°C 10-XFQFN 10-X2QFN(2x1.5) 表面贴装型
ADC121C021CIMK/NOPB Datasheet ADC121C021CIMK/NOPB - Texas Instruments ADC121C021CIMK/NOPBTR-ND ADC121C021CIMK/NOPB IC ADC 12BIT SAR TSOT23-6 3,870 - 立即发货
10,000 - 厂方库存
可供应: 3,870
$1.57016 1,000 最低订购数量 : 1,000 卷带(TR)
可替代的包装
-
有源 12 188.9k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 105°C SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6 表面贴装型
ADC121C021CIMK/NOPB Datasheet ADC121C021CIMK/NOPB - Texas Instruments ADC121C021CIMK/NOPBCT-ND ADC121C021CIMK/NOPB IC ADC 12BIT SAR TSOT23-6 3,870 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 3,870
$3.44000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 12 188.9k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 105°C SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6 表面贴装型
ADC121C021CIMK/NOPB Datasheet ADC121C021CIMK/NOPB - Texas Instruments ADC121C021CIMK/NOPBDKR-ND ADC121C021CIMK/NOPB IC ADC 12BIT SAR TSOT23-6 3,870 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 3,870
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 12 188.9k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 105°C SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 TSOT-23-6 表面贴装型
MCP3221A5T-I/OT Datasheet MCP3221A5T-I/OT - Microchip Technology MCP3221A5T-I/OTTR-ND MCP3221A5T-I/OT IC ADC 12BIT SAR SOT23-5 5,547 - 立即发货 可供应: 5,547 $1.66783 3,000 最低订购数量 : 3,000 卷带(TR)
可替代的包装
-
有源 12 22.3k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 SOT-23-5 表面贴装型
MCP3221A5T-I/OT Datasheet MCP3221A5T-I/OT - Microchip Technology MCP3221A5T-I/OTCT-ND MCP3221A5T-I/OT IC ADC 12BIT SAR SOT23-5 5,547 - 立即发货 可供应: 5,547 $2.21000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 12 22.3k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 SOT-23-5 表面贴装型
MCP3221A5T-I/OT Datasheet MCP3221A5T-I/OT - Microchip Technology MCP3221A5T-I/OTDKR-ND MCP3221A5T-I/OT IC ADC 12BIT SAR SOT23-5 5,547 - 立即发货 可供应: 5,547 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 12 22.3k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 SOT-23-5 表面贴装型
MCP3221A0T-E/OT Datasheet MCP3221A0T-E/OT - Microchip Technology MCP3221A0T-E/OTTR-ND MCP3221A0T-E/OT IC ADC 12BIT SAR SOT23-5 3,000 - 立即发货 可供应: 3,000 $1.66783 3,000 最低订购数量 : 3,000 卷带(TR)
可替代的包装
-
有源 12 22.3k 1 单端 I²C S/H-ADC 1:1 1 SAR Supply 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 5.5V
-
-40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 SOT-23-5 表面贴装型
每页结果数
页面 1/830
|< < 1 2 3 4 5 >|

22:53:02 3/6/2021