SGD | USD
产品索引 > 集成电路(IC) > 数据采集 - 模拟前端(AFE)

数据采集 - 模拟前端(AFE)

结果 : 909
909 剩余
筛选条件选项:
制造商
清除
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
位数
清除
通道数

清除
功率 (W)

清除
电压 - 供电,模拟
清除
电压 - 供电,数字
清除
安装类型
清除
封装/外壳
清除
供应商器件封装
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
  • 市场产品
909 剩余
每页结果数
页面 1/37
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 位数 通道数 功率 (W) 电压 - 供电,模拟 电压 - 供电,数字 安装类型 封装/外壳 供应商器件封装
   
LMP91002SD/NOPB Datasheet LMP91002SD/NOPB - Texas Instruments LMP91002SD/NOPBTR-ND LMP91002SD/NOPB IC AFE 1 CHAN 8BIT 14WSON 21,000 - 立即发货
10,000 - 厂方库存
可供应: 21,000
$2.78599 1,000 最低订购数量 : 1,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 8 1
-
2.7V ~ 3.6V 2.7V ~ 3.6V 表面贴装型 14-WFDFN 裸露焊盘 14-WSON(4x4)
LMP91002SD/NOPB Datasheet LMP91002SD/NOPB - Texas Instruments LMP91002SD/NOPBCT-ND LMP91002SD/NOPB IC AFE 1 CHAN 8BIT 14WSON 21,113 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 21,113
$5.55000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 8 1
-
2.7V ~ 3.6V 2.7V ~ 3.6V 表面贴装型 14-WFDFN 裸露焊盘 14-WSON(4x4)
LMP91002SD/NOPB Datasheet LMP91002SD/NOPB - Texas Instruments LMP91002SD/NOPBDKR-ND LMP91002SD/NOPB IC AFE 1 CHAN 8BIT 14WSON 21,113 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 21,113
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 8 1
-
2.7V ~ 3.6V 2.7V ~ 3.6V 表面贴装型 14-WFDFN 裸露焊盘 14-WSON(4x4)
ADS1292RIRSMT Datasheet ADS1292RIRSMT - Texas Instruments 296-35020-2-ND ADS1292RIRSMT IC AFE 2 CHAN 24BIT 32VQFN 11,750 - 立即发货
5,750 - 厂方库存
可供应: 11,750
$11.11372 250 最低订购数量 : 250 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 24 2 740µW 2.7V ~ 5.25V 1.7V ~ 3.6V 表面贴装型 32-VFQFN 裸露焊盘 32-VQFN(4x4)
ADS1292RIRSMT Datasheet ADS1292RIRSMT - Texas Instruments 296-35020-1-ND ADS1292RIRSMT IC AFE 2 CHAN 24BIT 32VQFN 11,922 - 立即发货
5,940 - 厂方库存
可供应: 11,922
$16.09000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 24 2 740µW 2.7V ~ 5.25V 1.7V ~ 3.6V 表面贴装型 32-VFQFN 裸露焊盘 32-VQFN(4x4)
ADS1292RIRSMT Datasheet ADS1292RIRSMT - Texas Instruments 296-35020-6-ND ADS1292RIRSMT IC AFE 2 CHAN 24BIT 32VQFN 11,922 - 立即发货
5,940 - 厂方库存
可供应: 11,922
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 24 2 740µW 2.7V ~ 5.25V 1.7V ~ 3.6V 表面贴装型 32-VFQFN 裸露焊盘 32-VQFN(4x4)
ADAS1000BCPZ Datasheet ADAS1000BCPZ - Analog Devices Inc. ADAS1000BCPZ-ND ADAS1000BCPZ IC AFE 5 CHAN 19BIT 56LFCSP 259 - 立即发货 可供应: 259 $53.05000 1 最低订购数量 : 1 托盘
可替代的包装
-
有源 19 5
-
3.15V ~ 5.5V 1.71V ~ 1.89V 表面贴装型 56-VFQFN 裸露焊盘,CSP 56-LFCSP-VQ(9x9)
AD9674KBCZ Datasheet AD9674KBCZ - Analog Devices Inc. AD9674KBCZ-ND AD9674KBCZ IC AFE 8 CHAN 14BIT 144CSPBGA 154 - 立即发货 可供应: 154 $148.23000 1 最低订购数量 : 1 托盘
-
有源 14 8 150mW
-
-
表面贴装型 144-LFBGA,CSPBGA 144-CSPBGA(10x10)
LMP91000SD/NOPB Datasheet LMP91000SD/NOPB - Texas Instruments 296-44382-2-ND LMP91000SD/NOPB IC AFE 1 CHAN 8BIT 14WSON 4,000 - 立即发货
10,000 - 厂方库存
可供应: 4,000
$2.70582 1,000 最低订购数量 : 1,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 8 1
-
2.7V ~ 5.25V 2.7V ~ 5.25V 表面贴装型 14-WFDFN 裸露焊盘 14-WSON(4x4)
LMP91000SD/NOPB Datasheet LMP91000SD/NOPB - Texas Instruments 296-44382-1-ND LMP91000SD/NOPB IC AFE 1 CHAN 8BIT 14WSON 4,137 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 4,137
$5.40000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 8 1
-
2.7V ~ 5.25V 2.7V ~ 5.25V 表面贴装型 14-WFDFN 裸露焊盘 14-WSON(4x4)
LMP91000SD/NOPB Datasheet LMP91000SD/NOPB - Texas Instruments 296-44382-6-ND LMP91000SD/NOPB IC AFE 1 CHAN 8BIT 14WSON 4,137 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 4,137
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 8 1
-
2.7V ~ 5.25V 2.7V ~ 5.25V 表面贴装型 14-WFDFN 裸露焊盘 14-WSON(4x4)
MCP3911A0-E/SS Datasheet MCP3911A0-E/SS - Microchip Technology MCP3911A0-E/SS-ND MCP3911A0-E/SS IC AFE 2 CHAN 24BIT 20SSOP 205 - 立即发货 可供应: 205 $2.92000 1 最低订购数量 : 1 管件
可替代的包装
-
有源 24 2 8.9mW 2.7V ~ 3.6V 2.7V ~ 3.6V 表面贴装型 20-SSOP(0.209",5.30mm 宽) 20-SSOP
LMP91000SDE/NOPB Datasheet LMP91000SDE/NOPB - Texas Instruments LMP91000SDE/NOPBTR-ND LMP91000SDE/NOPB IC AFE 1 CHAN 8BIT 14WSON 14,000 - 立即发货
1,750 - 厂方库存
可供应: 14,000
$3.88504 250 最低订购数量 : 250 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 8 1
-
2.7V ~ 5.25V 2.7V ~ 5.25V 表面贴装型 14-WFDFN 裸露焊盘 14-WSON(4x4)
LMP91000SDE/NOPB Datasheet LMP91000SDE/NOPB - Texas Instruments LMP91000SDE/NOPBCT-ND LMP91000SDE/NOPB IC AFE 1 CHAN 8BIT 14WSON 14,150 - 立即发货
1,784 - 厂方库存
可供应: 14,150
$6.21000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 8 1
-
2.7V ~ 5.25V 2.7V ~ 5.25V 表面贴装型 14-WFDFN 裸露焊盘 14-WSON(4x4)
LMP91000SDE/NOPB Datasheet LMP91000SDE/NOPB - Texas Instruments LMP91000SDE/NOPBDKR-ND LMP91000SDE/NOPB IC AFE 1 CHAN 8BIT 14WSON 14,150 - 立即发货
1,784 - 厂方库存
可供应: 14,150
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 8 1
-
2.7V ~ 5.25V 2.7V ~ 5.25V 表面贴装型 14-WFDFN 裸露焊盘 14-WSON(4x4)
AFE4403YZPR Datasheet AFE4403YZPR - Texas Instruments 296-46409-2-ND AFE4403YZPR IC AFE 1 CHAN 22BIT 36DSBGA 3,000 - 立即发货
3,000 - 厂方库存
可供应: 3,000
$5.38753 3,000 最低订购数量 : 3,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 22 1
-
2V ~ 3.6V 2V ~ 3.6V 表面贴装型 36-XFBGA,DSBGA 36-DSBGA
AFE4403YZPR Datasheet AFE4403YZPR - Texas Instruments 296-46409-1-ND AFE4403YZPR IC AFE 1 CHAN 22BIT 36DSBGA 4,363 - 立即发货
3,000 - 厂方库存
可供应: 4,363
$10.26000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 22 1
-
2V ~ 3.6V 2V ~ 3.6V 表面贴装型 36-XFBGA,DSBGA 36-DSBGA
AFE4403YZPR Datasheet AFE4403YZPR - Texas Instruments 296-46409-6-ND AFE4403YZPR IC AFE 1 CHAN 22BIT 36DSBGA 4,363 - 立即发货
3,000 - 厂方库存
可供应: 4,363
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 22 1
-
2V ~ 3.6V 2V ~ 3.6V 表面贴装型 36-XFBGA,DSBGA 36-DSBGA
AFE4900YZT Datasheet AFE4900YZT - Texas Instruments 296-48891-2-ND AFE4900YZT IC AFE 3 CHAN 24BIT 30DSBGA 1,000 - 立即发货
10,000 - 厂方库存
可供应: 1,000
$6.50064 250 最低订购数量 : 250 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 24 3
-
-
-
表面贴装型 30-XFBGA,DSBGA 30-DSBGA(2.6x2.1)
AFE4900YZT Datasheet AFE4900YZT - Texas Instruments 296-48891-1-ND AFE4900YZT IC AFE 3 CHAN 24BIT 30DSBGA 1,089 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 1,089
$9.98000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 24 3
-
-
-
表面贴装型 30-XFBGA,DSBGA 30-DSBGA(2.6x2.1)
AFE4900YZT Datasheet AFE4900YZT - Texas Instruments 296-48891-6-ND AFE4900YZT IC AFE 3 CHAN 24BIT 30DSBGA 1,089 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 1,089
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 24 3
-
-
-
表面贴装型 30-XFBGA,DSBGA 30-DSBGA(2.6x2.1)
MCP3903-E/SS Datasheet MCP3903-E/SS - Microchip Technology MCP3903-E/SS-ND MCP3903-E/SS IC AFE 6 CHAN 24BIT 28SSOP 287 - 立即发货 可供应: 287 $6.62000 1 最低订购数量 : 1 管件
可替代的包装
-
有源 24 6
-
5V 2.7V ~ 3.6V 表面贴装型 28-SSOP(0.209",5.30mm 宽) 28-SSOP
ADS131A04IPBSR Datasheet ADS131A04IPBSR - Texas Instruments 296-44202-2-ND ADS131A04IPBSR IC AFE 4 CHAN 24BIT 32TQFP 3,474 - 立即发货
10,000 - 厂方库存
可供应: 3,474
$7.15463 1,000 最低订购数量 : 1,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 24 4
-
3V ~ 5.5V 1.65V ~ 3.6V 表面贴装型 32-TQFP 32-TQFP(5x5)
ADS131A04IPBSR Datasheet ADS131A04IPBSR - Texas Instruments 296-44202-1-ND ADS131A04IPBSR IC AFE 4 CHAN 24BIT 32TQFP 3,474 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 3,474
$13.10000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 24 4
-
3V ~ 5.5V 1.65V ~ 3.6V 表面贴装型 32-TQFP 32-TQFP(5x5)
ADS131A04IPBSR Datasheet ADS131A04IPBSR - Texas Instruments 296-44202-6-ND ADS131A04IPBSR IC AFE 4 CHAN 24BIT 32TQFP 3,474 - 立即发货
10,001 - 厂方库存
可供应: 3,474
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 24 4
-
3V ~ 5.5V 1.65V ~ 3.6V 表面贴装型 32-TQFP 32-TQFP(5x5)
每页结果数
页面 1/37
|< < 1 2 3 4 5 >|

16:21:39 9/20/2020