SGD | USD
产品索引 > 电感器,线圈,扼流圈 > 阵列,信号变压器

阵列,信号变压器

结果 : 2,394
2,394 剩余
筛选条件选项:
制造商
清除
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
线圈数
清除
电感 - 并联连接

清除
电感 - 串联连接

清除
容差
清除
额定电流 - 并联

清除
额定电流 - 串联

清除
饱和电流 - 并联

清除
饱和电流 - 串联

清除
直流电阻 (DCR) - 并联
清除
直流电阻 (DCR) - 串联
清除
屏蔽
清除
等级
清除
工作温度
清除
安装类型
清除
封装/外壳
清除
大小/尺寸
清除
高度
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
2,394 剩余
每页结果数
页面 96/96
|< 92 93 94 95 96 > >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 线圈数 电感 - 并联连接 电感 - 串联连接 容差 额定电流 - 并联 额定电流 - 串联 饱和电流 - 并联 饱和电流 - 串联 直流电阻 (DCR) - 并联 直流电阻 (DCR) - 串联 屏蔽 等级 工作温度 安装类型 封装/外壳 大小/尺寸 高度
   
HM78D-128560MLFTR Datasheet HM78D-128560MLFTR - TT Electronics/BI Magnetics HM78D-128560MLFTR-ND
HM78D-128560MLFTR INDUCT ARRAY 2 COIL 56UH SMD 0 可供应: 0
Digi-Key 停产
-
带卷(TR) HM78D Digi-Key 停产 2 56µH 224µH ±20% 2.8A 1.4A 4.5A 2.4A 95 毫欧 380 毫欧 屏蔽
-
-40°C ~ 125°C 表面贴装型 非标准 0.492" 长 x 0.492" 宽(12.50mm x 12.50mm) 0.317"(8.05mm)
HM78D-128820MLFTR Datasheet HM78D-128820MLFTR - TT Electronics/BI Magnetics HM78D-128820MLFTR-ND
HM78D-128820MLFTR INDUCT ARRAY 2 COIL 82UH SMD 0 可供应: 0
Digi-Key 停产
-
带卷(TR) HM78D Digi-Key 停产 2 82µH 328µH ±20% 2.3A 1.2A 3.8A 1.9A 140 毫欧 560 毫欧 屏蔽
-
-40°C ~ 125°C 表面贴装型 非标准 0.492" 长 x 0.492" 宽(12.50mm x 12.50mm) 0.317"(8.05mm)
HM78D-128121KLFTR Datasheet HM78D-128121KLFTR - TT Electronics/BI Magnetics HM78D-128121KLFTR-ND
HM78D-128121KLFTR INDUCT ARRAY 2 COIL 120UH SMD 0 可供应: 0
Digi-Key 停产
-
带卷(TR) HM78D Digi-Key 停产 2 120µH 480µH ±10% 1.9A 1A 3.2A 1.6A 205 毫欧 820 毫欧 屏蔽
-
-40°C ~ 125°C 表面贴装型 非标准 0.492" 长 x 0.492" 宽(12.50mm x 12.50mm) 0.317"(8.05mm)
HM78D-128181KLFTR Datasheet HM78D-128181KLFTR - TT Electronics/BI Magnetics HM78D-128181KLFTR-ND
HM78D-128181KLFTR INDUCT ARRAY 2 COIL 180UH SMD 0 可供应: 0
Digi-Key 停产
-
带卷(TR) HM78D Digi-Key 停产 2 180µH 720µH ±10% 1.7A 840mA 2.5A 1.3A 255 毫欧 1.02 欧姆 屏蔽
-
-40°C ~ 125°C 表面贴装型 非标准 0.492" 长 x 0.492" 宽(12.50mm x 12.50mm) 0.317"(8.05mm)
HM78D-128271KLFTR Datasheet HM78D-128271KLFTR - TT Electronics/BI Magnetics HM78D-128271KLFTR-ND
HM78D-128271KLFTR INDUCT ARRAY 2 COIL 270UH SMD 0 可供应: 0
Digi-Key 停产
-
带卷(TR) HM78D Digi-Key 停产 2 270µH 1.08mH ±10% 1.5A 710mA 2.1A 1A 450 毫欧 1.8 欧姆 屏蔽
-
-40°C ~ 125°C 表面贴装型 非标准 0.492" 长 x 0.492" 宽(12.50mm x 12.50mm) 0.317"(8.05mm)
HM78D-128391KLFTR Datasheet HM78D-128391KLFTR - TT Electronics/BI Magnetics HM78D-128391KLFTR-ND
HM78D-128391KLFTR INDUCT ARRAY 2 COIL 390UH SMD 0 可供应: 0
Digi-Key 停产
-
带卷(TR) HM78D Digi-Key 停产 2 390µH 1.56mH ±10% 1.1A 530mA 1.7A 840mA 560 毫欧 2.24 欧姆 屏蔽
-
-40°C ~ 125°C 表面贴装型 非标准 0.492" 长 x 0.492" 宽(12.50mm x 12.50mm) 0.317"(8.05mm)
HM78D-128561KLFTR Datasheet HM78D-128561KLFTR - TT Electronics/BI Magnetics HM78D-128561KLFTR-ND
HM78D-128561KLFTR INDUCT ARRAY 2 COIL 560UH SMD 0 可供应: 0
Digi-Key 停产
-
带卷(TR) HM78D Digi-Key 停产 2 560µH 2.24mH ±10% 830mA 400mA 1.5A 730mA 845 毫欧 3.38 欧姆 屏蔽
-
-40°C ~ 125°C 表面贴装型 非标准 0.492" 长 x 0.492" 宽(12.50mm x 12.50mm) 0.317"(8.05mm)
HM78D-128821KLFTR Datasheet HM78D-128821KLFTR - TT Electronics/BI Magnetics HM78D-128821KLFTR-ND
HM78D-128821KLFTR INDUCT ARRAY 2 COIL 820UH SMD 0 可供应: 0
Digi-Key 停产
-
带卷(TR) HM78D Digi-Key 停产 2 820µH 4mH ±10% 690mA 330mA 1.2A 580mA 1.275 欧姆 5.1 欧姆 屏蔽
-
-40°C ~ 125°C 表面贴装型 非标准 0.492" 长 x 0.492" 宽(12.50mm x 12.50mm) 0.317"(8.05mm)
HM78D-7551R0MLFTR Datasheet HM78D-7551R0MLFTR - TT Electronics/BI Magnetics HM78D-7551R0MLFTR-ND
HM78D-7551R0MLFTR INDUCT ARRAY 2 COIL 1UH SMD 0 可供应: 0
Digi-Key 停产
-
带卷(TR) HM78D Digi-Key 停产 2 1µH 3.808µH ±20% 5.33A 2.66A 10.2A 5.1A 10 毫欧 40 毫欧 屏蔽
-
-40°C ~ 125°C 表面贴装型 非标准 0.303" 长 x 0.303" 宽(7.70mm x 7.70mm) 0.189"(4.80mm)
HM78D-7552R2MLFTR Datasheet HM78D-7552R2MLFTR - TT Electronics/BI Magnetics HM78D-7552R2MLFTR-ND
HM78D-7552R2MLFTR INDUCT ARRAY 2 COIL 2.2UH SMD 0 可供应: 0
Digi-Key 停产
-
带卷(TR) HM78D Digi-Key 停产 2 2.2µH 7.944µH ±20% 4.66A 2.33A 7.06A 3.53A 13 毫欧 52.1 毫欧 屏蔽
-
-40°C ~ 125°C 表面贴装型 非标准 0.303" 长 x 0.303" 宽(7.70mm x 7.70mm) 0.189"(4.80mm)
HM78D-7554R7MLFTR Datasheet HM78D-7554R7MLFTR - TT Electronics/BI Magnetics HM78D-7554R7MLFTR-ND
HM78D-7554R7MLFTR INDUCT ARRAY 2 COIL 4.7UH SMD 0 可供应: 0
Digi-Key 停产
-
带卷(TR) HM78D Digi-Key 停产 2 4.7µH 20.73µH ±20% 3.34A 1.67A 4.37A 2.19A 25.4 毫欧 102 毫欧 屏蔽
-
-40°C ~ 125°C 表面贴装型 非标准 0.303" 长 x 0.303" 宽(7.70mm x 7.70mm) 0.189"(4.80mm)
HM78D-7558R2MLFTR Datasheet HM78D-7558R2MLFTR - TT Electronics/BI Magnetics HM78D-7558R2MLFTR-ND
HM78D-7558R2MLFTR INDUCT ARRAY 2 COIL 8.2UH SMD 0 可供应: 0
Digi-Key 停产
-
带卷(TR) HM78D Digi-Key 停产 2 8.2µH 34.26µH ±20% 2.53A 1.27A 3.4A 1.7A 44.1 毫欧 177 毫欧 屏蔽
-
-40°C ~ 125°C 表面贴装型 非标准 0.303" 长 x 0.303" 宽(7.70mm x 7.70mm) 0.189"(4.80mm)
HM78D-755150MLFTR Datasheet HM78D-755150MLFTR - TT Electronics/BI Magnetics HM78D-755150MLFTR-ND
HM78D-755150MLFTR INDUCT ARRAY 2 COIL 15UH SMD 0 可供应: 0
Digi-Key 停产
-
带卷(TR) HM78D Digi-Key 停产 2 15µH 64.36µH ±20% 2.11A 1.05A 2.48A 1.24A 63.7 毫欧 255 毫欧 屏蔽
-
-40°C ~ 125°C 表面贴装型 非标准 0.303" 长 x 0.303" 宽(7.70mm x 7.70mm) 0.189"(4.80mm)
HM78D-755330MLFTR Datasheet HM78D-755330MLFTR - TT Electronics/BI Magnetics HM78D-755330MLFTR-ND
HM78D-755330MLFTR INDUCT ARRAY 2 COIL 33UH SMD 0 可供应: 0
Digi-Key 停产
-
带卷(TR) HM78D Digi-Key 停产 2 33µH 132µH ±20% 1.41A 702mA 1.73A 870mA 143 毫欧 574 毫欧 屏蔽
-
-40°C ~ 125°C 表面贴装型 非标准 0.303" 长 x 0.303" 宽(7.70mm x 7.70mm) 0.189"(4.80mm)
HM78D-755680MLFTR Datasheet HM78D-755680MLFTR - TT Electronics/BI Magnetics