SGD | USD
产品索引 > 滤波器 > 单片晶体

单片晶体

结果 : 33
33 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
频率 - 中心
清除
阻抗

清除
插入损耗
清除
带宽
清除
纹波
清除
极数
清除
工作温度
清除
安装类型
清除
封装/外壳
清除
大小/尺寸
清除
高度(最大值)
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
33 剩余
每页结果数
页面 1/2
|< < 1 2 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 频率 - 中心 阻抗 插入损耗 带宽 纹波 极数 工作温度 安装类型 封装/外壳 大小/尺寸 高度(最大值)
   
ECS-96SMF21A30 Datasheet ECS-96SMF21A30 - ECS Inc. X717TR-ND ECS-96SMF21A30 MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB SMD 1,500 - 立即发货 可供应: 1,500 $6.05744 500 最低订购数量 : 500 带卷(TR)
可替代的包装
ECS-96SMF 有源 21.4MHz 2 kOhms 2dB 30kHz 1dB 2 -30°C ~ 80°C 表面贴装型 6-SMD,无引线 0.276" 长 x 0.197" 宽(7.00mm x 5.00mm) 0.059"(1.50mm)
ECS-96SMF21A30 Datasheet ECS-96SMF21A30 - ECS Inc. X717CT-ND ECS-96SMF21A30 MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB SMD 1,950 - 立即发货 可供应: 1,950 $12.86000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
ECS-96SMF 有源 21.4MHz 2 kOhms 2dB 30kHz 1dB 2 -30°C ~ 80°C 表面贴装型 6-SMD,无引线 0.276" 长 x 0.197" 宽(7.00mm x 5.00mm) 0.059"(1.50mm)
ECS-96SMF21A30 Datasheet ECS-96SMF21A30 - ECS Inc. X717DKR-ND ECS-96SMF21A30 MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB SMD 1,950 - 立即发货 可供应: 1,950 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
ECS-96SMF 有源 21.4MHz 2 kOhms 2dB 30kHz 1dB 2 -30°C ~ 80°C 表面贴装型 6-SMD,无引线 0.276" 长 x 0.197" 宽(7.00mm x 5.00mm) 0.059"(1.50mm)
ECS-75SMF45A30B Datasheet ECS-75SMF45A30B - ECS Inc. X719TR-ND ECS-75SMF45A30B MONO XTAL 45MHZ 4P 3DB SMD 500 - 立即发货 可供应: 500 $18.94550 500 最低订购数量 : 500 带卷(TR)
可替代的包装
ECS-75SMF 有源 45MHz 1 kOhms 3dB 30kHz 1dB 4 -30°C ~ 80°C 表面贴装型 6-SMD,无引线 0.276" 长 x 0.197" 宽(7.00mm x 5.00mm) 0.037"(0.95mm)
ECS-75SMF45A30B Datasheet ECS-75SMF45A30B - ECS Inc. X719CT-ND ECS-75SMF45A30B MONO XTAL 45MHZ 4P 3DB SMD 810 - 立即发货 可供应: 810 $26.44000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
ECS-75SMF 有源 45MHz 1 kOhms 3dB 30kHz 1dB 4 -30°C ~ 80°C 表面贴装型 6-SMD,无引线 0.276" 长 x 0.197" 宽(7.00mm x 5.00mm) 0.037"(0.95mm)
ECS-75SMF45A30B Datasheet ECS-75SMF45A30B - ECS Inc. X719DKR-ND ECS-75SMF45A30B MONO XTAL 45MHZ 4P 3DB SMD 810 - 立即发货 可供应: 810 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
ECS-75SMF 有源 45MHz 1 kOhms 3dB 30kHz 1dB 4 -30°C ~ 80°C 表面贴装型 6-SMD,无引线 0.276" 长 x 0.197" 宽(7.00mm x 5.00mm) 0.037"(0.95mm)
ECS-96SMF21A15 Datasheet ECS-96SMF21A15 - ECS Inc. X713TR-ND ECS-96SMF21A15 MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB SMD 1,000 - 立即发货 可供应: 1,000 $5.13898 1,000 最低订购数量 : 1,000 带卷(TR)
可替代的包装
ECS-96SMF 有源 21.4MHz 1.5 kOhms 2dB 15kHz 1dB 2 -30°C ~ 80°C 表面贴装型 6-SMD,无引线 0.276" 长 x 0.197" 宽(7.00mm x 5.00mm) 0.059"(1.50mm)
ECS-96SMF21A15 Datasheet ECS-96SMF21A15 - ECS Inc. X713CT-ND ECS-96SMF21A15 MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB SMD 1,995 - 立即发货 可供应: 1,995 $10.90000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
ECS-96SMF 有源 21.4MHz 1.5 kOhms 2dB 15kHz 1dB 2 -30°C ~ 80°C 表面贴装型 6-SMD,无引线 0.276" 长 x 0.197" 宽(7.00mm x 5.00mm) 0.059"(1.50mm)
ECS-96SMF21A15 Datasheet ECS-96SMF21A15 - ECS Inc. X713DKR-ND ECS-96SMF21A15 MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB SMD 1,995 - 立即发货 可供应: 1,995 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
ECS-96SMF 有源 21.4MHz 1.5 kOhms 2dB 15kHz 1dB 2 -30°C ~ 80°C 表面贴装型 6-SMD,无引线 0.276" 长 x 0.197" 宽(7.00mm x 5.00mm) 0.059"(1.50mm)
ECS-21K-15B Datasheet ECS-21K-15B - ECS Inc. X710-ND ECS-21K-15B MONO XTAL 21.4MHZ 4P 2PC 2DB TH 702 - 立即发货
450 - 厂方库存
可供应: 702
$5.86000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 21.4MHz 1.5 kOhms 2dB 15kHz 1dB 4 -20°C ~ 70°C 通孔 UM-1 0.287" 长 x 0.098" 宽(7.30mm x 2.50mm) 0.315"(8.00mm)
ECS-21K-15A Datasheet ECS-21K-15A - ECS Inc. X709-ND ECS-21K-15A MONO XTAL 21.4MHZ 2P 1.5DB TH 330 - 立即发货
400 - 厂方库存
可供应: 330
$6.09000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 21.4MHz 1.5 kOhms 1.5dB 15kHz 0.5dB 2 -20°C ~ 70°C 通孔 HC-49/U 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) 0.441"(11.20mm)
ECS-10.7-15B Datasheet ECS-10.7-15B - ECS Inc. X704-ND ECS-10.7-15B MONO XTAL 10.7MHZ 4P 2PC 2.5DB 549 - 立即发货
300 - 厂方库存
可供应: 549
$8.84000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 10.7MHz 3 kOhms 2.5dB 15kHz 1dB 4 -20°C ~ 70°C 通孔 HC-49/U 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) 0.441"(11.20mm)
ECS-21K-7.5B Datasheet ECS-21K-7.5B - ECS Inc. X708-ND ECS-21K-7.5B MONO XTAL 21.4MHZ 4P 2PC 2.5DB 160 - 立即发货 可供应: 160 $13.29000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 21.4MHz 850 Ohms 2.5dB 7.5kHz 1dB 4 -20°C ~ 70°C 通孔 HC-49/U 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) 0.441"(11.20mm)
ECS-21K-30A Datasheet ECS-21K-30A - ECS Inc. X711-ND ECS-21K-30A MONO XTAL 21.4MHZ 2P 1.5DB TH 309 - 立即发货 可供应: 309 $6.33000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 21.4MHz 1.5 kOhms 1.5dB 30kHz 0.5dB 2 -20°C ~ 70°C 通孔 HC-49/U 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) 0.441"(11.20mm)
ECS-21K-7.5A Datasheet ECS-21K-7.5A - ECS Inc. X707-ND ECS-21K-7.5A MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB TH 125 - 立即发货
400 - 厂方库存
可供应: 125
$6.33000 1
非库存货
最低订购数量 : 1
散装
-
有源 21.4MHz 1.5 kOhms 2dB 7.5kHz 0.5dB 2 -20°C ~ 70°C 通孔 HC-49/U 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) 0.441"(11.20mm)
ECS-96SMF45A30 Datasheet ECS-96SMF45A30 - ECS Inc. X714TR-ND ECS-96SMF45A30 MONO XTAL 45MHZ 2P 2DB SMD 1,000 - 厂方库存 $6.85328 1,000 最低订购数量 : 1,000 带卷(TR)
可替代的包装
ECS-96SMF 有源 45MHz 1.2 kOhms 2dB 30kHz 1dB 2 -30°C ~ 80°C 表面贴装型 6-SMD,无引线 0.276" 长 x 0.197" 宽(7.00mm x 5.00mm) 0.059"(1.50mm)
ECS-96SMF45A30 Datasheet ECS-96SMF45A30 - ECS Inc. X714CT-ND ECS-96SMF45A30 MONO XTAL 45MHZ 2P 2DB SMD 891 - 立即发货
1,000 - 厂方库存
可供应: 891
$15.07000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
ECS-96SMF 有源 45MHz 1.2 kOhms 2dB 30kHz 1dB 2 -30°C ~ 80°C 表面贴装型 6-SMD,无引线 0.276" 长 x 0.197" 宽(7.00mm x 5.00mm) 0.059"(1.50mm)
ECS-96SMF45A30 Datasheet ECS-96SMF45A30 - ECS Inc. X714DKR-ND ECS-96SMF45A30 MONO XTAL 45MHZ 2P 2DB SMD 891 - 立即发货
1,000 - 厂方库存
可供应: 891
Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
ECS-96SMF 有源 45MHz 1.2 kOhms 2dB 30kHz 1dB 2 -30°C ~ 80°C 表面贴装型 6-SMD,无引线 0.276" 长 x 0.197" 宽(7.00mm x 5.00mm) 0.059"(1.50mm)
ECS-75SMF45A7.5B Datasheet ECS-75SMF45A7.5B - ECS Inc. X718TR-ND ECS-75SMF45A7.5B MONO XTAL 45MHZ 4P 4DB SMD 0 可供应: 0
标准提前期 13 周
$18.94550 500 最低订购数量 : 500 带卷(TR)
可替代的包装
ECS-75SMF 有源 45MHz 350 Ohms 4dB 7.5kHz 1dB 4 -30°C ~ 80°C 表面贴装型 6-SMD,无引线 0.276" 长 x 0.197" 宽(7.00mm x 5.00mm) 0.037"(0.95mm)
ECS-75SMF45A7.5B Datasheet ECS-75SMF45A7.5B - ECS Inc. X718CT-ND ECS-75SMF45A7.5B MONO XTAL 45MHZ 4P 4DB SMD 808 - 立即发货 可供应: 808 $26.44000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
ECS-75SMF 有源 45MHz 350 Ohms 4dB 7.5kHz 1dB 4 -30°C ~ 80°C 表面贴装型 6-SMD,无引线 0.276" 长 x 0.197" 宽(7.00mm x 5.00mm) 0.037"(0.95mm)
ECS-75SMF45A7.5B Datasheet ECS-75SMF45A7.5B - ECS Inc. X718DKR-ND ECS-75SMF45A7.5B MONO XTAL 45MHZ 4P 4DB SMD 808 - 立即发货 可供应: 808 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
ECS-75SMF 有源 45MHz 350 Ohms 4dB 7.5kHz 1dB 4 -30°C ~ 80°C 表面贴装型 6-SMD,无引线 0.276" 长 x 0.197" 宽(7.00mm x 5.00mm) 0.037"(0.95mm)
ECS-10.7-15A Datasheet ECS-10.7-15A - ECS Inc. X703-ND ECS-10.7-15A MONO XTAL 10.7MHZ 2P 2DB TH 150 - 立即发货 可供应: 150 $2.19000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 10.7MHz 3 kOhms 2dB 15kHz 0.5dB 2 -20°C ~ 70°C 通孔 HC-49/U 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) 0.441"(11.20mm)
ECS-10.7-30A Datasheet ECS-10.7-30A - ECS Inc. X705-ND ECS-10.7-30A MONO XTAL 10.7MHZ 2P 1.5DB TH 0 可供应: 0
标准提前期 11 周
$6.09000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 10.7MHz 5 kOhms 1.5dB 30kHz 0.5dB 2 -20°C ~ 70°C 通孔 HC-49/U 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) 0.441"(11.20mm)
ECS-21K-30B Datasheet ECS-21K-30B - ECS Inc. X712-ND ECS-21K-30B MONO XTAL 21.4MHZ 4P 2PC 2DB TH 84 - 立即发货
450 - 厂方库存
可供应: 84
$6.79000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 21.4MHz 1.8 kOhms 2dB 30kHz 1dB 4 -20°C ~ 70°C 通孔 UM-1
-
-
ECS-10.7-30B Datasheet ECS-10.7-30B - ECS Inc. X706-ND ECS-10.7-30B MONO XTAL 10.7MHZ 4P 2PC 2.5DB 97 - 立即发货 可供应: 97 $11.39000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 10.7MHz 5.5 kOhms 2.5dB 30kHz 1dB 4 -20°C ~ 70°C 通孔 HC-49/U 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) 0.441"(11.20mm)
每页结果数
页面 1/2
|< < 1 2 >|

08:15:21 6/3/2020