SGD | USD
产品索引 > 滤波器 > 铁氧体磁珠和芯片

铁氧体磁珠和芯片

结果 : 2,346
2,346 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
滤波器类型
清除
线路数
清除
不同频率时阻抗

清除
额定电流(最大)
清除
DC 电阻 (DCR)(最大值)
清除
等级
清除
工作温度
清除
封装/外壳
清除
安装类型
清除
高度(最大值)
清除
大小 / 尺寸
清除
特性
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
2,346 剩余

制造商
每页结果数
页面 1/94
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 滤波器类型 线路数 不同频率时阻抗 额定电流(最大) DC 电阻 (DCR)(最大值) 等级 工作温度 封装/外壳 安装类型 高度(最大值) 大小 / 尺寸 特性
   
BLM21AG102SN1D Datasheet BLM21AG102SN1D - Murata Electronics 490-1041-2-ND BLM21AG102SN1D FERRITE BEAD 1 KOHM 0805 1LN 88,000 - 立即发货 可供应: 88,000 $0.06319 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
EMIFIL®,BLM21 有源
-
1 1 kOhms @ 100MHz 500mA 280 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0805(2012 公制) 表面贴装型 0.041"(1.05mm) 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm)
-
BLM21AG102SN1D Datasheet BLM21AG102SN1D - Murata Electronics 490-1041-1-ND BLM21AG102SN1D FERRITE BEAD 1 KOHM 0805 1LN 98,642 - 立即发货 可供应: 98,642 $0.26000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®,BLM21 有源
-
1 1 kOhms @ 100MHz 500mA 280 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0805(2012 公制) 表面贴装型 0.041"(1.05mm) 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm)
-
BLM21AG102SN1D Datasheet BLM21AG102SN1D - Murata Electronics 490-1041-6-ND BLM21AG102SN1D FERRITE BEAD 1 KOHM 0805 1LN 98,642 - 立即发货 可供应: 98,642 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
EMIFIL®,BLM21 有源
-
1 1 kOhms @ 100MHz 500mA 280 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0805(2012 公制) 表面贴装型 0.041"(1.05mm) 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm)
-
BLM15AG601SN1D Datasheet BLM15AG601SN1D - Murata Electronics 490-1006-2-ND BLM15AG601SN1D FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN 790,000 - 立即发货 可供应: 790,000 $0.03082 10,000 最低订购数量 : 10,000 带卷(TR)
可替代的包装
EMIFIL®,BLM15 有源
-
1 600 Ohms @ 100MHz 300mA 520 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15AG601SN1D Datasheet BLM15AG601SN1D - Murata Electronics 490-1006-1-ND BLM15AG601SN1D FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN 803,161 - 立即发货 可供应: 803,161 $0.15000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®,BLM15 有源
-
1 600 Ohms @ 100MHz 300mA 520 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15AG601SN1D Datasheet BLM15AG601SN1D - Murata Electronics 490-1006-6-ND BLM15AG601SN1D FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN 803,161 - 立即发货 可供应: 803,161 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
EMIFIL®,BLM15 有源
-
1 600 Ohms @ 100MHz 300mA 520 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15AG102SN1D Datasheet BLM15AG102SN1D - Murata Electronics 490-1007-2-ND BLM15AG102SN1D FERRITE BEAD 1 KOHM 0402 1LN 330,000 - 立即发货 可供应: 330,000 $0.03082 10,000 最低订购数量 : 10,000 带卷(TR)
可替代的包装
EMIFIL®,BLM15 有源
-
1 1 kOhms @ 100MHz 300mA 650 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15AG102SN1D Datasheet BLM15AG102SN1D - Murata Electronics 490-1007-1-ND BLM15AG102SN1D FERRITE BEAD 1 KOHM 0402 1LN 351,485 - 立即发货 可供应: 351,485 $0.15000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®,BLM15 有源
-
1 1 kOhms @ 100MHz 300mA 650 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15AG102SN1D Datasheet BLM15AG102SN1D - Murata Electronics 490-1007-6-ND BLM15AG102SN1D FERRITE BEAD 1 KOHM 0402 1LN 351,485 - 立即发货 可供应: 351,485 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
EMIFIL®,BLM15 有源
-
1 1 kOhms @ 100MHz 300mA 650 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15AG221SN1D Datasheet BLM15AG221SN1D - Murata Electronics 490-5178-2-ND BLM15AG221SN1D FERRITE BEAD 220 OHM 0402 1LN 250,000 - 立即发货 可供应: 250,000 $0.03082 10,000 最低订购数量 : 10,000 带卷(TR)
可替代的包装
EMIFIL®,BLM15 有源
-
1 220 Ohms @ 100MHz 450mA 290 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15AG221SN1D Datasheet BLM15AG221SN1D - Murata Electronics 490-5178-1-ND BLM15AG221SN1D FERRITE BEAD 220 OHM 0402 1LN 252,643 - 立即发货 可供应: 252,643 $0.15000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®,BLM15 有源
-
1 220 Ohms @ 100MHz 450mA 290 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15AG221SN1D Datasheet BLM15AG221SN1D - Murata Electronics 490-5178-6-ND BLM15AG221SN1D FERRITE BEAD 220 OHM 0402 1LN 252,643 - 立即发货 可供应: 252,643 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
EMIFIL®,BLM15 有源
-
1 220 Ohms @ 100MHz 450mA 290 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15AG700SN1D Datasheet BLM15AG700SN1D - Murata Electronics 490-5177-2-ND BLM15AG700SN1D FERRITE BEAD 70 OHM 0402 1LN 80,000 - 立即发货 可供应: 80,000 $0.03082 10,000 最低订购数量 : 10,000 带卷(TR)
可替代的包装
EMIFIL®,BLM15 有源
-
1 70 Ohms @ 100MHz 600mA 150 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15AG700SN1D Datasheet BLM15AG700SN1D - Murata Electronics 490-5177-1-ND BLM15AG700SN1D FERRITE BEAD 70 OHM 0402 1LN 80,123 - 立即发货 可供应: 80,123 $0.15000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®,BLM15 有源
-
1 70 Ohms @ 100MHz 600mA 150 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15AG700SN1D Datasheet BLM15AG700SN1D - Murata Electronics 490-5177-6-ND BLM15AG700SN1D FERRITE BEAD 70 OHM 0402 1LN 80,123 - 立即发货 可供应: 80,123 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
EMIFIL®,BLM15 有源
-
1 70 Ohms @ 100MHz 600mA 150 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15AG121SN1D Datasheet BLM15AG121SN1D - Murata Electronics 490-1005-2-ND BLM15AG121SN1D FERRITE BEAD 120 OHM 0402 1LN 20,000 - 立即发货 可供应: 20,000 $0.03082 10,000 最低订购数量 : 10,000 带卷(TR)
可替代的包装
EMIFIL®,BLM15 有源
-
1 120 Ohms @ 100MHz 550mA 190 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15AG121SN1D Datasheet BLM15AG121SN1D - Murata Electronics 490-1005-1-ND BLM15AG121SN1D FERRITE BEAD 120 OHM 0402 1LN 22,166 - 立即发货 可供应: 22,166 $0.15000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®,BLM15 有源
-
1 120 Ohms @ 100MHz 550mA 190 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15AG121SN1D Datasheet BLM15AG121SN1D - Murata Electronics 490-1005-6-ND BLM15AG121SN1D FERRITE BEAD 120 OHM 0402 1LN 22,166 - 立即发货 可供应: 22,166 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
EMIFIL®,BLM15 有源
-
1 120 Ohms @ 100MHz 550mA 190 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM18AG601SN1D Datasheet BLM18AG601SN1D - Murata Electronics 490-1014-2-ND BLM18AG601SN1D FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN 580,000 - 立即发货 可供应: 580,000 $0.03205 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
EMIFIL®,BLM18 有源
-
1 600 Ohms @ 100MHz 500mA 380 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.037"(0.95mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
BLM18AG601SN1D Datasheet BLM18AG601SN1D - Murata Electronics 490-1014-1-ND BLM18AG601SN1D FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN 583,970 - 立即发货 可供应: 583,970 $0.15000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®,BLM18 有源
-
1 600 Ohms @ 100MHz 500mA 380 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.037"(0.95mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
BLM18AG601SN1D Datasheet BLM18AG601SN1D - Murata Electronics 490-1014-6-ND BLM18AG601SN1D FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN 583,970 - 立即发货 可供应: 583,970 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
EMIFIL®,BLM18 有源
-
1 600 Ohms @ 100MHz 500mA 380 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.037"(0.95mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
BLM18AG102SN1D Datasheet BLM18AG102SN1D - Murata Electronics 490-1015-2-ND BLM18AG102SN1D FERRITE BEAD 1 KOHM 0603 1LN 466,515 - 立即发货 可供应: 466,515 $0.03205 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
EMIFIL®,BLM18 有源
-
1 1 kOhms @ 100MHz 400mA 500 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.037"(0.95mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
BLM18AG102SN1D Datasheet BLM18AG102SN1D - Murata Electronics 490-1015-1-ND BLM18AG102SN1D FERRITE BEAD 1 KOHM 0603 1LN 466,515 - 立即发货 可供应: 466,515 $0.15000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®,BLM18 有源
-
1 1 kOhms @ 100MHz 400mA 500 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.037"(0.95mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
BLM18AG102SN1D Datasheet BLM18AG102SN1D - Murata Electronics 490-1015-6-ND BLM18AG102SN1D FERRITE BEAD 1 KOHM 0603 1LN 466,515 - 立即发货 可供应: 466,515 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
EMIFIL®,BLM18 有源
-
1 1 kOhms @ 100MHz 400mA 500 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.037"(0.95mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
BLM18AG121SN1D Datasheet BLM18AG121SN1D - Murata Electronics 490-1011-2-ND BLM18AG121SN1D FERRITE BEAD 120 OHM 0603 1LN 176,000 - 立即发货 可供应: 176,000 $0.03205 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
EMIFIL®,BLM18 有源
-
1 120 Ohms @ 100MHz 800mA 180 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.037"(0.95mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
每页结果数
页面 1/94
|< < 1 2 3 4 5 >|

15:52:30 7/9/2020