SGD | USD

产品索引 > 滤波器 > 铁氧体磁珠和芯片

结果 : 8,965
8,965 剩余类似产品
筛选条件选项:
制造商
清除
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
滤波器类型
清除
线路数
清除
不同频率时的阻抗

清除
额定电流(最大)
清除
直流电阻(DCR)(最大)
清除
等级
清除
工作温度
清除
封装/外壳
清除
安装类型
清除
高度(最大值)
清除
大小/尺寸
清除
特性
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
8,965 剩余类似产品
每页结果数
页面 1/359
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 滤波器类型 线路数 不同频率时的阻抗 额定电流(最大) 直流电阻(DCR)(最大) 等级 工作温度 封装/外壳 安装类型 高度(最大值) 大小/尺寸 特性
   
742792651 Datasheet 742792651 - Würth Elektronik 732-1593-2-ND 742792651 FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN 84,000 - 立即发货 可供应: 84,000 $0.14421 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 600 Ohms @ 100MHz 1A 200 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.039"(1.00mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
742792651 Datasheet 742792651 - Würth Elektronik 732-1593-1-ND 742792651 FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN 88,094 - 立即发货 可供应: 88,094 $0.26000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 600 Ohms @ 100MHz 1A 200 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.039"(1.00mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
742792651 Datasheet 742792651 - Würth Elektronik 732-1593-6-ND 742792651 FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN 84,094 - 立即发货 可供应: 84,094 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 600 Ohms @ 100MHz 1A 200 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.039"(1.00mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
742792662 Datasheet 742792662 - Würth Elektronik 732-4670-2-ND 742792662 FERRITE BEAD 1 KOHM 0603 1LN 48,000 - 立即发货 可供应: 48,000 $0.14421 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 1 kOhms @ 100MHz 600mA 300 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.039"(1.00mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
742792662 Datasheet 742792662 - Würth Elektronik 732-4670-1-ND 742792662 FERRITE BEAD 1 KOHM 0603 1LN 52,369 - 立即发货 可供应: 52,369 $0.26000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 1 kOhms @ 100MHz 600mA 300 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.039"(1.00mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
742792662 Datasheet 742792662 - Würth Elektronik 732-4670-6-ND 742792662 FERRITE BEAD 1 KOHM 0603 1LN 52,369 - 立即发货 可供应: 52,369 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 1 kOhms @ 100MHz 600mA 300 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.039"(1.00mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
742792780 Datasheet 742792780 - Würth Elektronik 732-1569-2-ND 742792780 FERRITE BEAD 220 OHM 0402 1LN 50,000 - 立即发货 可供应: 50,000 $0.14421 10,000 最低订购数量 : 10,000 带卷(TR)
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 220 Ohms @ 100MHz 300mA 350 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm)
-
742792780 Datasheet 742792780 - Würth Elektronik 732-1569-1-ND 742792780 FERRITE BEAD 220 OHM 0402 1LN 64,409 - 立即发货 可供应: 64,409 $0.26000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 220 Ohms @ 100MHz 300mA 350 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm)
-
742792780 Datasheet 742792780 - Würth Elektronik 732-1569-6-ND 742792780 FERRITE BEAD 220 OHM 0402 1LN 64,409 - 立即发货 可供应: 64,409 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 220 Ohms @ 100MHz 300mA 350 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm)
-
742792609 Datasheet 742792609 - Würth Elektronik 732-1591-2-ND 742792609 FERRITE BEAD 30 OHM 0603 1LN 32,000 - 立即发货 可供应: 32,000 $0.14421 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 30 Ohms @ 100MHz 3A 40 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.039"(1.00mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
742792609 Datasheet 742792609 - Würth Elektronik 732-1591-1-ND 742792609 FERRITE BEAD 30 OHM 0603 1LN 43,194 - 立即发货 可供应: 43,194 $0.26000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 30 Ohms @ 100MHz 3A 40 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.039"(1.00mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
742792609 Datasheet 742792609 - Würth Elektronik 732-1591-6-ND 742792609 FERRITE BEAD 30 OHM 0603 1LN 43,194 - 立即发货 可供应: 43,194 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 30 Ohms @ 100MHz 3A 40 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.039"(1.00mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
742792641 Datasheet 742792641 - Würth Elektronik 732-1592-2-ND 742792641 FERRITE BEAD 300 OHM 0603 1LN 32,000 - 立即发货 可供应: 32,000 $0.14421 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 300 Ohms @ 100MHz 2A 150 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.039"(1.00mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
742792641 Datasheet 742792641 - Würth Elektronik 732-1592-1-ND 742792641 FERRITE BEAD 300 OHM 0603 1LN 35,282 - 立即发货 可供应: 35,282 $0.26000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 300 Ohms @ 100MHz 2A 150 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.039"(1.00mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
742792641 Datasheet 742792641 - Würth Elektronik 732-1592-6-ND 742792641 FERRITE BEAD 300 OHM 0603 1LN 35,282 - 立即发货 可供应: 35,282 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 300 Ohms @ 100MHz 2A 150 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.039"(1.00mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
74279266 Datasheet 74279266 - Würth Elektronik 732-4484-2-ND 74279266 FERRITE BEAD 1 KOHM 0603 1LN 28,000 - 立即发货 可供应: 28,000 $0.14421 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 1 kOhms @ 100MHz 200mA 600 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.039"(1.00mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
74279266 Datasheet 74279266 - Würth Elektronik 732-4484-1-ND 74279266 FERRITE BEAD 1 KOHM 0603 1LN 30,562 - 立即发货 可供应: 30,562 $0.26000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 1 kOhms @ 100MHz 200mA 600 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.039"(1.00mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
74279266 Datasheet 74279266 - Würth Elektronik 732-4484-6-ND 74279266 FERRITE BEAD 1 KOHM 0603 1LN 30,562 - 立即发货 可供应: 30,562 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 1 kOhms @ 100MHz 200mA 600 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0603(1608 公制) 表面贴装型 0.039"(1.00mm) 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
-
742792097 Datasheet 742792097 - Würth Elektronik 732-4649-2-ND 742792097 FERRITE BEAD 1.5 KOHM 0805 1LN 108,000 - 立即发货 可供应: 108,000 $0.21708 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 1.5 kOhms @ 100MHz 1A 300 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0805(2012 公制) 表面贴装型 0.043"(1.10mm) 0.079" 长 x 0.047" 宽(2.00mm x 1.20mm)
-
742792097 Datasheet 742792097 - Würth Elektronik 732-4649-1-ND 742792097 FERRITE BEAD 1.5 KOHM 0805 1LN 109,786 - 立即发货 可供应: 109,786 $0.33000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 1.5 kOhms @ 100MHz 1A 300 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0805(2012 公制) 表面贴装型 0.043"(1.10mm) 0.079" 长 x 0.047" 宽(2.00mm x 1.20mm)
-
742792097 Datasheet 742792097 - Würth Elektronik 732-4649-6-ND 742792097 FERRITE BEAD 1.5 KOHM 0805 1LN 109,786 - 立即发货 可供应: 109,786 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 1.5 kOhms @ 100MHz 1A 300 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0805(2012 公制) 表面贴装型 0.043"(1.10mm) 0.079" 长 x 0.047" 宽(2.00mm x 1.20mm)
-
742792023 Datasheet 742792023 - Würth Elektronik 732-1613-2-ND 742792023 FERRITE BEAD 120 OHM 0805 1LN 24,000 - 立即发货 可供应: 24,000 $0.21708 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 120 Ohms @ 100MHz 3A 30 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0805(2012 公制) 表面贴装型 0.043"(1.10mm) 0.079" 长 x 0.047" 宽(2.00mm x 1.20mm)
-
742792023 Datasheet 742792023 - Würth Elektronik 732-1613-1-ND 742792023 FERRITE BEAD 120 OHM 0805 1LN 25,207 - 立即发货 可供应: 25,207 $0.33000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 120 Ohms @ 100MHz 3A 30 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0805(2012 公制) 表面贴装型 0.043"(1.10mm) 0.079" 长 x 0.047" 宽(2.00mm x 1.20mm)
-
742792023 Datasheet 742792023 - Würth Elektronik 732-1613-6-ND 742792023 FERRITE BEAD 120 OHM 0805 1LN 25,207 - 立即发货 可供应: 25,207 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 120 Ohms @ 100MHz 3A 30 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0805(2012 公制) 表面贴装型 0.043"(1.10mm) 0.079" 长 x 0.047" 宽(2.00mm x 1.20mm)
-
742792031 Datasheet 742792031 - Würth Elektronik 732-4638-2-ND 742792031 FERRITE BEAD 300 OHM 0805 1LN 24,000 - 立即发货 可供应: 24,000 $0.21708 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
WE-CBF 有源 信号线 1 300 Ohms @ 100MHz 3A 50 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0805(2012 公制) 表面贴装型 0.043"(1.10mm) 0.079" 长 x 0.047" 宽(2.00mm x 1.20mm)
-
每页结果数
页面 1/359
|< < 1 2 3 4 5 >|

19:59:23 10/21/2019