SGD | USD
产品索引 > 滤波器 > 馈通式电容器

馈通式电容器

结果 : 3,843
3,843 剩余
筛选条件选项:
制造商
清除
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
电容

清除
容差
清除
电压 - 额定
清除
电流

清除
DC 电阻 (DCR)(最大值)
清除
工作温度
清除
插损
清除
温度系数
清除
等级
清除
安装类型
清除
封装/外壳
清除
大小 / 尺寸
清除
高度(最大值)
清除
螺纹规格
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
3,843 剩余
每页结果数
页面 1/154
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 电容 容差 电压 - 额定 电流 DC 电阻 (DCR)(最大值) 工作温度 插损 温度系数 等级 安装类型 封装/外壳 大小 / 尺寸 高度(最大值) 螺纹规格
   
NFM18PS105D0J3D Datasheet NFM18PS105D0J3D - Murata Electronics 490-13394-2-ND NFM18PS105D0J3D CAP FEEDTHRU 1UF 20% 6.3V 0603 84,405 - 立即发货 可供应: 84,405 $0.05748 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
EMIFIL®, NFM18 有源 1µF ±20% 6.3V 2A 30 毫欧 -55°C ~ 125°C
-
-
-
表面贴装型 0603(1608 公制),3 PC 板 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm) 0.028"(0.70mm)
-
NFM18PS105D0J3D Datasheet NFM18PS105D0J3D - Murata Electronics 490-13394-1-ND NFM18PS105D0J3D CAP FEEDTHRU 1UF 20% 6.3V 0603 84,405 - 立即发货 可供应: 84,405 $0.15000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®, NFM18 有源 1µF ±20% 6.3V 2A 30 毫欧 -55°C ~ 125°C
-
-
-
表面贴装型 0603(1608 公制),3 PC 板 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm) 0.028"(0.70mm)
-
NFM18PS105D0J3D Datasheet NFM18PS105D0J3D - Murata Electronics 490-13394-6-ND NFM18PS105D0J3D CAP FEEDTHRU 1UF 20% 6.3V 0603 84,405 - 立即发货 可供应: 84,405 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
EMIFIL®, NFM18 有源 1µF ±20% 6.3V 2A 30 毫欧 -55°C ~ 125°C
-
-
-
表面贴装型 0603(1608 公制),3 PC 板 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm) 0.028"(0.70mm)
-
YFF15PC1C104MT000N Datasheet YFF15PC1C104MT000N - TDK Corporation 445-8052-2-ND YFF15PC1C104MT000N CAP FEEDTHRU 0.1UF 20% 16V 0402 290,000 - 立即发货 可供应: 290,000 $0.09574 10,000 最低订购数量 : 10,000 带卷(TR)
可替代的包装
YFF-P 有源 0.1µF ±20% 16V 3A 30 毫欧 -55°C ~ 105°C 40dB @ 9MHz ~ 1GHz
-
-
表面贴装型 0402(1005 公制),4 PC 板 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.014"(0.35mm)
-
YFF15PC1C104MT000N Datasheet YFF15PC1C104MT000N - TDK Corporation 445-8052-1-ND YFF15PC1C104MT000N CAP FEEDTHRU 0.1UF 20% 16V 0402 305,753 - 立即发货 可供应: 305,753 $0.43000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
YFF-P 有源 0.1µF ±20% 16V 3A 30 毫欧 -55°C ~ 105°C 40dB @ 9MHz ~ 1GHz
-
-
表面贴装型 0402(1005 公制),4 PC 板 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.014"(0.35mm)
-
YFF15PC1C104MT000N Datasheet YFF15PC1C104MT000N - TDK Corporation 445-8052-6-ND YFF15PC1C104MT000N CAP FEEDTHRU 0.1UF 20% 16V 0402 305,753 - 立即发货 可供应: 305,753 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
YFF-P 有源 0.1µF ±20% 16V 3A 30 毫欧 -55°C ~ 105°C 40dB @ 9MHz ~ 1GHz
-
-
表面贴装型 0402(1005 公制),4 PC 板 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.014"(0.35mm)
-
NFM18PS105R0J3D Datasheet NFM18PS105R0J3D - Murata Electronics 490-6974-2-ND NFM18PS105R0J3D CAP FEEDTHRU 1UF 20% 6.3V 0603 207,500 - 立即发货 可供应: 207,500 $0.10809 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
EMIFIL®, NFM18 有源 1µF ±20% 6.3V 2A 30 毫欧 -55°C ~ 105°C
-
-
-
表面贴装型 0603(1608 公制),3 PC 板 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm) 0.028"(0.70mm)
-
NFM18PS105R0J3D Datasheet NFM18PS105R0J3D - Murata Electronics 490-6974-1-ND NFM18PS105R0J3D CAP FEEDTHRU 1UF 20% 6.3V 0603 207,745 - 立即发货 可供应: 207,745 $0.22000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®, NFM18 有源 1µF ±20% 6.3V 2A 30 毫欧 -55°C ~ 105°C
-
-
-
表面贴装型 0603(1608 公制),3 PC 板 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm) 0.028"(0.70mm)
-
NFM18PS105R0J3D Datasheet NFM18PS105R0J3D - Murata Electronics 490-6974-6-ND NFM18PS105R0J3D CAP FEEDTHRU 1UF 20% 6.3V 0603 207,745 - 立即发货 可供应: 207,745 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
EMIFIL®, NFM18 有源 1µF ±20% 6.3V 2A 30 毫欧 -55°C ~ 105°C
-
-
-
表面贴装型 0603(1608 公制),3 PC 板 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm) 0.028"(0.70mm)
-
NFM18PC104R1C3D Datasheet NFM18PC104R1C3D - Murata Electronics 490-6969-2-ND NFM18PC104R1C3D CAP FEEDTHRU 0.1UF 20% 16V 0603 188,000 - 立即发货 可供应: 188,000 $0.12309 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
EMIFIL®, NFM18 有源 0.1µF ±20% 16V 2A 30 毫欧 -55°C ~ 125°C
-
-
-
表面贴装型 0603(1608 公制),3 PC 板 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm) 0.028"(0.70mm)
-
NFM18PC104R1C3D Datasheet NFM18PC104R1C3D - Murata Electronics 490-6969-1-ND NFM18PC104R1C3D CAP FEEDTHRU 0.1UF 20% 16V 0603 188,890 - 立即发货 可供应: 188,890 $0.25000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®, NFM18 有源 0.1µF ±20% 16V 2A 30 毫欧 -55°C ~ 125°C
-
-
-
表面贴装型 0603(1608 公制),3 PC 板 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm) 0.028"(0.70mm)
-
NFM18PC104R1C3D Datasheet NFM18PC104R1C3D - Murata Electronics 490-6969-6-ND NFM18PC104R1C3D CAP FEEDTHRU 0.1UF 20% 16V 0603 188,890 - 立即发货 可供应: 188,890 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
EMIFIL®, NFM18 有源 0.1µF ±20% 16V 2A 30 毫欧 -55°C ~ 125°C
-
-
-
表面贴装型 0603(1608 公制),3 PC 板 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm) 0.028"(0.70mm)
-
NFM21PC104R1E3D Datasheet NFM21PC104R1E3D - Murata Electronics 490-2536-2-ND NFM21PC104R1E3D CAP FEEDTHRU 0.1UF 20% 25V 0805 104,000 - 立即发货 可供应: 104,000 $0.13683 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
EMIFIL®, NFM21 有源 0.1µF ±20% 25V 2A 30 毫欧 -55°C ~ 125°C
-
-
-
表面贴装型 0805(2012 公制),3 PC 板 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) 0.037"(0.95mm)
-
NFM21PC104R1E3D Datasheet NFM21PC104R1E3D - Murata Electronics 490-2536-1-ND NFM21PC104R1E3D CAP FEEDTHRU 0.1UF 20% 25V 0805 105,322 - 立即发货 可供应: 105,322 $0.28000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®, NFM21 有源 0.1µF ±20% 25V 2A 30 毫欧 -55°C ~ 125°C
-
-
-
表面贴装型 0805(2012 公制),3 PC 板 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) 0.037"(0.95mm)
-
NFM21PC104R1E3D Datasheet NFM21PC104R1E3D - Murata Electronics 490-2536-6-ND NFM21PC104R1E3D CAP FEEDTHRU 0.1UF 20% 25V 0805 105,322 - 立即发货 可供应: 105,322 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
EMIFIL®, NFM21 有源 0.1µF ±20% 25V 2A 30 毫欧 -55°C ~ 125°C
-
-
-
表面贴装型 0805(2012 公制),3 PC 板 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) 0.037"(0.95mm)
-
NFM18PC105R0J3D Datasheet NFM18PC105R0J3D - Murata Electronics 490-6970-2-ND NFM18PC105R0J3D CAP FEEDTHRU 1UF 20% 6.3V 0603 48,000 - 立即发货 可供应: 48,000 $0.14064 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
EMIFIL®, NFM18 有源 1µF ±20% 6.3V 4A 10 毫欧 -55°C ~ 105°C
-
-
-
表面贴装型 0603(1608 公制),3 PC 板 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm) 0.035"(0.90mm)
-
NFM18PC105R0J3D Datasheet NFM18PC105R0J3D - Murata Electronics 490-6970-1-ND NFM18PC105R0J3D CAP FEEDTHRU 1UF 20% 6.3V 0603 49,302 - 立即发货 可供应: 49,302 $0.28000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®, NFM18 有源 1µF ±20% 6.3V 4A 10 毫欧 -55°C ~ 105°C
-
-
-
表面贴装型 0603(1608 公制),3 PC 板 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm) 0.035"(0.90mm)
-
NFM18PC105R0J3D Datasheet NFM18PC105R0J3D - Murata Electronics 490-6970-6-ND NFM18PC105R0J3D CAP FEEDTHRU 1UF 20% 6.3V 0603 49,302 - 立即发货 可供应: 49,302 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
EMIFIL®, NFM18 有源 1µF ±20% 6.3V 4A 10 毫欧 -55°C ~ 105°C
-
-
-
表面贴装型 0603(1608 公制),3 PC 板 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm) 0.035"(0.90mm)
-
YFF15SC1H220MT000N Datasheet YFF15SC1H220MT000N - TDK Corporation 445-16127-2-ND YFF15SC1H220MT000N CAP FEEDTHRU 22PF 20% 50V 0402 50,000 - 立即发货 可供应: 50,000 $0.14362 10,000 最低订购数量 : 10,000 带卷(TR)
可替代的包装
YFF-SC 有源 22pF ±20% 50V 1A 300 毫欧 -55°C ~ 125°C 30dB @ 4GHz ~ 6GHz
-
-
表面贴装型 0402(1005 公制),4 PC 板 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.014"(0.35mm)
-
YFF15SC1H220MT000N Datasheet YFF15SC1H220MT000N - TDK Corporation 445-16127-1-ND YFF15SC1H220MT000N CAP FEEDTHRU 22PF 20% 50V 0402 57,693 - 立即发货 可供应: 57,693 $0.72000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
YFF-SC 有源 22pF ±20% 50V 1A 300 毫欧 -55°C ~ 125°C 30dB @ 4GHz ~ 6GHz
-
-
表面贴装型 0402(1005 公制),4 PC 板 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.014"(0.35mm)
-
YFF15SC1H220MT000N Datasheet YFF15SC1H220MT000N - TDK Corporation 445-16127-6-ND YFF15SC1H220MT000N CAP FEEDTHRU 22PF 20% 50V 0402 57,693 - 立即发货 可供应: 57,693 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
YFF-SC 有源 22pF ±20% 50V 1A 300 毫欧 -55°C ~ 125°C 30dB @ 4GHz ~ 6GHz
-
-
表面贴装型 0402(1005 公制),4 PC 板 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.014"(0.35mm)
-
YFF15SC1C473MT000N Datasheet YFF15SC1C473MT000N - TDK Corporation 445-16120-2-ND YFF15SC1C473MT000N CAP FEEDTHRU 0.047UF 16V 0402 40,000 - 立即发货 可供应: 40,000 $0.14661 10,000 最低订购数量 : 10,000 带卷(TR)
可替代的包装
YFF-SC 有源 0.047µF ±20% 16V 1A 50 毫欧 -55°C ~ 125°C 30dB @ 5MHz ~ 4GHz
-
-
表面贴装型 0402(1005 公制),4 PC 板 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.014"(0.35mm)
-
YFF15SC1C473MT000N Datasheet YFF15SC1C473MT000N - TDK Corporation 445-16120-1-ND YFF15SC1C473MT000N CAP FEEDTHRU 0.047UF 16V 0402 43,428 - 立即发货 可供应: 43,428 $0.67000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
YFF-SC 有源 0.047µF ±20% 16V 1A 50 毫欧 -55°C ~ 125°C 30dB @ 5MHz ~ 4GHz
-
-
表面贴装型 0402(1005 公制),4 PC 板 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.014"(0.35mm)
-
YFF15SC1C473MT000N Datasheet YFF15SC1C473MT000N - TDK Corporation 445-16120-6-ND YFF15SC1C473MT000N CAP FEEDTHRU 0.047UF 16V 0402 43,428 - 立即发货 可供应: 43,428 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
YFF-SC 有源 0.047µF ±20% 16V 1A 50 毫欧 -55°C ~ 125°C 30dB @ 5MHz ~ 4GHz
-
-
表面贴装型 0402(1005 公制),4 PC 板 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.014"(0.35mm)
-
YFF18SC1H102MT0H0N Datasheet YFF18SC1H102MT0H0N - TDK Corporation 445-16135-2-ND YFF18SC1H102MT0H0N CAP FEEDTHRU 1000PF 20% 50V 0603 48,000 - 立即发货 可供应: 48,000 $0.15259 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
YFF-SC 有源 1000pF ±20% 50V 1A 300 毫欧 -55°C ~ 125°C 30dB @ 200MHz ~ 3GHz
-
-
表面贴装型 0603(1608 公制),4 PC 板 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm) 0.028"(0.70mm)
-
每页结果数
页面 1/154
|< < 1 2 3 4 5 >|

20:15:03 11/30/2020