SGD | USD
产品索引 > 滤波器 > EMI/RFI 滤波器(LC,RC 网络)

EMI/RFI 滤波器(LC,RC 网络)

结果 : 133
133 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
滤波器阶数
清除
技术
清除
通道数
清除
中心/截止频率
清除
衰减值
清除
电阻 - 通道 (欧姆)
清除
电流
清除
数值
清除
工作温度
清除
应用
清除
封装/外壳
清除
大小 / 尺寸
清除
高度
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
133 剩余

制造商
每页结果数
页面 1/6
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 类型 滤波器阶数 技术 通道数 中心/截止频率 衰减值 电阻 - 通道 (欧姆) 电流 数值 ESD 保护 工作温度 应用 电压 - 额定 安装类型 封装/外壳 大小 / 尺寸 高度
   
IP4252CZ16-8-TTL,1 Datasheet IP4252CZ16-8-TTL,1 - Nexperia USA Inc. 1727-5675-2-ND IP4252CZ16-8-TTL,1 FILTER RC(PI) 40 OHM/12PF SMD 4,000 - 立即发货 可供应: 4,000 $0.24693 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 低通 2nd RC(Pi) 8
-
12dB @ 800MHz ~ 3GHz 40
-
R = 40 欧姆,C = 12pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 16-UFDFN 裸露焊盘 0.130" 长 x 0.053" 宽(3.30mm x 1.35mm) 0.022"(0.55mm)
IP4252CZ16-8-TTL,1 Datasheet IP4252CZ16-8-TTL,1 - Nexperia USA Inc. 1727-5675-1-ND IP4252CZ16-8-TTL,1 FILTER RC(PI) 40 OHM/12PF SMD 7,872 - 立即发货 可供应: 7,872 $0.57000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 低通 2nd RC(Pi) 8
-
12dB @ 800MHz ~ 3GHz 40
-
R = 40 欧姆,C = 12pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 16-UFDFN 裸露焊盘 0.130" 长 x 0.053" 宽(3.30mm x 1.35mm) 0.022"(0.55mm)
IP4252CZ16-8-TTL,1 Datasheet IP4252CZ16-8-TTL,1 - Nexperia USA Inc. 1727-5675-6-ND IP4252CZ16-8-TTL,1 FILTER RC(PI) 40 OHM/12PF SMD 7,872 - 立即发货 可供应: 7,872 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 低通 2nd RC(Pi) 8
-
12dB @ 800MHz ~ 3GHz 40
-
R = 40 欧姆,C = 12pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 16-UFDFN 裸露焊盘 0.130" 长 x 0.053" 宽(3.30mm x 1.35mm) 0.022"(0.55mm)
IP4256CZ5-W,115 Datasheet IP4256CZ5-W,115 - Nexperia USA Inc. 1727-4718-2-ND IP4256CZ5-W,115 FILTER RC(PI) 100 OHM/19PF SMD 32,000 - 立即发货 可供应: 32,000 $0.07798 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 低通 2nd RC(Pi) 2
-
20dB @ 800MHz ~ 3GHz 100
-
R = 100 欧姆,C = 19pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 SOT-665 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) 0.024"(0.60mm)
IP4256CZ5-W,115 Datasheet IP4256CZ5-W,115 - Nexperia USA Inc. 1727-4718-1-ND IP4256CZ5-W,115 FILTER RC(PI) 100 OHM/19PF SMD 33,615 - 立即发货 可供应: 33,615 $0.18000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 低通 2nd RC(Pi) 2
-
20dB @ 800MHz ~ 3GHz 100
-
R = 100 欧姆,C = 19pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 SOT-665 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) 0.024"(0.60mm)
IP4256CZ5-W,115 Datasheet IP4256CZ5-W,115 - Nexperia USA Inc. 1727-4718-6-ND IP4256CZ5-W,115 FILTER RC(PI) 100 OHM/19PF SMD 33,615 - 立即发货 可供应: 33,615 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 低通 2nd RC(Pi) 2
-
20dB @ 800MHz ~ 3GHz 100
-
R = 100 欧姆,C = 19pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 SOT-665 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) 0.024"(0.60mm)
IP4254CZ8-4-TTL,13 Datasheet IP4254CZ8-4-TTL,13 - Nexperia USA Inc. 1727-5678-2-ND IP4254CZ8-4-TTL,13 FILTER RC(PI) 100 OHM/30PF SMD 16,000 - 立即发货 可供应: 16,000 $0.16376 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 低通 2nd RC(Pi) 4
-
28dB @ 800MHz ~ 3GHz 100
-
R = 100 欧姆,C = 30pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 8-UFDFN 裸露焊盘 0.067" 长 x 0.053" 宽(1.70mm x 1.35mm) 0.022"(0.55mm)
IP4254CZ8-4-TTL,13 Datasheet IP4254CZ8-4-TTL,13 - Nexperia USA Inc. 1727-5678-1-ND IP4254CZ8-4-TTL,13 FILTER RC(PI) 100 OHM/30PF SMD 18,907 - 立即发货 可供应: 18,907 $0.37000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 低通 2nd RC(Pi) 4
-
28dB @ 800MHz ~ 3GHz 100
-
R = 100 欧姆,C = 30pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 8-UFDFN 裸露焊盘 0.067" 长 x 0.053" 宽(1.70mm x 1.35mm) 0.022"(0.55mm)
IP4254CZ8-4-TTL,13 Datasheet IP4254CZ8-4-TTL,13 - Nexperia USA Inc. 1727-5678-6-ND IP4254CZ8-4-TTL,13 FILTER RC(PI) 100 OHM/30PF SMD 18,907 - 立即发货 可供应: 18,907 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 低通 2nd RC(Pi) 4
-
28dB @ 800MHz ~ 3GHz 100
-
R = 100 欧姆,C = 30pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 8-UFDFN 裸露焊盘 0.067" 长 x 0.053" 宽(1.70mm x 1.35mm) 0.022"(0.55mm)
IP4252CZ8-4-TTL,13 Datasheet IP4252CZ8-4-TTL,13 - Nexperia USA Inc. 1727-1267-2-ND IP4252CZ8-4-TTL,13 FILTER RC(PI) 40 OHM/12PF SMD 52,000 - 立即发货 可供应: 52,000 $0.29060 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 低通 2nd RC(Pi) 4
-
12dB @ 800MHz ~ 3GHz 40
-
R = 40 欧姆,C = 12pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 8-UFDFN 裸露焊盘 0.067" 长 x 0.053" 宽(1.70mm x 1.35mm) 0.022"(0.55mm)
IP4252CZ8-4-TTL,13 Datasheet IP4252CZ8-4-TTL,13 - Nexperia USA Inc. 1727-1267-1-ND IP4252CZ8-4-TTL,13 FILTER RC(PI) 40 OHM/12PF SMD 57,141 - 立即发货 可供应: 57,141 $0.66000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 低通 2nd RC(Pi) 4
-
12dB @ 800MHz ~ 3GHz 40
-
R = 40 欧姆,C = 12pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 8-UFDFN 裸露焊盘 0.067" 长 x 0.053" 宽(1.70mm x 1.35mm) 0.022"(0.55mm)
IP4252CZ8-4-TTL,13 Datasheet IP4252CZ8-4-TTL,13 - Nexperia USA Inc. 1727-1267-6-ND IP4252CZ8-4-TTL,13 FILTER RC(PI) 40 OHM/12PF SMD 57,141 - 立即发货 可供应: 57,141 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 低通 2nd RC(Pi) 4
-
12dB @ 800MHz ~ 3GHz 40
-
R = 40 欧姆,C = 12pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 8-UFDFN 裸露焊盘 0.067" 长 x 0.053" 宽(1.70mm x 1.35mm) 0.022"(0.55mm)
IP4254CZ16-8-TTL,1 Datasheet IP4254CZ16-8-TTL,1 - Nexperia USA Inc. 1727-5677-2-ND IP4254CZ16-8-TTL,1 FILTER RC(PI) 100 OHM/30PF SMD 28,000 - 立即发货 可供应: 28,000 $0.37626 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 低通 2nd RC(Pi) 8
-
28dB @ 800MHz ~ 3GHz 100
-
R = 100 欧姆,C = 30pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 16-UFDFN 裸露焊盘 0.130" 长 x 0.053" 宽(3.30mm x 1.35mm) 0.022"(0.55mm)
IP4254CZ16-8-TTL,1 Datasheet IP4254CZ16-8-TTL,1 - Nexperia USA Inc. 1727-5677-1-ND IP4254CZ16-8-TTL,1 FILTER RC(PI) 100 OHM/30PF SMD 30,026 - 立即发货 可供应: 30,026 $0.84000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 低通 2nd RC(Pi) 8
-
28dB @ 800MHz ~ 3GHz 100
-
R = 100 欧姆,C = 30pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 16-UFDFN 裸露焊盘 0.130" 长 x 0.053" 宽(3.30mm x 1.35mm) 0.022"(0.55mm)
IP4254CZ16-8-TTL,1 Datasheet IP4254CZ16-8-TTL,1 - Nexperia USA Inc. 1727-5677-6-ND IP4254CZ16-8-TTL,1 FILTER RC(PI) 100 OHM/30PF SMD 30,026 - 立即发货 可供应: 30,026 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 低通 2nd RC(Pi) 8
-
28dB @ 800MHz ~ 3GHz 100
-
R = 100 欧姆,C = 30pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 16-UFDFN 裸露焊盘 0.130" 长 x 0.053" 宽(3.30mm x 1.35mm) 0.022"(0.55mm)
IP4251CZ16-8-TTL,1 Datasheet IP4251CZ16-8-TTL,1 - Nexperia USA Inc. 1727-5673-2-ND IP4251CZ16-8-TTL,1 FILTER RC(PI) 100 OHM/10PF SMD 0 可供应: 0
标准提前期 8 周
$0.23394 4,000 最低订购数量 : 4,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 低通 2nd RC(Pi) 8
-
16dB @ 800MHz ~ 3GHz 100
-
R = 100 欧姆,C = 10pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 16-UFDFN 裸露焊盘 0.130" 长 x 0.053" 宽(3.30mm x 1.35mm) 0.022"(0.55mm)
IP4251CZ16-8-TTL,1 Datasheet IP4251CZ16-8-TTL,1 - Nexperia USA Inc. 1727-5673-1-ND IP4251CZ16-8-TTL,1 FILTER RC(PI) 100 OHM/10PF SMD 385 - 立即发货 可供应: 385 $0.54000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 低通 2nd RC(Pi) 8
-
16dB @ 800MHz ~ 3GHz 100
-
R = 100 欧姆,C = 10pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 16-UFDFN 裸露焊盘 0.130" 长 x 0.053" 宽(3.30mm x 1.35mm) 0.022"(0.55mm)
IP4251CZ16-8-TTL,1 Datasheet IP4251CZ16-8-TTL,1 - Nexperia USA Inc. 1727-5673-6-ND IP4251CZ16-8-TTL,1 FILTER RC(PI) 100 OHM/10PF SMD 385 - 立即发货 可供应: 385 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 低通 2nd RC(Pi) 8
-
16dB @ 800MHz ~ 3GHz 100
-
R = 100 欧姆,C = 10pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 16-UFDFN 裸露焊盘 0.130" 长 x 0.053" 宽(3.30mm x 1.35mm) 0.022"(0.55mm)
-
IP4047CX6/LF,135 - Nexperia USA Inc. 568-5868-2-ND
IP4047CX6/LF,135 FILTER RC(PI) 0.9 OHM/290PF SMD 0 可供应: 0
停產
-
带卷(TR)
可替代的包装
-
停產 低通 2nd RC(Pi) 2
-
-
0.9
-
R = 0.9 欧姆,C = 290pF -40°C ~ 85°C 音频
-
表面贴装型 6-WFBGA,WLCSP 0.061" 长 x 0.040" 宽(1.56mm x 1.01mm) 0.026"(0.65mm)
-
IP4047CX6/LF,135 - Nexperia USA Inc. 568-5868-1-ND
IP4047CX6/LF,135 FILTER RC(PI) 0.9 OHM/290PF SMD 705 - 立即发货 可供应: 705 $0.90000
-
剪切带(CT)
可替代的包装
-
停產 低通 2nd RC(Pi) 2
-
-
0.9
-
R = 0.9 欧姆,C = 290pF -40°C ~ 85°C 音频
-
表面贴装型 6-WFBGA,WLCSP 0.061" 长 x 0.040" 宽(1.56mm x 1.01mm) 0.026"(0.65mm)
-
IP4047CX6/LF,135 - Nexperia USA Inc. 568-5868-6-ND
IP4047CX6/LF,135 FILTER RC(PI) 0.9 OHM/290PF SMD 705 - 立即发货 可供应: 705 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包装
-
停產 低通 2nd RC(Pi) 2
-
-
0.9
-
R = 0.9 欧姆,C = 290pF -40°C ~ 85°C 音频
-
表面贴装型 6-WFBGA,WLCSP 0.061" 长 x 0.040" 宽(1.56mm x 1.01mm) 0.026"(0.65mm)
IP4251CZ8-4-TTL,13 Datasheet IP4251CZ8-4-TTL,13 - Nexperia USA Inc. 1727-5674-2-ND
IP4251CZ8-4-TTL,13 FILTER RC(PI) 100 OHM/10PF SMD 0 可供应: 0
停產
-
带卷(TR)
可替代的包装
-
停產 低通 2nd RC(Pi) 4
-
16dB @ 800MHz ~ 3GHz 100
-
R = 100 欧姆,C = 10pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 8-UFDFN 裸露焊盘 0.067" 长 x 0.053" 宽(1.70mm x 1.35mm) 0.022"(0.55mm)
IP4251CZ8-4-TTL,13 Datasheet IP4251CZ8-4-TTL,13 - Nexperia USA Inc. 1727-5674-1-ND
IP4251CZ8-4-TTL,13 FILTER RC(PI) 100 OHM/10PF SMD 2 - 立即发货 可供应: 2 $0.66000
-
剪切带(CT)
可替代的包装
-
停產 低通 2nd RC(Pi) 4
-
16dB @ 800MHz ~ 3GHz 100
-
R = 100 欧姆,C = 10pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 8-UFDFN 裸露焊盘 0.067" 长 x 0.053" 宽(1.70mm x 1.35mm) 0.022"(0.55mm)
IP4251CZ8-4-TTL,13 Datasheet IP4251CZ8-4-TTL,13 - Nexperia USA Inc. 1727-5674-6-ND
IP4251CZ8-4-TTL,13 FILTER RC(PI) 100 OHM/10PF SMD 2 - 立即发货 可供应: 2 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包装
-
停產 低通 2nd RC(Pi) 4
-
16dB @ 800MHz ~ 3GHz 100
-
R = 100 欧姆,C = 10pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,WAN
-
表面贴装型 8-UFDFN 裸露焊盘 0.067" 长 x 0.053" 宽(1.70mm x 1.35mm) 0.022"(0.55mm)
PEMI6CSP/RW,135 Datasheet PEMI6CSP/RW,135 - Nexperia USA Inc. 568-7521-2-ND
PEMI6CSP/RW,135 FILTER RC(PI) 100 OHM/30PF SMD 0 可供应: 0
停產
-
带卷(TR) PEMIxCSP 停產 低通 2nd RC(Pi) 6 98MHz(截止值) 32dB @ 800MHz ~ 3GHz 100 33mA R = 100 欧姆,C = 30pF(总计) -40°C ~ 85°C LAN,PCS,WAN
-
表面贴装型 15-UFBGA,WLCSP 0.093" 长 x 0.041" 宽(2.36mm x 1.05mm) 0.026"(0.65mm)
每页结果数
页面 1/6
|< < 1 2 3 4 5 >|

23:19:48 7/8/2020