SGD | USD
产品索引 > 连接器,互连器件 > 端子 - 转塔连接器

端子 - 转塔连接器

结果 : 1,259
1,259 剩余
筛选条件选项:
制造商
清除
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
端子类型
清除
转台数
清除
长度 - 板上
清除
长度 - 法兰下方
清除
长度 - 总体
清除
安装类型
清除
端接
清除
法兰直径
清除
直径 - 转塔头
清除
定桩侧外径
清除
定桩侧内径
清除
安装孔直径
清除
板厚度
清除
触头材料
清除
触头表面处理
清除
触头表面处理厚度
清除
绝缘
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
1,259 剩余
每页结果数
页面 1/51
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 端子类型 转台数 长度 - 板上 长度 - 法兰下方 长度 - 总体 安装类型 端接 法兰直径 直径 - 转塔头 定桩侧外径 定桩侧内径 安装孔直径 板厚度 触头材料 触头表面处理 触头表面处理厚度 绝缘
   
1593-2 Datasheet 1593-2 - Keystone Electronics 36-1593-2-ND 1593-2 TERM TURRET SINGLE L=3.96MM TIN 53,173 - 立即发货
33,400 - 厂方库存
可供应: 53,173
$0.40000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端 0.156"(3.96mm) 0.084"(2.13mm) 0.240"(6.10mm) 通孔 叠层式接孔 0.094"(2.39mm) 0.062"(1.57mm) 0.062"(1.57mm)
-
0.067"(1.70mm) 0.062"(1.57mm) 黄铜
-
非绝缘
1502-2 Datasheet 1502-2 - Keystone Electronics 36-1502-2-ND 1502-2 TERM TURRET SINGLE L=5.56MM TIN 45,699 - 立即发货 可供应: 45,699 $0.53000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端 0.219"(5.56mm) 0.109"(2.77mm) 0.328"(8.33mm) 通孔 叠层式接孔 0.125"(3.18mm) 0.093"(2.36mm) 0.090"(2.29mm)
-
0.094"(2.39mm) 0.062"(1.57mm) 黄铜
-
非绝缘
1514-2 Datasheet 1514-2 - Keystone Electronics 36-1514-2-ND 1514-2 TERM TURRET SINGLE L=7.14MM TIN 24,483 - 立即发货
12,500 - 厂方库存
可供应: 24,483
$0.72000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端 0.281"(7.14mm) 0.105"(2.67mm) 0.386"(9.80mm) 通孔 叠层式接孔 0.156"(3.96mm) 0.109"(2.77mm) 0.090"(2.29mm)
-
0.094"(2.39mm) 0.062"(1.57mm) 黄铜
-
非绝缘
1598-2 Datasheet 1598-2 - Keystone Electronics 36-1598-2-ND 1598-2 TERM TURRET SINGLE L=7.65MM TIN 8,797 - 立即发货
16,600 - 厂方库存
可供应: 8,797
$0.72000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端 三路 0.301"(7.65mm) 0.094"(2.39mm) 0.395"(10.03mm) 通孔 叠层式接孔 0.125"(3.18mm) 0.093"(2.36mm) 0.090"(2.29mm)
-
0.094"(2.39mm) 0.062"(1.57mm) 黄铜
-
非绝缘
2108-2-00-44-00-00-07-0 Datasheet 2108-2-00-44-00-00-07-0 - Mill-Max Manufacturing Corp. ED1061-ND 2108-2-00-44-00-00-07-0 TERM TURRET SINGLE L=3.96MM 7,036 - 立即发货 可供应: 7,036 $0.23000 1 最低订购数量 : 1 散装 2108 有源 单端 0.156"(3.96mm) 0.084"(2.13mm) 0.240"(6.10mm) 通孔 陷形 0.062"(1.57mm) 0.040"(1.02mm) 0.040"(1.02mm) 0.024"(0.61mm) 0.043"(1.09mm) 0.062"(1.57mm) 铜合金 300.0µin(7.62µm) 非绝缘
2308-2-00-44-00-00-07-0 Datasheet 2308-2-00-44-00-00-07-0 - Mill-Max Manufacturing Corp. ED1063-ND 2308-2-00-44-00-00-07-0 TERM TURRET SINGLE L=3.96MM 4,194 - 立即发货 可供应: 4,194 $0.25000 1 最低订购数量 : 1 散装 2308 有源 单端 0.156"(3.96mm) 0.084"(2.13mm) 0.240"(6.10mm) 通孔 陷形 0.094"(2.39mm) 0.061"(1.55mm) 0.061"(1.55mm) 0.044"(1.12mm) 0.064"(1.63mm) 0.062"(1.57mm) 铜合金 300.0µin(7.62µm) 非绝缘
2501-2-00-80-00-00-07-0 Datasheet 2501-2-00-80-00-00-07-0 - Mill-Max Manufacturing Corp. ED90581-ND 2501-2-00-80-00-00-07-0 TERM TURRET SINGLE L=5.56MM TIN 20,969 - 立即发货 可供应: 20,969 $0.34000 1 最低订购数量 : 1 散装 2501 有源 单端 0.219"(5.56mm) 0.109"(2.77mm) 0.328"(8.33mm) 通孔 陷形 0.125"(3.18mm) 0.093"(2.36mm) 0.090"(2.29mm) 0.064"(1.63mm) 0.094"(2.39mm) 0.062"(1.57mm) 铜合金 200.0µin(5.08µm) 非绝缘
1633-2 Datasheet 1633-2 - Keystone Electronics 36-1633-2-ND 1633-2 TERM TURRET PIN L=1.93MM TIN 153,800 - 立即发货
54,700 - 厂方库存
可供应: 153,800
$0.40000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 双端,引脚 单路 0.076"(1.93mm) 0.224"(5.69mm) 0.300"(7.62mm) 通孔 叠层式接孔 0.078"(1.98mm) 0.045"(1.14mm)
-
-
0.064"(1.63mm) 0.062"(1.57mm) 黄铜
-
非绝缘
1528-2 Datasheet 1528-2 - Keystone Electronics 36-1528-2-ND 1528-2 TERM TURRET SINGLE L=2.36MM TIN 19,638 - 立即发货
39,500 - 厂方库存
可供应: 19,638
$0.40000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端 单路 0.093"(2.36mm) 0.084"(2.13mm) 0.177"(4.50mm) 通孔 叠层式接孔 0.062"(1.57mm) 0.040"(1.02mm) 0.047"(1.19mm)
-
0.052"(1.32mm) 0.062"(1.57mm) 黄铜
-
非绝缘
1528-3 Datasheet 1528-3 - Keystone Electronics 36-1528-3-ND 1528-3 TERM TURRET SINGLE L=2.36MM TIN 6,486 - 立即发货
9,200 - 厂方库存
可供应: 6,486
$0.40000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端 单路 0.093"(2.36mm) 0.115"(2.92mm) 0.208"(5.28mm) 通孔 叠层式接孔 0.062"(1.57mm) 0.040"(1.02mm) 0.047"(1.19mm)
-
0.052"(1.32mm) 0.093"(2.36mm) 黄铜
-
非绝缘
1593-3 Datasheet 1593-3 - Keystone Electronics 36-1593-3-ND 1593-3 TERM TURRET SINGLE L=3.96MM TIN 4,652 - 立即发货
16,000 - 厂方库存
可供应: 4,652
$0.40000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端 0.156"(3.96mm) 0.115"(2.92mm) 0.271"(6.88mm) 通孔 叠层式接孔 0.094"(2.39mm) 0.062"(1.57mm) 0.062"(1.57mm)
-
0.067"(1.70mm) 0.093"(2.36mm) 黄铜
-
非绝缘
2501-2-00-44-00-00-07-0 Datasheet 2501-2-00-44-00-00-07-0 - Mill-Max Manufacturing Corp. ED1067-ND 2501-2-00-44-00-00-07-0 TERM TURRET SINGLE L=5.56MM 2,204 - 立即发货 可供应: 2,204 $0.41000 1 最低订购数量 : 1 散装 2501 有源 单端 0.219"(5.56mm) 0.109"(2.77mm) 0.328"(8.33mm) 通孔 陷形 0.125"(3.18mm) 0.093"(2.36mm) 0.090"(2.29mm) 0.064"(1.63mm) 0.094"(2.39mm) 0.062"(1.57mm) 铜合金 300.0µin(7.62µm) 非绝缘
2506-2-00-44-00-00-07-0 Datasheet 2506-2-00-44-00-00-07-0 - Mill-Max Manufacturing Corp. ED1069-ND 2506-2-00-44-00-00-07-0 TERM TURRET SINGLE L=3.96MM 11,325 - 立即发货 可供应: 11,325 $0.44000 1 最低订购数量 : 1 散装 2506 有源 单端 单路 0.156"(3.96mm) 0.084"(2.13mm) 0.240"(6.10mm) 通孔 陷形 0.125"(3.18mm) 0.093"(2.36mm) 0.062"(1.57mm) 0.043"(1.09mm) 0.067"(1.70mm) 0.062"(1.57mm) 铜合金 300.0µin(7.62µm) 非绝缘
H9001-01 Datasheet H9001-01 - Harwin Inc. 952-1450-ND H9001-01 TERM TURRET SINGLE L=2.39MM TIN 7,705 - 立即发货 可供应: 7,705 $0.45000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端 单路 0.094"(2.39mm) 0.082" ~ 0.084"(2.08mm ~ 2.13mm) 0.176"(4.47mm) 通孔 陷形 0.062"(1.57mm) 0.040"(1.02mm)
-
0.028"(0.71mm) 0.049" ~ 0.052"(1.24mm ~ 1.32mm) 0.063"(1.60mm) 铜合金
-
非绝缘
1573-2 Datasheet 1573-2 - Keystone Electronics 36-1573-2-ND 1573-2 TERM TURRET SINGLE L=4.72MM TIN 55,575 - 立即发货 可供应: 55,575 $0.48000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端 0.186"(4.72mm) 0.082"(2.08mm) 0.268"(6.81mm) 通孔 叠层式接孔 0.093"(2.36mm) 0.050"(1.27mm) 0.072"(1.83mm)
-
0.076"(1.93mm) 0.062"(1.57mm) 黄铜
-
非绝缘
1502-1 Datasheet 1502-1 - Keystone Electronics 36-1502-1-ND 1502-1 TERM TURRET SINGLE L=5.56MM TIN 22,718 - 立即发货
21,900 - 厂方库存
可供应: 22,718
$0.53000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端 0.219"(5.56mm) 0.078"(1.98mm) 0.297"(7.54mm) 通孔 叠层式接孔 0.125"(3.18mm) 0.093"(2.36mm) 0.090"(2.29mm)
-
0.094"(2.39mm) 0.032"(0.81mm) 黄铜
-
非绝缘
1502-3 Datasheet 1502-3 - Keystone Electronics 36-1502-3-ND 1502-3 TERM TURRET SINGLE L=5.56MM TIN 3,182 - 立即发货
22,900 - 厂方库存
可供应: 3,182
$0.53000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端 0.219"(5.56mm) 0.141"(3.58mm) 0.360"(9.14mm) 通孔 叠层式接孔 0.125"(3.18mm) 0.093"(2.36mm) 0.090"(2.29mm)
-
0.094"(2.39mm) 0.093"(2.36mm) 黄铜
-
非绝缘
H2121-01 Datasheet H2121-01 - Harwin Inc. 952-1440-ND H2121-01 TERM TURRET SINGLE L=5.15MM TIN 16,029 - 立即发货 可供应: 16,029 $0.57000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端 0.203"(5.15mm) 0.094" ~ 0.099"(2.39mm ~ 2.51mm) 0.297"(7.54mm) 通孔 陷形 0.125"(3.18mm) 0.094"(2.39mm) 0.039"(0.99mm)
-
0.066" ~ 0.068"(1.68mm ~ 1.72mm) 0.063"(1.60mm) 铜合金
-
非绝缘
H9004-01 Datasheet H9004-01 - Harwin Inc. 952-1451-ND H9004-01 TERM TURRET SINGLE L=4.88MM TIN 7,439 - 立即发货 可供应: 7,439 $0.61000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端 单路 0.192"(4.88mm) 0.092" ~ 0.097"(2.34mm ~ 2.46mm) 0.281"(7.14mm) 通孔 陷形 0.125"(3.18mm) 0.078"(1.98mm)
-
0.055"(1.40mm) 0.079" ~ 0.082"(2.01mm ~ 2.08mm) 0.063"(1.60mm) 铜合金
-
非绝缘
1520-2 Datasheet 1520-2 - Keystone Electronics 36-1520-2-ND 1520-2 TERM TURRET SINGLE L=4.75MM TIN 27,474 - 立即发货 可供应: 27,474 $0.63000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端 单路 0.187"(4.75mm) 0.109"(2.77mm) 0.296"(7.52mm) 通孔 叠层式接孔 0.125"(3.18mm) 0.075"(1.91mm) 0.078"(1.98mm)
-
0.082"(2.08mm) 0.062"(1.57mm) 黄铜
-
非绝缘
1562-2 Datasheet 1562-2 - Keystone Electronics 36-1562-2-ND 1562-2 TERM TURRET HOLLOW L=3.96MM TIN 24,203 - 立即发货 可供应: 24,203 $0.63000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端,空心 单路 0.156"(3.96mm) 0.084"(2.13mm) 0.240"(6.10mm) 通孔 叠层式接孔 0.125"(3.18mm) 0.093"(2.36mm) 0.062"(1.57mm)
-
0.067"(1.70mm) 0.062"(1.57mm) 黄铜
-
非绝缘
1562-3 Datasheet 1562-3 - Keystone Electronics 36-1562-3-ND 1562-3 TERM TURRET HOLLOW L=3.96MM TIN 7,994 - 立即发货
1,700 - 厂方库存
可供应: 7,994
$0.63000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端,空心 单路 0.156"(3.96mm) 0.115"(2.92mm) 0.271"(6.88mm) 通孔 叠层式接孔 0.125"(3.18mm) 0.093"(2.36mm) 0.062"(1.57mm)
-
0.067"(1.70mm) 0.093"(2.36mm) 黄铜
-
非绝缘
1526-2 Datasheet 1526-2 - Keystone Electronics 36-1526-2-ND 1526-2 TERM TURRET HOLLOW L=3.96MM TIN 7,932 - 立即发货
22,800 - 厂方库存
可供应: 7,932
$0.63000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端,叉式,空心 单路 0.156"(3.96mm) 0.084"(2.13mm) 0.240"(6.10mm) 通孔 叠层式接孔 0.094"(2.39mm)
-
0.062"(1.57mm)
-
0.064"(1.63mm) 0.062"(1.57mm) 黄铜
-
非绝缘
1533-2 Datasheet 1533-2 - Keystone Electronics 36-1533-2-ND 1533-2 TERM TURRET HOLLOW L=3.96MM TIN 9,163 - 立即发货
12,300 - 厂方库存
可供应: 9,163
$0.69000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端,叉式,空心 单路 0.156"(3.96mm) 0.084"(2.13mm) 0.240"(6.10mm) 通孔 叠层式接孔 0.093"(2.36mm)
-
0.060"(1.52mm)
-
-
0.062"(1.57mm) 黄铜
-
非绝缘
1540-2 Datasheet 1540-2 - Keystone Electronics 36-1540-2-ND 1540-2 TERM TURRET HOLLOW L=6.75MM TIN 5,741 - 立即发货 可供应: 5,741 $0.73000 1 最低订购数量 : 1 散装
-
有源 单端,空心 单路 0.266"(6.76mm) 0.107"(2.72mm) 0.373"(9.47mm) 通孔 叠层式接孔 0.156"(3.96mm) 0.120"(3.05mm) 0.090"(2.29mm)
-
0.094"(2.39mm) 0.062"(1.57mm) 黄铜
-
非绝缘
每页结果数
页面 1/51
|< < 1 2 3 4 5 >|

12:04:10 1/16/2021