SGD | USD
产品索引 > 连接器,互连器件 > 矩形连接器 - 板垫片,叠接器(板对板)

矩形连接器 - 板垫片,叠接器(板对板)

结果 : 192,214
192,214 剩余
筛选条件选项:
制造商
清除
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
针位数

清除
间距
清除
排数
清除
排距
清除
长度 - 总体引脚
清除
长度 - 柱(配接)
清除
长度 - 堆叠高度
清除
长度 - 焊尾
清除
安装类型
清除
端接
清除
触头表面处理 - 柱(配接)
清除
触头表面处理厚度 - 柱(配接)
清除
颜色
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
  • 市场产品
192,214 剩余
每页结果数
页面 1/7,689
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 针位数 间距 排数 排距 长度 - 总体引脚 长度 - 柱(配接) 长度 - 堆叠高度 长度 - 焊尾 安装类型 端接 触头表面处理 - 柱(配接) 触头表面处理厚度 - 柱(配接) 颜色
   
DW-01-07-T-S-200 Datasheet DW-01-07-T-S-200 - Samtec Inc. SAM11039-ND DW-01-07-T-S-200 Samtec Inc. CONN HDR 1POS STACK T/H TIN 8,176 - 立即发货 可供应: 8,176 $0.24000 1 最低订购数量 : 1 散装 Flex Stack, DW 在售 1
-
1
-
0.430"(10.922mm) 0.120"(3.048mm) 0.200"(5.080mm) 0.110"(2.794mm) 通孔 焊接
-
黑色
DW-02-07-T-S-200 Datasheet DW-02-07-T-S-200 - Samtec Inc. SAM15134-ND DW-02-07-T-S-200 Samtec Inc. CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H TIN 5,417 - 立即发货 可供应: 5,417 $0.39000 1 最低订购数量 : 1 散装 Flex Stack, DW 在售 2 0.100"(2.54mm) 1
-
0.430"(10.922mm) 0.120"(3.048mm) 0.200"(5.080mm) 0.110"(2.794mm) 通孔 焊接
-
黑色
0879370406 Datasheet 0879370406 - Molex WM20573-ND 0879370406 Molex CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H TIN 1,620 - 立即发货 可供应: 1,620 $0.68000 1 最低订购数量 : 1 散装 C-Grid 87937 在售 4 0.100"(2.54mm) 1
-
0.730"(18.542mm) 0.149"(3.785mm) 0.433"(11.000mm) 0.149"(3.785mm) 通孔 焊接 100.0µin(2.54µm) 黑色
0879370800 Datasheet 0879370800 - Molex WM23650-ND 0879370800 Molex CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H TIN 4,085 - 立即发货 可供应: 4,085 $1.02000 1 最低订购数量 : 1 托盘 C-Grid 87937 在售 8 0.100"(2.54mm) 1
-
0.945"(24.000mm) 0.354"(8.992mm) 0.472"(12.000mm) 0.118"(3.000mm) 通孔 焊接 100.0µin(2.54µm) 黑色
DW-10-10-T-S-450 Datasheet DW-10-10-T-S-450 - Samtec Inc. SAM8894-ND DW-10-10-T-S-450 Samtec Inc. CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN 1,112 - 立即发货 可供应: 1,112 $1.83000 1 最低订购数量 : 1 散装 Flex Stack, DW 在售 10 0.100"(2.54mm) 1
-
0.830"(21.082mm) 0.270"(6.858mm) 0.450"(11.430mm) 0.110"(2.794mm) 通孔 焊接
-
黑色
1-829315-0 Datasheet 1-829315-0 - TE Connectivity AMP Connectors A121780-ND 1-829315-0 TE Connectivity AMP Connectors CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H 3,217 - 立即发货 可供应: 3,217 $4.60000 1 最低订购数量 : 1 散装 AMPMODU Mod II 在售 20 0.100"(2.54mm) 2 0.100"(2.54mm) 0.866"(22.000mm) 0.307"(7.800mm) 0.433"(11.000mm) 0.126"(3.200mm) 通孔 焊接 镀金 闪存 绿色
DW-50-10-T-S-600 Datasheet DW-50-10-T-S-600 - Samtec Inc. SAM15137-ND DW-50-10-T-S-600 Samtec Inc. CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H TIN 318 - 立即发货 可供应: 318 $6.27000 1 最低订购数量 : 1 散装 Flex Stack, DW 在售 50 0.100"(2.54mm)