SGD | USD
产品索引 > 电路保护 > TVS - 二极管

TVS - 二极管

结果 : 333
333 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
类型
清除
单向通道
清除
双向通道
清除
电压 - 反向断态(典型值)
清除
电压 - 击穿(最小值)
清除
不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值)
清除
电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs)
清除
功率 - 峰值脉冲
清除
电源线路保护
清除
应用
清除
不同频率时电容
清除
工作温度
清除
安装类型
清除
封装/外壳
清除
供应商器件封装
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
  • 市场产品
333 剩余

制造商
每页结果数
页面 1/14
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 类型 单向通道 双向通道 电压 - 反向断态(典型值) 电压 - 击穿(最小值) 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) 电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs) 功率 - 峰值脉冲 电源线路保护 应用 不同频率时电容 工作温度 安装类型 封装/外壳 供应商器件封装
   
ESD108B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD108B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD108B1CSP0201XTSA1TR-ND ESD108B1CSP0201XTSA1 TVS DIODE 5.5V 41V WLL-2-1 45,000 - 立即发货 可供应: 45,000 $0.03857 15,000 最低订购数量 : 15,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V(最大) 9.5V(标准) 41V 3A(8/20µs) 27.5W HDMI 0.28pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 0201(0603 公制) WLL-2-1
ESD108B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD108B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD108B1CSP0201XTSA1CT-ND ESD108B1CSP0201XTSA1 TVS DIODE 5.5V 41V WLL-2-1 54,235 - 立即发货 可供应: 54,235 $0.30000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V(最大) 9.5V(标准) 41V 3A(8/20µs) 27.5W HDMI 0.28pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 0201(0603 公制) WLL-2-1
ESD108B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD108B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD108B1CSP0201XTSA1DKR-ND ESD108B1CSP0201XTSA1 TVS DIODE 5.5V 41V WLL-2-1 54,235 - 立即发货 可供应: 54,235 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V(最大) 9.5V(标准) 41V 3A(8/20µs) 27.5W HDMI 0.28pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 0201(0603 公制) WLL-2-1
ESD102U102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD102U102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD102U102ELSE6327XTSA1TR-ND ESD102U102ELSE6327XTSA1 TVS DIODE 3.3V 11V 15,000 - 立即发货 可供应: 15,000 $0.08470 15,000 最低订购数量 : 15,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 齐纳 1
-
3.3V(最大) 6.5V(标准) 11V(标准) 3A(8/20µs)
-
以太网,HDMI 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 0201(0603 公制)
-
ESD102U102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD102U102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD102U102ELSE6327XTSA1CT-ND ESD102U102ELSE6327XTSA1 TVS DIODE 3.3V 11V 27,218 - 立即发货 可供应: 27,218 $0.57000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 齐纳 1
-
3.3V(最大) 6.5V(标准) 11V(标准) 3A(8/20µs)
-
以太网,HDMI 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 0201(0603 公制)
-
ESD102U102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD102U102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD102U102ELSE6327XTSA1DKR-ND ESD102U102ELSE6327XTSA1 TVS DIODE 3.3V 11V 27,218 - 立即发货 可供应: 27,218 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 齐纳 1
-
3.3V(最大) 6.5V(标准) 11V(标准) 3A(8/20µs)
-
以太网,HDMI 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 0201(0603 公制)
-
ESD114U102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD114U102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD114U102ELE6327XTMA1TR-ND ESD114U102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 28V TSLP-2-19 150,000 - 立即发货 可供应: 150,000 $0.08712
-
带卷(TR)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳 1
-
5.3V(最大) 6V 28V(标准) 3A(8/20µs)
-
HDMI 0.4pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) PG-TSLP-2-19
ESD114U102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD114U102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD114U102ELE6327XTMA1CT-ND ESD114U102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 28V TSLP-2-19 163,138 - 立即发货 可供应: 163,138 $0.59000
-
剪切带(CT)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳 1
-
5.3V(最大) 6V 28V(标准) 3A(8/20µs)
-
HDMI 0.4pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) PG-TSLP-2-19
ESD114U102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD114U102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD114U102ELE6327XTMA1DKR-ND ESD114U102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 28V TSLP-2-19 163,138 - 立即发货 可供应: 163,138 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳 1
-
5.3V(最大) 6V 28V(标准) 3A(8/20µs)
-
HDMI 0.4pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) PG-TSLP-2-19
ESD112B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD112B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD112B102ELE6327XTMA1TR-ND ESD112B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 21V TSLP-2-20 225,000 - 立即发货 可供应: 225,000 $0.09680
-
带卷(TR)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.3V(最大) 7V 21V 3A(8/20µs)
-
RF 天线 0.23pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD112B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD112B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD112B102ELE6327XTMA1CT-ND ESD112B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 21V TSLP-2-20 233,592 - 立即发货 可供应: 233,592 $0.65000
-
剪切带(CT)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.3V(最大) 7V 21V 3A(8/20µs)
-
RF 天线 0.23pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD112B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD112B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD112B102ELE6327XTMA1DKR-ND ESD112B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 21V TSLP-2-20 233,592 - 立即发货 可供应: 233,592 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.3V(最大) 7V 21V 3A(8/20µs)
-
RF 天线 0.23pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD101B102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD101B102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELSE6327XTSA1TR-ND ESD101B102ELSE6327XTSA1 TVS DIODE 5.5V 30V TSSLP-2-4 86,261 - 立即发货 可供应: 86,261 $0.09801 15,000 最低订购数量 : 15,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V(最大) 7.3V(标准) 30V 2A(8/20µs)
-
RF 天线 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0201(0603 公制) TSSLP-2-4
ESD101B102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD101B102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELSE6327XTSA1CT-ND ESD101B102ELSE6327XTSA1 TVS DIODE 5.5V 30V TSSLP-2-4 86,261 - 立即发货 可供应: 86,261 $0.67000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V(最大) 7.3V(标准) 30V 2A(8/20µs)
-
RF 天线 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0201(0603 公制) TSSLP-2-4
ESD101B102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD101B102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELSE6327XTSA1DKR-ND ESD101B102ELSE6327XTSA1 TVS DIODE 5.5V 30V TSSLP-2-4 86,261 - 立即发货 可供应: 86,261 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V(最大) 7.3V(标准) 30V 2A(8/20µs)
-
RF 天线 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0201(0603 公制) TSSLP-2-4
ESD24VS2UE6327HTSA1 Datasheet ESD24VS2UE6327HTSA1 - Infineon Technologies ESD24VS2UE6327HTSA1TR-ND ESD24VS2UE6327HTSA1 TVS DIODE 24V 41V SOT23-3 42,000 - 立即发货 可供应: 42,000 $0.12282 3,000 最低订购数量 : 3,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 齐纳 2
-
24V(最大) 26V 41V 5A(8/20µs) 230W 通用
-
-55°C ~ 150°C(TJ) 表面贴装型 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SOT-23-3
ESD24VS2UE6327HTSA1 Datasheet ESD24VS2UE6327HTSA1 - Infineon Technologies ESD24VS2UE6327HTSA1CT-ND ESD24VS2UE6327HTSA1 TVS DIODE 24V 41V SOT23-3 44,502 - 立即发货 可供应: 44,502 $0.65000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 齐纳 2
-
24V(最大) 26V 41V 5A(8/20µs) 230W 通用
-
-55°C ~ 150°C(TJ) 表面贴装型 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SOT-23-3
ESD24VS2UE6327HTSA1 Datasheet ESD24VS2UE6327HTSA1 - Infineon Technologies ESD24VS2UE6327HTSA1DKR-ND ESD24VS2UE6327HTSA1 TVS DIODE 24V 41V SOT23-3 44,502 - 立即发货 可供应: 44,502 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 齐纳 2
-
24V(最大) 26V 41V 5A(8/20µs) 230W 通用
-
-55°C ~ 150°C(TJ) 表面贴装型 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SOT-23-3
ESD105B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD105B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD105B102ELE6327XTMA1TR-ND ESD105B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.5V 14V TSLP-2-20 45,000 - 立即发货 可供应: 45,000 $0.12660
-
带卷(TR)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.5V(最大) 6.1V 14V 5A(8/20µs) 70W 以太网,HDMI 0.3pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD105B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD105B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD105B102ELE6327XTMA1CT-ND ESD105B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.5V 14V TSLP-2-20 47,252 - 立即发货 可供应: 47,252 $0.67000
-
剪切带(CT)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.5V(最大) 6.1V 14V 5A(8/20µs) 70W 以太网,HDMI 0.3pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD105B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD105B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD105B102ELE6327XTMA1DKR-ND ESD105B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.5V 14V TSLP-2-20 47,252 - 立即发货 可供应: 47,252 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.5V(最大) 6.1V 14V 5A(8/20µs) 70W 以太网,HDMI 0.3pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD101B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD101B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELE6327XTMA1TR-ND ESD101B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.5V 30V TSLP-2-20 30,000 - 立即发货 可供应: 30,000 $0.12660
-
带卷(TR)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.5V(最大) 7.3V(标准) 30V 2A(8/20µs)
-
RF 天线 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD101B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD101B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELE6327XTMA1CT-ND ESD101B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.5V 30V TSLP-2-20 37,317 - 立即发货 可供应: 37,317 $0.67000
-
剪切带(CT)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.5V(最大) 7.3V(标准) 30V 2A(8/20µs)
-
RF 天线 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD101B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD101B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELE6327XTMA1DKR-ND ESD101B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.5V 30V TSLP-2-20 37,317 - 立即发货 可供应: 37,317 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.5V(最大) 7.3V(标准) 30V 2A(8/20µs)
-
RF 天线 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 Datasheet ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD5V3U2U03FH6327XTSA1TR-ND ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 TVS DIODE 5.3V 15V TSFP-3 36,000 - 立即发货 可供应: 36,000 $0.15088 3,000 最低订购数量 : 3,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 齐纳 2
-
5.3V(最大) 6V 15V 3A(8/20µs)
-
通用 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TJ) 表面贴装型 SOT-723 PG-TSFP-3
每页结果数
页面 1/14
|< < 1 2 3 4 5 >|

05:35:03 8/9/2020