SGD | USD
产品索引 > 电路保护 > TVS - 二极管

TVS - 二极管

结果 : 335
335 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
类型
清除
单向通道
清除
双向通道
清除
电压 - 反向断态(典型值)
清除
电压 - 击穿(最小值)
清除
不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值)
清除
电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs)
清除
功率 - 峰值脉冲
清除
电源线路保护
清除
应用
清除
不同频率时电容
清除
工作温度
清除
安装类型
清除
封装/外壳
清除
供应商器件封装
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
  • 市场产品
335 剩余

制造商
每页结果数
页面 1/14
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 类型 单向通道 双向通道 电压 - 反向断态(典型值) 电压 - 击穿(最小值) 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) 电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs) 功率 - 峰值脉冲 电源线路保护 应用 不同频率时电容 工作温度 安装类型 封装/外壳 供应商器件封装
   
ESD108B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD108B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD108B1CSP0201XTSA1TR-ND ESD108B1CSP0201XTSA1 TVS DIODE 5.5V 41V WLL-2-1 45,000 - 立即发货 可供应: 45,000 $0.03954 15,000 最低订购数量 : 15,000 卷带(TR)
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V(最大) 9.5V(标准) 41V 3A(8/20µs) 27.5W HDMI 0.28pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 0201(0603 公制) WLL-2-1
ESD108B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD108B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD108B1CSP0201XTSA1CT-ND ESD108B1CSP0201XTSA1 TVS DIODE 5.5V 41V WLL-2-1 48,307 - 立即发货 可供应: 48,307 $0.29000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V(最大) 9.5V(标准) 41V 3A(8/20µs) 27.5W HDMI 0.28pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 0201(0603 公制) WLL-2-1
ESD108B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD108B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD108B1CSP0201XTSA1DKR-ND ESD108B1CSP0201XTSA1 TVS DIODE 5.5V 41V WLL-2-1 48,307 - 立即发货 可供应: 48,307 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V(最大) 9.5V(标准) 41V 3A(8/20µs) 27.5W HDMI 0.28pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 0201(0603 公制) WLL-2-1
ESD102U102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD102U102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD102U102ELSE6327XTSA1TR-ND ESD102U102ELSE6327XTSA1 TVS DIODE 3.3V 11V 90,000 - 立即发货 可供应: 90,000 $0.08684 15,000 最低订购数量 : 15,000 卷带(TR)
可替代的包装
-
有源 齐纳 1
-
3.3V(最大) 6.5V(标准) 11V(标准) 3A(8/20µs)
-
以太网,HDMI 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 0201(0603 公制)
-
ESD102U102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD102U102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD102U102ELSE6327XTSA1CT-ND ESD102U102ELSE6327XTSA1 TVS DIODE 3.3V 11V 102,483 - 立即发货 可供应: 102,483 $0.60000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 齐纳 1
-
3.3V(最大) 6.5V(标准) 11V(标准) 3A(8/20µs)
-
以太网,HDMI 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 0201(0603 公制)
-
ESD102U102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD102U102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD102U102ELSE6327XTSA1DKR-ND ESD102U102ELSE6327XTSA1 TVS DIODE 3.3V 11V 102,483 - 立即发货 可供应: 102,483 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 齐纳 1
-
3.3V(最大) 6.5V(标准) 11V(标准) 3A(8/20µs)
-
以太网,HDMI 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 0201(0603 公制)
-
ESD114U102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD114U102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD114U102ELE6327XTMA1TR-ND ESD114U102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 28V TSLP-2-19 120,000 - 立即发货 可供应: 120,000 $0.08932
-
卷带(TR)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳 1
-
5.3V(最大) 6V 28V(标准) 3A(8/20µs)
-
HDMI 0.4pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) PG-TSLP-2-19
ESD114U102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD114U102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD114U102ELE6327XTMA1CT-ND ESD114U102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 28V TSLP-2-19 127,580 - 立即发货 可供应: 127,580 $0.57000
-
剪切带(CT)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳 1
-
5.3V(最大) 6V 28V(标准) 3A(8/20µs)
-
HDMI 0.4pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) PG-TSLP-2-19
ESD114U102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD114U102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD114U102ELE6327XTMA1DKR-ND ESD114U102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 28V TSLP-2-19 127,580 - 立即发货 可供应: 127,580 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳 1
-
5.3V(最大) 6V 28V(标准) 3A(8/20µs)
-
HDMI 0.4pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) PG-TSLP-2-19
ESD112B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD112B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD112B102ELE6327XTMA1TR-ND ESD112B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 21V TSLP-2-20 75,000 - 立即发货 可供应: 75,000 $0.09925
-
卷带(TR)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.3V(最大) 7V 21V 3A(8/20µs)
-
RF 天线 0.23pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD112B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD112B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD112B102ELE6327XTMA1CT-ND ESD112B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 21V TSLP-2-20 87,529 - 立即发货 可供应: 87,529 $0.63000
-
剪切带(CT)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.3V(最大) 7V 21V 3A(8/20µs)
-
RF 天线 0.23pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD112B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD112B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD112B102ELE6327XTMA1DKR-ND ESD112B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 21V TSLP-2-20 87,529 - 立即发货 可供应: 87,529 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.3V(最大) 7V 21V 3A(8/20µs)
-
RF 天线 0.23pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD110B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD110B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD110B102ELE6327XTMA1TR-ND ESD110B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 18.5V 29V TSLP-2-20 15,000 - 立即发货 可供应: 15,000 $0.11225
-
卷带(TR)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 18.5V(最大) 20V 29V 2A(8/20µs) 58W RF 天线 0.30pF @ 1MHz -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD110B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD110B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD110B102ELE6327XTMA1CT-ND ESD110B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 18.5V 29V TSLP-2-20 43,906 - 立即发货 可供应: 43,906 $0.56000
-
剪切带(CT)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 18.5V(最大) 20V 29V 2A(8/20µs) 58W RF 天线 0.30pF @ 1MHz -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD110B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD110B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD110B102ELE6327XTMA1DKR-ND ESD110B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 18.5V 29V TSLP-2-20 43,906 - 立即发货 可供应: 43,906 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 18.5V(最大) 20V 29V 2A(8/20µs) 58W RF 天线 0.30pF @ 1MHz -40°C ~ 85°C(TA) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD24VS2UE6327HTSA1 Datasheet ESD24VS2UE6327HTSA1 - Infineon Technologies ESD24VS2UE6327HTSA1TR-ND ESD24VS2UE6327HTSA1 TVS DIODE 24V 41V SOT23-3 27,000 - 立即发货 可供应: 27,000 $0.12063 3,000 最低订购数量 : 3,000 卷带(TR)
可替代的包装
-
有源 齐纳 2
-
24V(最大) 26V 41V 5A(8/20µs) 230W 通用
-
-55°C ~ 150°C(TJ) 表面贴装型 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SOT-23-3
ESD24VS2UE6327HTSA1 Datasheet ESD24VS2UE6327HTSA1 - Infineon Technologies ESD24VS2UE6327HTSA1CT-ND ESD24VS2UE6327HTSA1 TVS DIODE 24V 41V SOT23-3 27,449 - 立即发货 可供应: 27,449 $0.63000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 齐纳 2
-
24V(最大) 26V 41V 5A(8/20µs) 230W 通用
-
-55°C ~ 150°C(TJ) 表面贴装型 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SOT-23-3
ESD24VS2UE6327HTSA1 Datasheet ESD24VS2UE6327HTSA1 - Infineon Technologies ESD24VS2UE6327HTSA1DKR-ND ESD24VS2UE6327HTSA1 TVS DIODE 24V 41V SOT23-3 27,449 - 立即发货 可供应: 27,449 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 齐纳 2
-
24V(最大) 26V 41V 5A(8/20µs) 230W 通用
-
-55°C ~ 150°C(TJ) 表面贴装型 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SOT-23-3
ESD101B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD101B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELE6327XTMA1TR-ND ESD101B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.5V 30V TSLP-2-20 60,000 - 立即发货 可供应: 60,000 $0.12980
-
卷带(TR)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.5V(最大) 7.3V(标准) 30V 2A(8/20µs)
-
RF 天线 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD101B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD101B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELE6327XTMA1CT-ND ESD101B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.5V 30V TSLP-2-20 68,556 - 立即发货 可供应: 68,556 $0.64000
-
剪切带(CT)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.5V(最大) 7.3V(标准) 30V 2A(8/20µs)
-
RF 天线 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD101B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD101B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELE6327XTMA1DKR-ND ESD101B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.5V 30V TSLP-2-20 68,556 - 立即发货 可供应: 68,556 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.5V(最大) 7.3V(标准) 30V 2A(8/20µs)
-
RF 天线 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 Datasheet ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD5V3U2U03FH6327XTSA1TR-ND ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 TVS DIODE 5.3V 15V TSFP-3 39,000 - 立即发货 可供应: 39,000 $0.14853 3,000 最低订购数量 : 3,000 卷带(TR)
可替代的包装
-
有源 齐纳 2
-
5.3V(最大) 6V 15V 3A(8/20µs)
-
通用 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 SOT-723 PG-TSFP-3
ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 Datasheet ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD5V3U2U03FH6327XTSA1CT-ND ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 TVS DIODE 5.3V 15V TSFP-3 41,481 - 立即发货 可供应: 41,481 $0.57000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 齐纳 2
-
5.3V(最大) 6V 15V 3A(8/20µs)
-
通用 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 SOT-723 PG-TSFP-3
ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 Datasheet ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD5V3U2U03FH6327XTSA1DKR-ND ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 TVS DIODE 5.3V 15V TSFP-3 41,481 - 立即发货 可供应: 41,481 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 齐纳 2
-
5.3V(最大) 6V 15V 3A(8/20µs)
-
通用 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 SOT-723 PG-TSFP-3
TVS3V3L4UE6327HTSA1 Datasheet TVS3V3L4UE6327HTSA1 - Infineon Technologies TVS3V3L4UE6327HTSA1TR-ND TVS3V3L4UE6327HTSA1 TVS DIODE 3.3V 7.7V SC74 201,000 - 立即发货 可供应: 201,000 $0.20400 3,000 最低订购数量 : 3,000 卷带(TR)
可替代的包装
-
有源 齐纳 4 2 3.3V(最大)
-
7.7V(标准) 20A(8/20µs)
-
以太网 2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 SC-74,SOT-457 PG-SC74-6
每页结果数
页面 1/14
|< < 1 2 3 4 5 >|

16:29:45 1/23/2021