SGD | USD
产品索引 > 电容器 > 薄膜电容器

薄膜电容器

结果 : 4,191
4,191 剩余
筛选条件选项:
制造商
清除
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
电容

清除
容差
清除
电压 - 额定
清除
封装/外壳
清除
工作温度
清除
特性
清除
大小/尺寸
清除
高度 - 安装(最大值)
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
4,191 剩余
每页结果数
页面 2/168
|< 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 电容 容差 电压 - 额定 安装类型 封装/外壳 工作温度 特性 大小/尺寸 高度 - 安装(最大值)
   
04021J0R5ZBSTR Datasheet 04021J0R5ZBSTR - AVX Corporation 478-9752-1-ND 04021J0R5ZBSTR CAP THIN FILM 0.5PF 100V 0402 20,948 - 立即发货 可供应: 20,948 $1.64000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
Accu-P® 有源 0.5pF ±0.01pF 100V 表面贴装型 0402(1005 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04021J0R5ZBSTR Datasheet 04021J0R5ZBSTR - AVX Corporation 478-9752-6-ND 04021J0R5ZBSTR CAP THIN FILM 0.5PF 100V 0402 20,948 - 立即发货 可供应: 20,948 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
Accu-P® 有源 0.5pF ±0.01pF 100V 表面贴装型 0402(1005 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
02013J2R0ABSTR Datasheet 02013J2R0ABSTR - AVX Corporation 478-4377-2-ND 02013J2R0ABSTR CAP THIN FILM 2PF 25V 0201 25,000 - 立即发货 可供应: 25,000 $0.23595 5,000 最低订购数量 : 5,000 带卷(TR)
可替代的包装
Accu-P® 有源 2pF ±0.05pF 25V 表面贴装型 0201(0603 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.024" 长 x 0.013" 宽(0.60mm x 0.33mm) 0.011"(0.28mm)
02013J2R0ABSTR Datasheet 02013J2R0ABSTR - AVX Corporation 478-4377-1-ND 02013J2R0ABSTR CAP THIN FILM 2PF 25V 0201 27,692 - 立即发货 可供应: 27,692 $1.15000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
Accu-P® 有源 2pF ±0.05pF 25V 表面贴装型 0201(0603 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.024" 长 x 0.013" 宽(0.60mm x 0.33mm) 0.011"(0.28mm)
02013J2R0ABSTR Datasheet 02013J2R0ABSTR - AVX Corporation 478-4377-6-ND 02013J2R0ABSTR CAP THIN FILM 2PF 25V 0201 27,692 - 立即发货 可供应: 27,692 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
Accu-P® 有源 2pF ±0.05pF 25V 表面贴装型 0201(0603 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.024" 长 x 0.013" 宽(0.60mm x 0.33mm) 0.011"(0.28mm)
02013J2R7BBSTR Datasheet 02013J2R7BBSTR - AVX Corporation 478-4381-2-ND 02013J2R7BBSTR CAP THIN FILM 2.7PF 25V 0201 10,000 - 立即发货 可供应: 10,000 $0.23595 5,000 最低订购数量 : 5,000 带卷(TR)
可替代的包装
Accu-P® 有源 2.7pF ±0.1pF 25V 表面贴装型 0201(0603 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.024" 长 x 0.013" 宽(0.60mm x 0.33mm) 0.011"(0.28mm)
02013J2R7BBSTR Datasheet 02013J2R7BBSTR - AVX Corporation 478-4381-1-ND 02013J2R7BBSTR CAP THIN FILM 2.7PF 25V 0201 12,527 - 立即发货 可供应: 12,527 $1.15000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
Accu-P® 有源 2.7pF ±0.1pF 25V 表面贴装型 0201(0603 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.024" 长 x 0.013" 宽(0.60mm x 0.33mm) 0.011"(0.28mm)
02013J2R7BBSTR Datasheet 02013J2R7BBSTR - AVX Corporation 478-4381-6-ND 02013J2R7BBSTR CAP THIN FILM 2.7PF 25V 0201 12,527 - 立即发货 可供应: 12,527 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
Accu-P® 有源 2.7pF ±0.1pF 25V 表面贴装型 0201(0603 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.024" 长 x 0.013" 宽(0.60mm x 0.33mm) 0.011"(0.28mm)
04023J2R2BBSTR Datasheet 04023J2R2BBSTR - AVX Corporation 478-4412-2-ND 04023J2R2BBSTR CAP THIN FILM 2.2PF 25V 0402 10,000 - 立即发货 可供应: 10,000 $0.26474 5,000 最低订购数量 : 5,000 带卷(TR)
可替代的包装
Accu-P® 有源 2.2pF ±0.1pF 25V 表面贴装型 0402(1005 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J2R2BBSTR Datasheet 04023J2R2BBSTR - AVX Corporation 478-4412-1-ND 04023J2R2BBSTR CAP THIN FILM 2.2PF 25V 0402 12,843 - 立即发货 可供应: 12,843 $1.18000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
Accu-P® 有源 2.2pF ±0.1pF 25V 表面贴装型 0402(1005 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J2R2BBSTR Datasheet 04023J2R2BBSTR - AVX Corporation 478-4412-6-ND 04023J2R2BBSTR CAP THIN FILM 2.2PF 25V 0402 12,843 - 立即发货 可供应: 12,843 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
Accu-P® 有源 2.2pF ±0.1pF 25V 表面贴装型 0402(1005 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J2R7BBSTR Datasheet 04023J2R7BBSTR - AVX Corporation 478-4417-2-ND 04023J2R7BBSTR CAP THIN FILM 2.7PF 25V 0402 5,000 - 立即发货 可供应: 5,000 $0.28314 5,000 最低订购数量 : 5,000 带卷(TR)
可替代的包装
Accu-P® 有源 2.7pF ±0.1pF 25V 表面贴装型 0402(1005 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J2R7BBSTR Datasheet 04023J2R7BBSTR - AVX Corporation 478-4417-1-ND 04023J2R7BBSTR CAP THIN FILM 2.7PF 25V 0402 6,125 - 立即发货 可供应: 6,125 $1.13000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
Accu-P® 有源 2.7pF ±0.1pF 25V 表面贴装型 0402(1005 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J2R7BBSTR Datasheet 04023J2R7BBSTR - AVX Corporation 478-4417-6-ND 04023J2R7BBSTR CAP THIN FILM 2.7PF 25V 0402 6,125 - 立即发货 可供应: 6,125 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
Accu-P® 有源 2.7pF ±0.1pF 25V 表面贴装型 0402(1005 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J3R6BBSTR Datasheet 04023J3R6BBSTR - AVX Corporation 478-4423-2-ND 04023J3R6BBSTR CAP THIN FILM 3.6PF 25V 0402 5,000 - 立即发货 可供应: 5,000 $0.28314 5,000 最低订购数量 : 5,000 带卷(TR)
可替代的包装
Accu-P® 有源 3.6pF ±0.1pF 25V 表面贴装型 0402(1005 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J3R6BBSTR Datasheet 04023J3R6BBSTR - AVX Corporation 478-4423-1-ND 04023J3R6BBSTR CAP THIN FILM 3.6PF 25V 0402 8,418 - 立即发货 可供应: 8,418 $1.13000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
Accu-P® 有源 3.6pF ±0.1pF 25V 表面贴装型 0402(1005 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J3R6BBSTR Datasheet 04023J3R6BBSTR - AVX Corporation 478-4423-6-ND 04023J3R6BBSTR CAP THIN FILM 3.6PF 25V 0402 8,418 - 立即发货 可供应: 8,418 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
Accu-P® 有源 3.6pF ±0.1pF 25V 表面贴装型 0402(1005 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
02013J1R8ABSTR Datasheet 02013J1R8ABSTR - AVX Corporation 478-4375-2-ND 02013J1R8ABSTR CAP THIN FILM 1.8PF 25V 0201 5,000 - 立即发货 可供应: 5,000 $0.31145 5,000 最低订购数量 : 5,000 带卷(TR)
可替代的包装
Accu-P® 有源 1.8pF ±0.05pF 25V 表面贴装型 0201(0603 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.024" 长 x 0.013" 宽(0.60mm x 0.33mm) 0.011"(0.28mm)
02013J1R8ABSTR Datasheet 02013J1R8ABSTR - AVX Corporation 478-4375-1-ND 02013J1R8ABSTR CAP THIN FILM 1.8PF 25V 0201 6,244 - 立即发货 可供应: 6,244 $1.13000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
Accu-P® 有源 1.8pF ±0.05pF 25V 表面贴装型 0201(0603 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.024" 长 x 0.013" 宽(0.60mm x 0.33mm) 0.011"(0.28mm)
02013J1R8ABSTR Datasheet 02013J1R8ABSTR - AVX Corporation 478-4375-6-ND 02013J1R8ABSTR CAP THIN FILM 1.8PF 25V 0201 6,244 - 立即发货 可供应: 6,244 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
Accu-P® 有源 1.8pF ±0.05pF 25V 表面贴装型 0201(0603 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.024" 长 x 0.013" 宽(0.60mm x 0.33mm) 0.011"(0.28mm)
04023J3R9BBSTR Datasheet 04023J3R9BBSTR - AVX Corporation 478-4424-2-ND 04023J3R9BBSTR CAP THIN FILM 3.9PF 25V 0402 5,000 - 立即发货 可供应: 5,000 $0.31145 5,000 最低订购数量 : 5,000 带卷(TR)
可替代的包装
Accu-P® 有源 3.9pF ±0.1pF 25V 表面贴装型 0402(1005 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J3R9BBSTR Datasheet 04023J3R9BBSTR - AVX Corporation 478-4424-1-ND 04023J3R9BBSTR CAP THIN FILM 3.9PF 25V 0402 9,066 - 立即发货 可供应: 9,066 $1.13000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
Accu-P® 有源 3.9pF ±0.1pF 25V 表面贴装型 0402(1005 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J3R9BBSTR Datasheet 04023J3R9BBSTR - AVX Corporation 478-4424-6-ND 04023J3R9BBSTR CAP THIN FILM 3.9PF 25V 0402 9,066 - 立即发货 可供应: 9,066 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
Accu-P® 有源 3.9pF ±0.1pF 25V 表面贴装型 0402(1005 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J6R2BBSTR Datasheet 04023J6R2BBSTR - AVX Corporation 478-11433-2-ND 04023J6R2BBSTR CAP THIN FILM 6.2PF 25V 0402 5,000 - 立即发货 可供应: 5,000 $0.31145 5,000 最低订购数量 : 5,000 带卷(TR)
可替代的包装
Accu-P® 有源 6.2pF ±0.1pF 25V 表面贴装型 0402(1005 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J6R2BBSTR Datasheet 04023J6R2BBSTR - AVX Corporation 478-11433-1-ND 04023J6R2BBSTR CAP THIN FILM 6.2PF 25V 0402 9,030 - 立即发货 可供应: 9,030 $1.13000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
Accu-P® 有源 6.2pF ±0.1pF 25V 表面贴装型 0402(1005 公制) -55°C ~ 125°C RF,高 Q 值,低损耗 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
每页结果数
页面 2/168
|< 1 2 3 4 5 >|

15:17:58 4/9/2020