SGD | USD

产品索引 > 电容器 > 氧化铌电容器

结果 : 474
474 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
电容

清除
容差
清除
电压 - 额定
清除
ESR(等效串联电阻)

清除
电流 - 漏泄

清除
耗散因数
清除
封装/外壳
清除
制造商尺寸代码
清除
高度 - 安装(最大值)
清除
特性
清除
工作温度
清除
供应商器件封装
清除
大小/尺寸
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
474 剩余
每页结果数
页面 1/19
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 电容 容差 电压 - 额定 ESR(等效串联电阻) 电流 - 漏泄 耗散因数 安装类型 封装/外壳 制造商尺寸代码 高度 - 安装(最大值) 特性 工作温度 供应商器件封装 大小/尺寸
   
NOJA106M006RWJ Datasheet NOJA106M006RWJ - AVX Corporation 478-1821-2-ND NOJA106M006RWJ CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 12,000 - 立即发货 可供应: 12,000 $0.12899 2,000 最低订购数量 : 2,000 带卷(TR)
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 10µF ±20% 6.3V 2.2 Ohms 1.2µA 6% 表面贴装型 1206(3216 公制) A 0.071"(1.80mm)
-
-55°C ~ 105°C 1206(3216 公制) 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm)
NOJA106M006RWJ Datasheet NOJA106M006RWJ - AVX Corporation 478-1821-1-ND NOJA106M006RWJ CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 12,764 - 立即发货 可供应: 12,764 $0.79000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 10µF ±20% 6.3V 2.2 Ohms 1.2µA 6% 表面贴装型 1206(3216 公制) A 0.071"(1.80mm)
-
-55°C ~ 105°C 1206(3216 公制) 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm)
NOJA106M006RWJ Datasheet NOJA106M006RWJ - AVX Corporation 478-1821-6-ND NOJA106M006RWJ CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 12,764 - 立即发货 可供应: 12,764 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 10µF ±20% 6.3V 2.2 Ohms 1.2µA 6% 表面贴装型 1206(3216 公制) A 0.071"(1.80mm)
-
-55°C ~ 105°C 1206(3216 公制) 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm)
NOJA106M010RWJ Datasheet NOJA106M010RWJ - AVX Corporation 478-3121-2-ND NOJA106M010RWJ CAP NIOB OXIDE 10UF 20% 10V 1206 104,000 - 立即发货 可供应: 104,000 $0.16157 2,000 最低订购数量 : 2,000 带卷(TR)
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 10µF ±20% 10V 2.2 Ohms 2µA 6% 表面贴装型 1206(3216 公制) A 0.071"(1.80mm)
-
-55°C ~ 105°C 1206(3216 公制) 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm)
NOJA106M010RWJ Datasheet NOJA106M010RWJ - AVX Corporation 478-3121-1-ND NOJA106M010RWJ CAP NIOB OXIDE 10UF 20% 10V 1206 105,490 - 立即发货 可供应: 105,490 $0.75000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 10µF ±20% 10V 2.2 Ohms 2µA 6% 表面贴装型 1206(3216 公制) A 0.071"(1.80mm)
-
-55°C ~ 105°C 1206(3216 公制) 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm)
NOJA106M010RWJ Datasheet NOJA106M010RWJ - AVX Corporation 478-3121-6-ND NOJA106M010RWJ CAP NIOB OXIDE 10UF 20% 10V 1206 105,490 - 立即发货 可供应: 105,490 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 10µF ±20% 10V 2.2 Ohms 2µA 6% 表面贴装型 1206(3216 公制) A 0.071"(1.80mm)
-
-55°C ~ 105°C 1206(3216 公制) 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm)
NOJB107M006RWJ Datasheet NOJB107M006RWJ - AVX Corporation 478-4919-2-ND NOJB107M006RWJ CAP NIOB OXI 100UF 20% 6.3V 1210 2,000 - 立即发货 可供应: 2,000 $0.22285 2,000 最低订购数量 : 2,000 带卷(TR)
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 100µF ±20% 6.3V 1.7 Ohms 60µA 20% 表面贴装型 1411(3528 公制),1210 B 0.083"(2.10mm)
-
-55°C ~ 105°C 1210(3528 公制) 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm)
NOJB107M006RWJ Datasheet NOJB107M006RWJ - AVX Corporation 478-4919-1-ND NOJB107M006RWJ CAP NIOB OXI 100UF 20% 6.3V 1210 3,252 - 立即发货 可供应: 3,252 $0.93000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 100µF ±20% 6.3V 1.7 Ohms 60µA 20% 表面贴装型 1411(3528 公制),1210 B 0.083"(2.10mm)
-
-55°C ~ 105°C 1210(3528 公制) 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm)
NOJB107M006RWJ Datasheet NOJB107M006RWJ - AVX Corporation 478-4919-6-ND NOJB107M006RWJ CAP NIOB OXI 100UF 20% 6.3V 1210 3,252 - 立即发货 可供应: 3,252 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 100µF ±20% 6.3V 1.7 Ohms 60µA 20% 表面贴装型 1411(3528 公制),1210 B 0.083"(2.10mm)
-
-55°C ~ 105°C 1210(3528 公制) 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm)
NOJB106M010RWJ Datasheet NOJB106M010RWJ - AVX Corporation 478-3122-2-ND NOJB106M010RWJ CAP NIOB OXIDE 10UF 20% 10V 1210 2,000 - 立即发货 可供应: 2,000 $0.22620 2,000 最低订购数量 : 2,000 带卷(TR)
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 10µF ±20% 10V 2.2 Ohms 2µA 6% 表面贴装型 1411(3528 公制),1210 B 0.083"(2.10mm)
-
-55°C ~ 105°C 1210(3528 公制) 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm)
NOJB106M010RWJ Datasheet NOJB106M010RWJ - AVX Corporation 478-3122-1-ND NOJB106M010RWJ CAP NIOB OXIDE 10UF 20% 10V 1210 2,833 - 立即发货 可供应: 2,833 $0.94000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 10µF ±20% 10V 2.2 Ohms 2µA 6% 表面贴装型 1411(3528 公制),1210 B 0.083"(2.10mm)
-
-55°C ~ 105°C 1210(3528 公制) 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm)
NOJB106M010RWJ Datasheet NOJB106M010RWJ - AVX Corporation 478-3122-6-ND NOJB106M010RWJ CAP NIOB OXIDE 10UF 20% 10V 1210 2,833 - 立即发货 可供应: 2,833 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 10µF ±20% 10V 2.2 Ohms 2µA 6% 表面贴装型 1411(3528 公制),1210 B 0.083"(2.10mm)
-
-55°C ~ 105°C 1210(3528 公制) 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm)
NOJC476M010RWJ Datasheet NOJC476M010RWJ - AVX Corporation 478-3126-2-ND NOJC476M010RWJ CAP NIOB OXIDE 47UF 20% 10V 2312 7,000 - 立即发货 可供应: 7,000 $0.37998 500 最低订购数量 : 500 带卷(TR)
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 47µF ±20% 10V 400 mOhms 9.4µA 6% 表面贴装型 2312(6032 公制) C 0.110"(2.80mm)
-
-55°C ~ 105°C 2312(6032 公制) 0.236" 长 x 0.126" 宽(6.00mm x 3.20mm)
NOJC476M010RWJ Datasheet NOJC476M010RWJ - AVX Corporation 478-3126-1-ND NOJC476M010RWJ CAP NIOB OXIDE 47UF 20% 10V 2312 7,009 - 立即发货 可供应: 7,009 $1.05000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 47µF ±20% 10V 400 mOhms 9.4µA 6% 表面贴装型 2312(6032 公制) C 0.110"(2.80mm)
-
-55°C ~ 105°C 2312(6032 公制) 0.236" 长 x 0.126" 宽(6.00mm x 3.20mm)
NOJC476M010RWJ Datasheet NOJC476M010RWJ - AVX Corporation 478-3126-6-ND NOJC476M010RWJ CAP NIOB OXIDE 47UF 20% 10V 2312 7,009 - 立即发货 可供应: 7,009 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 47µF ±20% 10V 400 mOhms 9.4µA 6% 表面贴装型 2312(6032 公制) C 0.110"(2.80mm)
-
-55°C ~ 105°C 2312(6032 公制) 0.236" 长 x 0.126" 宽(6.00mm x 3.20mm)
NOSE337M006R0080 Datasheet NOSE337M006R0080 - AVX Corporation 478-3251-2-ND NOSE337M006R0080 CAP NIOB OXI 330UF 20% 6.3V 2917 800 - 立即发货 可供应: 800 $2.71505 400 最低订购数量 : 400 带卷(TR)
可替代的包装
OxiCap® NOS 有源 330µF ±20% 6.3V 80 mOhms 39.6µA 12% 表面贴装型 2917(7343 公制) E 0.169"(4.30mm) 低 ESR -55°C ~ 125°C 2917(7343 公制) 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm)
NOSE337M006R0080 Datasheet NOSE337M006R0080 - AVX Corporation 478-3251-1-ND NOSE337M006R0080 CAP NIOB OXI 330UF 20% 6.3V 2917 1,163 - 立即发货 可供应: 1,163 $7.20000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
OxiCap® NOS 有源 330µF ±20% 6.3V 80 mOhms 39.6µA 12% 表面贴装型 2917(7343 公制) E 0.169"(4.30mm) 低 ESR -55°C ~ 125°C 2917(7343 公制) 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm)
NOSE337M006R0080 Datasheet NOSE337M006R0080 - AVX Corporation 478-3251-6-ND NOSE337M006R0080 CAP NIOB OXI 330UF 20% 6.3V 2917 1,163 - 立即发货 可供应: 1,163 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
OxiCap® NOS 有源 330µF ±20% 6.3V 80 mOhms 39.6µA 12% 表面贴装型 2917(7343 公制) E 0.169"(4.30mm) 低 ESR -55°C ~ 125°C 2917(7343 公制) 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm)
NOSV477M006R0075 Datasheet NOSV477M006R0075 - AVX Corporation 478-3253-2-ND NOSV477M006R0075 CAP NIOB OXI 470UF 20% 6.3V 2924 400 - 立即发货 可供应: 400 $4.67380 400 最低订购数量 : 400 带卷(TR)
可替代的包装
OxiCap® NOS 有源 470µF ±20% 6.3V 75 mOhms 56.4µA 12% 表面贴装型 2924(7361 公制) V 0.148"(3.75mm) 低 ESR -55°C ~ 125°C 2924(7361 公制) 0.287" 长 x 0.240" 宽(7.30mm x 6.10mm)
NOSV477M006R0075 Datasheet NOSV477M006R0075 - AVX Corporation 478-3253-1-ND NOSV477M006R0075 CAP NIOB OXI 470UF 20% 6.3V 2924 408 - 立即发货 可供应: 408 $8.96000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
OxiCap® NOS 有源 470µF ±20% 6.3V 75 mOhms 56.4µA 12% 表面贴装型 2924(7361 公制) V 0.148"(3.75mm) 低 ESR -55°C ~ 125°C 2924(7361 公制) 0.287" 长 x 0.240" 宽(7.30mm x 6.10mm)
NOSV477M006R0075 Datasheet NOSV477M006R0075 - AVX Corporation 478-3253-6-ND NOSV477M006R0075 CAP NIOB OXI 470UF 20% 6.3V 2924 408 - 立即发货 可供应: 408 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
OxiCap® NOS 有源 470µF ±20% 6.3V 75 mOhms 56.4µA 12% 表面贴装型 2924(7361 公制) V 0.148"(3.75mm) 低 ESR -55°C ~ 125°C 2924(7361 公制) 0.287" 长 x 0.240" 宽(7.30mm x 6.10mm)
NOJA475M010RWJ Datasheet NOJA475M010RWJ - AVX Corporation 478-3120-2-ND NOJA475M010RWJ CAP NIOB OXID 4.7UF 20% 10V 1206 18,000 - 立即发货 可供应: 18,000 $0.17450 2,000 最低订购数量 : 2,000 带卷(TR)
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 4.7µF ±20% 10V 3.1 Ohms 1µA 6% 表面贴装型 1206(3216 公制) A 0.071"(1.80mm)
-
-55°C ~ 105°C 1206(3216 公制) 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm)
NOJA475M010RWJ Datasheet NOJA475M010RWJ - AVX Corporation 478-3120-1-ND NOJA475M010RWJ CAP NIOB OXID 4.7UF 20% 10V 1206 19,998 - 立即发货 可供应: 19,998 $0.73000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 4.7µF ±20% 10V 3.1 Ohms 1µA 6% 表面贴装型 1206(3216 公制) A 0.071"(1.80mm)
-
-55°C ~ 105°C 1206(3216 公制) 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm)
NOJA475M010RWJ Datasheet NOJA475M010RWJ - AVX Corporation 478-3120-6-ND NOJA475M010RWJ CAP NIOB OXID 4.7UF 20% 10V 1206 19,998 - 立即发货 可供应: 19,998 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 4.7µF ±20% 10V 3.1 Ohms 1µA 6% 表面贴装型 1206(3216 公制) A 0.071"(1.80mm)
-
-55°C ~ 105°C 1206(3216 公制) 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm)
NOJB476M006RWJ Datasheet NOJB476M006RWJ - AVX Corporation 478-8862-2-ND NOJB476M006RWJ CAP NIOB OXID 47UF 20% 6.3V 1210 2,000 - 立即发货
44,000 - 厂方库存
可供应: 2,000
$0.17611 2,000 最低订购数量 : 2,000 带卷(TR)
可替代的包装
OxiCap® NOJ 有源 47µF ±20% 6.3V 800 mOhms 5.6µA 6% 表面贴装型 1411(3528 公制),1210 B 0.083"(2.10mm) 低 ESR -55°C ~ 105°C 1210(3528 公制) 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm)
每页结果数
页面 1/19
|< < 1 2 3 4 5 >|

13:31:37 12/14/2019