SGD | USD
产品索引 > 电容器 > 云母和 PTFE 电容器

云母和 PTFE 电容器

结果 : 9,088
9,088 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
电容

清除
容差
清除
电压 - 额定

清除
介电材料
清除
工作温度
清除
安装类型
清除
封装/外壳
清除
引线间距
清除
特性
清除
大小/尺寸
清除
高度 - 安装(最大值)
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
9,088 剩余
每页结果数
页面 1/364
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 电容 容差 电压 - 额定 介电材料 工作温度 安装类型 封装/外壳 引线间距 特性 大小/尺寸 高度 - 安装(最大值)
   
MC22FD102J-F Datasheet MC22FD102J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1131-ND MC22FD102J-F CAP MICA 1000PF 5% 500V 2220 9,339 - 立即发货
16,800 - 厂方库存
可供应: 9,339
$8.38000 1 最低订购数量 : 1 散装
可替代的包装
MC 有源 1000pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 2220(5750 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm) 0.079"(2.00mm)
MC22FF152J-TF Datasheet MC22FF152J-TF - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-4455-2-ND MC22FF152J-TF CAP MICA 1500PF 5% 1KV 2220 500 - 立即发货 可供应: 500 $4.90090 500 最低订购数量 : 500 带卷(TR)
可替代的包装
MC 有源 1500pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 2220(5750 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
MC22FF152J-TF Datasheet MC22FF152J-TF - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-4455-1-ND MC22FF152J-TF CAP MICA 1500PF 5% 1KV 2220 665 - 立即发货 可供应: 665 $9.05000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
MC 有源 1500pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 2220(5750 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
MC22FF152J-TF Datasheet MC22FF152J-TF - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-4455-6-ND MC22FF152J-TF CAP MICA 1500PF 5% 1KV 2220 665 - 立即发货 可供应: 665 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
MC 有源 1500pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 2220(5750 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
CDV16FF102JO3 Datasheet CDV16FF102JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3095-ND CDV16FF102JO3 CAP MICA 1000PF 5% 1KV RADIAL 2,461 - 立即发货
5,800 - 厂方库存
可供应: 2,461
$6.73000 1 最低订购数量 : 1 散装 CDV16 有源 1000pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 150°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) RF,高 Q 值,低损耗 0.461" 长 x 0.173" 宽(11.70mm x 4.40mm) 0.500"(12.70mm)
MC22FF102J-F Datasheet MC22FF102J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1134-ND MC22FF102J-F CAP MICA 1000PF 5% 1KV 2220 1,216 - 立即发货
4,200 - 厂方库存
可供应: 1,216
$9.13000 1 最低订购数量 : 1 散装
可替代的包装
MC 有源 1000pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 2220(5750 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
CD30FD223JO3F Datasheet CD30FD223JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3880-ND CD30FD223JO3F CAP MICA 0.022UF 5% 500V RADIAL 672 - 立即发货 可供应: 672 $46.17000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD30 有源 0.022µF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.437"(11.10mm) 通用 0.831" 长 x 0.461" 宽(21.10mm x 11.70mm) 0.929"(23.60mm)
CDV16FF101JO3F Datasheet CDV16FF101JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3094-ND CDV16FF101JO3F CAP MICA 100PF 5% 1KV RADIAL 3,401 - 立即发货
1,650 - 厂方库存
可供应: 3,401
$2.78000 1 最低订购数量 : 1 散装 CDV16 有源 100pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 150°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) RF,高 Q 值,低损耗 0.429" 长 x 0.150" 宽(10.90mm x 3.80mm) 0.461"(11.70mm)
CD15CD050DO3 Datasheet CD15CD050DO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2818-ND CD15CD050DO3 CAP MICA 5PF 0.5PF 500V RADIAL 3,877 - 立即发货
600 - 厂方库存
可供应: 3,877
$3.01000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 5pF ±0.5pF 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15ED220JO3 Datasheet CD15ED220JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1049-ND CD15ED220JO3 CAP MICA 22PF 5% 500V RADIAL 1,760 - 立即发货
700 - 厂方库存
可供应: 1,760
$3.01000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 22pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15ED240JO3F Datasheet CD15ED240JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2664-ND CD15ED240JO3F CAP MICA 24PF 5% 500V RADIAL 2,863 - 立即发货
900 - 厂方库存
可供应: 2,863
$3.05000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 24pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15FD101JO3 Datasheet CD15FD101JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1042-ND CD15FD101JO3 CAP MICA 100PF 5% 500V RADIAL 1,290 - 立即发货
4,700 - 厂方库存
可供应: 1,290
$3.05000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 100pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.461" 长 x 0.181" 宽(11.70mm x 4.60mm) 0.358"(9.10mm)
CD17CD150JO3F Datasheet CD17CD150JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3002-ND CD17CD150JO3F CAP MICA 15PF 5% 500V RADIAL 7,532 - 立即发货
1,800 - 厂方库存
可供应: 7,532
$3.26000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD17 有源 15pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 150°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) RF,高 Q 值,低损耗 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CDV16FF221JO3F Datasheet CDV16FF221JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3988-ND CDV16FF221JO3F CAP MICA 220PF 5% 1KV RADIAL 1,543 - 立即发货
450 - 厂方库存
可供应: 1,543
$3.41000 1 最低订购数量 : 1 散装 CDV16 有源 220pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 150°C 通孔 径向 0.234"(5.94mm) RF,高 Q 值,低损耗 0.429" 长 x 0.150" 宽(10.90mm x 3.80mm) 0.461"(11.70mm)
MC08EA150J-F Datasheet MC08EA150J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1100-ND MC08EA150J-F CAP MICA 15PF 5% 100V 0805 1,759 - 立即发货
1,000 - 厂方库存
可供应: 1,759
$3.46000 1 最低订购数量 : 1 散装
可替代的包装
MC 有源 15pF ±5% 100V 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 0805(2012 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) 0.055"(1.40mm)
CD15FD151JO3F Datasheet CD15FD151JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2598-ND CD15FD151JO3F CAP MICA 150PF 5% 500V RADIAL 5,155 - 立即发货
11,300 - 厂方库存
可供应: 5,155
$3.61000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 150pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.461" 长 x 0.189" 宽(11.70mm x 4.80mm) 0.370"(9.40mm)
CD5CC150JO3F Datasheet CD5CC150JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2658-ND CD5CC150JO3F CAP MICA 15PF 5% 300V RADIAL 1,034 - 立即发货
900 - 厂方库存
可供应: 1,034
$3.86000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD5 有源 15pF ±5% 300V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.118"(3.00mm) 通用 0.272" 长 x 0.118" 宽(6.90mm x 3.00mm) 0.189"(4.80mm)
CD15ED470GO3F Datasheet CD15ED470GO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2957-ND CD15ED470GO3F CAP MICA 47PF 2% 500V RADIAL 1,014 - 立即发货
8,300 - 厂方库存
可供应: 1,014
$3.96000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 47pF ±2% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15FD221JO3 Datasheet CD15FD221JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1046-ND CD15FD221JO3 CAP MICA 220PF 5% 500V RADIAL 2,144 - 立即发货
2,100 - 厂方库存
可供应: 2,144
$4.17000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 220pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.461" 长 x 0.201" 宽(11.70mm x 5.10mm) 0.382"(9.70mm)
MC12FD470J-F Datasheet MC12FD470J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1118-ND MC12FD470J-F CAP MICA 47PF 5% 500V 1210 2,315 - 立即发货
700 - 厂方库存
可供应: 2,315
$4.37000 1 最低订购数量 : 1 散装
可替代的包装
MC 有源 47pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 1210(3225 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) 0.079"(2.00mm)
CD5EC470JO3F Datasheet CD5EC470JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2643-ND CD5EC470JO3F CAP MICA 47PF 5% 300V RADIAL 4,417 - 立即发货
4,600 - 厂方库存
可供应: 4,417
$4.64000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD5 有源 47pF ±5% 300V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.118"(3.00mm) 通用 0.272" 长 x 0.142" 宽(6.90mm x 3.60mm) 0.209"(5.30mm)
CD5CC050DO3F Datasheet CD5CC050DO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2637-ND CD5CC050DO3F CAP MICA 5PF 0.5PF 300V RADIAL 364 - 立即发货
1,100 - 厂方库存
可供应: 364
$4.77000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD5 有源 5pF ±0.5pF 300V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.118"(3.00mm) 通用 0.272" 长 x 0.110" 宽(6.90mm x 2.80mm) 0.189"(4.80mm)
MC12FD101J-F Datasheet MC12FD101J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1116-ND MC12FD101J-F CAP MICA 100PF 5% 500V 1210 7,090 - 立即发货
7,900 - 厂方库存
可供应: 7,090
$4.82000 1 最低订购数量 : 1 散装
可替代的包装
MC 有源 100pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 1210(3225 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) 0.079"(2.00mm)
CD19FD471JO3F Datasheet CD19FD471JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2611-ND CD19FD471JO3F CAP MICA 470PF 5% 500V RADIAL 203 - 立即发货
3,100 - 厂方库存
可供应: 203
$4.88000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD19 有源 470pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.343"(8.70mm) 通用 0.642" 长 x 0.201" 宽(16.30mm x 5.10mm) 0.512"(13.00mm)
CD15FD101FO3F Datasheet CD15FD101FO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2634-ND CD15FD101FO3F CAP MICA 100PF 1% 500V RADIAL 7,213 - 立即发货
3,700 - 厂方库存
可供应: 7,213
$4.94000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 100pF ±1% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.461" 长 x 0.181" 宽(11.70mm x 4.60mm) 0.358"(9.10mm)
每页结果数
页面 1/364
|< < 1 2 3 4 5 >|

22:59:49 2/16/2020