SGD | USD
产品索引 > 电容器 > 云母和 PTFE 电容器

云母和 PTFE 电容器

结果 : 9,027
9,027 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
电容

清除
容差
清除
电压 - 额定

清除
介电材料
清除
工作温度
清除
安装类型
清除
封装/外壳
清除
引线间距
清除
特性
清除
大小 / 尺寸
清除
高度 - 安装(最大值)
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
  • 市场产品
9,027 剩余
每页结果数
页面 1/362
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 电容 容差 电压 - 额定 介电材料 工作温度 安装类型 封装/外壳 引线间距 特性 大小 / 尺寸 高度 - 安装(最大值)
   
MC22FF152J-F Datasheet MC22FF152J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1353-ND MC22FF152J-F CAP MICA 1500PF 5% 1KV 2220 349 - 立即发货 可供应: 349 $11.39000 1 最低订购数量 : 1 散装
可替代的包装
MC 有源 1500pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 2220(5750 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
CD30FD223JO3F Datasheet CD30FD223JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3880-ND CD30FD223JO3F CAP MICA 0.022UF 5% 500V RADIAL 249 - 立即发货 可供应: 249 $46.51000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD30 有源 0.022µF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.437"(11.10mm) 通用 0.831" 长 x 0.461" 宽(21.10mm x 11.70mm) 0.929"(23.60mm)
CDV16FF101JO3F Datasheet CDV16FF101JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3094-ND CDV16FF101JO3F CAP MICA 100PF 5% 1KV RADIAL 1,810 - 立即发货 可供应: 1,810 $2.80000 1 最低订购数量 : 1 散装 CDV16 有源 100pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 150°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) RF,高 Q 值,低损耗 0.429" 长 x 0.150" 宽(10.90mm x 3.80mm) 0.461"(11.70mm)
CD15CD050DO3 Datasheet CD15CD050DO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2818-ND CD15CD050DO3 CAP MICA 5PF 0.5PF 500V RADIAL 3,650 - 立即发货
300 - 厂方库存
可供应: 3,650
$3.03000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 5pF ±0.5pF 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15ED220JO3 Datasheet CD15ED220JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1049-ND CD15ED220JO3 CAP MICA 22PF 5% 500V RADIAL 1,546 - 立即发货 可供应: 1,546 $3.03000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 22pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15ED240JO3F Datasheet CD15ED240JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2664-ND CD15ED240JO3F CAP MICA 24PF 5% 500V RADIAL 2,826 - 立即发货
800 - 厂方库存
可供应: 2,826
$3.07000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 24pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15FD101JO3 Datasheet CD15FD101JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1042-ND CD15FD101JO3 CAP MICA 100PF 5% 500V RADIAL 1,040 - 立即发货
3,700 - 厂方库存
可供应: 1,040
$3.07000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 100pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.461" 长 x 0.181" 宽(11.70mm x 4.60mm) 0.358"(9.10mm)
CD17CD150JO3F Datasheet CD17CD150JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3002-ND CD17CD150JO3F CAP MICA 15PF 5% 500V RADIAL 4,930 - 立即发货
2,200 - 厂方库存
可供应: 4,930
$3.29000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD17 有源 15pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 150°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) RF,高 Q 值,低损耗 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CDV16FF221JO3F Datasheet CDV16FF221JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3988-ND CDV16FF221JO3F CAP MICA 220PF 5% 1KV RADIAL 2,736 - 立即发货
1,550 - 厂方库存
可供应: 2,736
$3.44000 1 最低订购数量 : 1 散装 CDV16 有源 220pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 150°C 通孔 径向 0.234"(5.94mm) RF,高 Q 值,低损耗 0.429" 长 x 0.150" 宽(10.90mm x 3.80mm) 0.461"(11.70mm)
CD15FD151JO3F Datasheet CD15FD151JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2598-ND CD15FD151JO3F CAP MICA 150PF 5% 500V RADIAL 4,967 - 立即发货
2,800 - 厂方库存
可供应: 4,967
$3.63000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 150pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.461" 长 x 0.189" 宽(11.70mm x 4.80mm) 0.370"(9.40mm)
CD5EC470JO3F Datasheet CD5EC470JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2643-ND CD5EC470JO3F CAP MICA 47PF 5% 300V RADIAL 2,562 - 立即发货 可供应: 2,562 $3.77000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD5 有源 47pF ±5% 300V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.118"(3.00mm) 通用 0.272" 长 x 0.142" 宽(6.90mm x 3.60mm) 0.209"(5.30mm)
CD10ED360JO3F Datasheet CD10ED360JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2923-ND CD10ED360JO3F CAP MICA 36PF 5% 500V RADIAL 485 - 立即发货 可供应: 485 $3.84000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD10 有源 36pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.142"(3.60mm) 通用 0.370" 长 x 0.189" 宽(9.40mm x 4.80mm) 0.339"(8.60mm)
CD19FD501JO3F Datasheet CD19FD501JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2609-ND CD19FD501JO3F CAP MICA 500PF 5% 500V RADIAL 1,191 - 立即发货
1,650 - 厂方库存
可供应: 1,191
$3.96000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD19 有源 500pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.343"(8.70mm) 通用 0.642" 长 x 0.201" 宽(16.30mm x 5.10mm) 0.512"(13.00mm)
MC08EA150J-F Datasheet MC08EA150J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1100-ND MC08EA150J-F CAP MICA 15PF 5% 100V 0805 2,126 - 立即发货 可供应: 2,126 $3.99000 1 最低订购数量 : 1 散装
可替代的包装
MC 有源 15pF ±5% 100V 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 0805(2012 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) 0.055"(1.40mm)
CD10ED820JO3F Datasheet CD10ED820JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2931-ND CD10ED820JO3F CAP MICA 82PF 5% 500V RADIAL 304 - 立即发货
400 - 厂方库存
可供应: 304
$4.11000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD10 有源 82pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.142"(3.60mm) 通用 0.370" 长 x 0.201" 宽(9.40mm x 5.10mm) 0.350"(8.90mm)
CD15FD331JO3 Datasheet CD15FD331JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1045-ND CD15FD331JO3 CAP MICA 330PF 5% 500V RADIAL 2,558 - 立即发货
200 - 厂方库存
可供应: 2,558
$4.14000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 330pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.469" 长 x 0.209" 宽(11.90mm x 5.30mm) 0.390"(9.90mm)
CDV19CF100JO3F Datasheet CDV19CF100JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3118-ND CDV19CF100JO3F CAP MICA 10PF 5% 1KV RADIAL 226 - 立即发货 可供应: 226 $4.14000 1 最低订购数量 : 1 散装 CDV19 有源 10pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.343"(8.70mm) 通用 0.642" 长 x 0.189" 宽(16.30mm x 4.80mm) 0.500"(12.70mm)
CD15FD221JO3 Datasheet CD15FD221JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1046-ND CD15FD221JO3 CAP MICA 220PF 5% 500V RADIAL 2,017 - 立即发货 可供应: 2,017 $4.20000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 220pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.461" 长 x 0.201" 宽(11.70mm x 5.10mm) 0.382"(9.70mm)
CD15FD391JO3F Datasheet CD15FD391JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2601-ND CD15FD391JO3F CAP MICA 390PF 5% 500V RADIAL 437 - 立即发货 可供应: 437 $4.72000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 390pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.469" 长 x 0.209" 宽(11.90mm x 5.30mm) 0.390"(9.90mm)
CDV19FF101JO3F Datasheet CDV19FF101JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3132-ND CDV19FF101JO3F CAP MICA 100PF 5% 1KV RADIAL 6,513 - 立即发货
9,400 - 厂方库存
可供应: 6,513
$4.75000 1 最低订购数量 : 1 散装 CDV19 有源 100pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.343"(8.70mm) 通用 0.642" 长 x 0.189" 宽(16.30mm x 4.80mm) 0.500"(12.70mm)
CD15FD181FO3F Datasheet CD15FD181FO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2980-ND CD15FD181FO3F CAP MICA 180PF 1% 500V RADIAL 277 - 立即发货 可供应: 277 $4.90000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 180pF ±1% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.461" 长 x 0.189" 宽(11.70mm x 4.80mm) 0.370"(9.40mm)
CD15FD101FO3F Datasheet CD15FD101FO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2634-ND CD15FD101FO3F CAP MICA 100PF 1% 500V RADIAL 2,761 - 立即发货 可供应: 2,761 $4.97000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 100pF ±1% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.461" 长 x 0.181" 宽(11.70mm x 4.60mm) 0.358"(9.10mm)
CD15ED680FO3F Datasheet CD15ED680FO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2961-ND CD15ED680FO3F CAP MICA 68PF 1% 500V RADIAL 2,255 - 立即发货
3,400 - 厂方库存
可供应: 2,255
$4.97000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 68pF ±1% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.449" 长 x 0.181" 宽(11.40mm x 4.60mm) 0.358"(9.10mm)
CDV16FF102JO3F Datasheet CDV16FF102JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2624-ND CDV16FF102JO3F CAP MICA 1000PF 5% 1KV RADIAL 9,378 - 立即发货
12,350 - 厂方库存
可供应: 9,378
$5.09000 1 最低订购数量 : 1 散装 CDV16 有源 1000pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 150°C 通孔 径向 0.234"(5.94mm) RF,高 Q 值,低损耗 0.461" 长 x 0.173" 宽(11.70mm x 4.40mm) 0.500"(12.70mm)
CD19FD681FO3F Datasheet CD19FD681FO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3048-ND CD19FD681FO3F CAP MICA 680PF 1% 500V RADIAL 515 - 立即发货
150 - 厂方库存
可供应: 515
$5.18000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD19 有源 680pF ±1% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.343"(8.70mm) 通用 0.650" 长 x 0.209" 宽(16.50mm x 5.30mm) 0.512"(13.00mm)
每页结果数
页面 1/362
|< < 1 2 3 4 5 >|

09:27:13 9/24/2020