SGD | USD
产品索引 > 电容器 > 云母和 PTFE 电容器

云母和 PTFE 电容器

结果 : 9,027
9,027 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
电容

清除
容差
清除
电压 - 额定

清除
介电材料
清除
工作温度
清除
安装类型
清除
封装/外壳
清除
引线间距
清除
特性
清除
大小 / 尺寸
清除
高度 - 安装(最大值)
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
9,027 剩余
每页结果数
页面 1/362
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 电容 容差 电压 - 额定 介电材料 工作温度 安装类型 封装/外壳 引线间距 特性 大小 / 尺寸 高度 - 安装(最大值)
   
MC22FD102J-F Datasheet MC22FD102J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1131-ND MC22FD102J-F CAP MICA 1000PF 5% 500V 2220 6,742 - 立即发货
11,800 - 厂方库存
可供应: 6,742
$8.88000 1 最低订购数量 : 1 散装
可替代的包装
MC 有源 1000pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 2220(5750 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm) 0.079"(2.00mm)
MC22FF152J-TF Datasheet MC22FF152J-TF - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-4455-2-ND MC22FF152J-TF CAP MICA 1500PF 5% 1KV 2220 3,000 - 立即发货 可供应: 3,000 $5.65540 500 最低订购数量 : 500 带卷(TR)
可替代的包装
MC 有源 1500pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 2220(5750 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
MC22FF152J-TF Datasheet MC22FF152J-TF - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-4455-1-ND MC22FF152J-TF CAP MICA 1500PF 5% 1KV 2220 3,131 - 立即发货 可供应: 3,131 $10.18000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
MC 有源 1500pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 2220(5750 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
MC22FF152J-TF Datasheet MC22FF152J-TF - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-4455-6-ND MC22FF152J-TF CAP MICA 1500PF 5% 1KV 2220 3,131 - 立即发货 可供应: 3,131 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
MC 有源 1500pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 2220(5750 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
CDV16FF821JO3F Datasheet CDV16FF821JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3116-ND CDV16FF821JO3F CAP MICA 820PF 5% 1KV RADIAL 799 - 立即发货 可供应: 799 $5.73000 1 最低订购数量 : 1 散装 CDV16 有源 820pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 150°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) RF,高 Q 值,低损耗 0.461" 长 x 0.173" 宽(11.70mm x 4.40mm) 0.500"(12.70mm)
MC22FA202J-F Datasheet MC22FA202J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1130-ND MC22FA202J-F CAP MICA 2000PF 5% 100V 2220 387 - 立即发货
900 - 厂方库存
可供应: 387
$10.26000 1 最低订购数量 : 1 散装
可替代的包装
MC 有源 2000pF ±5% 100V 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 2220(5750 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm) 0.079"(2.00mm)
MC22FF102J-F Datasheet MC22FF102J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1134-ND MC22FF102J-F CAP MICA 1000PF 5% 1KV 2220 1,238 - 立即发货
5,200 - 厂方库存
可供应: 1,238
$10.73000 1 最低订购数量 : 1 散装
可替代的包装
MC 有源 1000pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 2220(5750 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
MC22FF152J-F Datasheet MC22FF152J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1353-ND MC22FF152J-F CAP MICA 1500PF 5% 1KV 2220 949 - 立即发货 可供应: 949 $13.01000 1 最低订购数量 : 1 散装
可替代的包装
MC 有源 1500pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 2220(5750 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
CDV16FF101JO3F Datasheet CDV16FF101JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3094-ND CDV16FF101JO3F CAP MICA 100PF 5% 1KV RADIAL 2,600 - 立即发货
1,200 - 厂方库存
可供应: 2,600
$2.84000 1 最低订购数量 : 1 散装 CDV16 有源 100pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 150°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) RF,高 Q 值,低损耗 0.429" 长 x 0.150" 宽(10.90mm x 3.80mm) 0.461"(11.70mm)
CD15CD050DO3 Datasheet CD15CD050DO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2818-ND CD15CD050DO3 CAP MICA 5PF 0.5PF 500V RADIAL 3,732 - 立即发货
300 - 厂方库存
可供应: 3,732
$3.07000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 5pF ±0.5pF 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15ED220JO3 Datasheet CD15ED220JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1049-ND CD15ED220JO3 CAP MICA 22PF 5% 500V RADIAL 1,662 - 立即发货
400 - 厂方库存
可供应: 1,662
$3.07000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 22pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15FD101JO3 Datasheet CD15FD101JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1042-ND CD15FD101JO3 CAP MICA 100PF 5% 500V RADIAL 2,517 - 立即发货
3,700 - 厂方库存
可供应: 2,517
$3.12000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 100pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.461" 长 x 0.181" 宽(11.70mm x 4.60mm) 0.358"(9.10mm)
CD15ED220JO3F Datasheet CD15ED220JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2602-ND CD15ED220JO3F CAP MICA 22PF 5% 500V RADIAL 1,387 - 立即发货
1,300 - 厂方库存
可供应: 1,387
$3.12000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 22pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD17CD150JO3F Datasheet CD17CD150JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3002-ND CD17CD150JO3F CAP MICA 15PF 5% 500V RADIAL 6,469 - 立即发货
2,200 - 厂方库存
可供应: 6,469
$3.33000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD17 有源 15pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 150°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) RF,高 Q 值,低损耗 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CDV16FF221JO3F Datasheet CDV16FF221JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3988-ND CDV16FF221JO3F CAP MICA 220PF 5% 1KV RADIAL 3,000 - 立即发货 可供应: 3,000 $3.49000 1 最低订购数量 : 1 散装 CDV16 有源 220pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 150°C 通孔 径向 0.234"(5.94mm) RF,高 Q 值,低损耗 0.429" 长 x 0.150" 宽(10.90mm x 3.80mm) 0.461"(11.70mm)
CD15FD151JO3F Datasheet CD15FD151JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2598-ND CD15FD151JO3F CAP MICA 150PF 5% 500V RADIAL 5,056 - 立即发货
7,200 - 厂方库存
可供应: 5,056
$3.68000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 150pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.461" 长 x 0.189" 宽(11.70mm x 4.80mm) 0.370"(9.40mm)
CD15FD221JO3 Datasheet CD15FD221JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1046-ND CD15FD221JO3 CAP MICA 220PF 5% 500V RADIAL 2,172 - 立即发货
1,000 - 厂方库存
可供应: 2,172
$4.27000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 220pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.461" 长 x 0.201" 宽(11.70mm x 5.10mm) 0.382"(9.70mm)
CD19FD501JO3F Datasheet CD19FD501JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2609-ND CD19FD501JO3F CAP MICA 500PF 5% 500V RADIAL 1,252 - 立即发货
450 - 厂方库存
可供应: 1,252
$4.98000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD19 有源 500pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.343"(8.70mm) 通用 0.642" 长 x 0.201" 宽(16.30mm x 5.10mm) 0.512"(13.00mm)
CD15FD101FO3F Datasheet CD15FD101FO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2634-ND CD15FD101FO3F CAP MICA 100PF 1% 500V RADIAL 2,611 - 立即发货 可供应: 2,611 $5.05000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 100pF ±1% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.461" 长 x 0.181" 宽(11.70mm x 4.60mm) 0.358"(9.10mm)
CD15ED680FO3F Datasheet CD15ED680FO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2961-ND CD15ED680FO3F CAP MICA 68PF 1% 500V RADIAL 2,567 - 立即发货
4,900 - 厂方库存
可供应: 2,567
$5.05000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 68pF ±1% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.449" 长 x 0.181" 宽(11.40mm x 4.60mm) 0.358"(9.10mm)
CD10ED820JO3F Datasheet CD10ED820JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2931-ND CD10ED820JO3F CAP MICA 82PF 5% 500V RADIAL 405 - 立即发货 可供应: 405 $5.17000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD10 有源 82pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.142"(3.60mm) 通用 0.370" 长 x 0.201" 宽(9.40mm x 5.10mm) 0.350"(8.90mm)
CD15FD331JO3 Datasheet CD15FD331JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1045-ND CD15FD331JO3 CAP MICA 330PF 5% 500V RADIAL 3,397 - 立即发货
500 - 厂方库存
可供应: 3,397
$5.21000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 330pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.469" 长 x 0.209" 宽(11.90mm x 5.30mm) 0.390"(9.90mm)
CDV19CF100JO3F Datasheet CDV19CF100JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3118-ND CDV19CF100JO3F CAP MICA 10PF 5% 1KV RADIAL 267 - 立即发货 可供应: 267 $5.21000 1 最低订购数量 : 1 散装 CDV19 有源 10pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.343"(8.70mm) 通用 0.642" 长 x 0.189" 宽(16.30mm x 4.80mm) 0.500"(12.70mm)
CDV16FF501JO3F Datasheet CDV16FF501JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3111-ND CDV16FF501JO3F CAP MICA 500PF 5% 1KV RADIAL 205 - 立即发货
250 - 厂方库存
可供应: 205
$5.40000 1 最低订购数量 : 1 散装 CDV16 有源 500pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 150°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) RF,高 Q 值,低损耗 0.449" 长 x 0.161" 宽(11.40mm x 4.10mm) 0.469"(11.90mm)
CD15FD331JO3F Datasheet CD15FD331JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2595-ND CD15FD331JO3F CAP MICA 330PF 5% 500V RADIAL 1,495 - 立即发货
6,200 - 厂方库存
可供应: 1,495
$5.46000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 330pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.469" 长 x 0.209" 宽(11.90mm x 5.30mm) 0.390"(9.90mm)
每页结果数
页面 1/362
|< < 1 2 3 4 5 >|

18:37:39 7/9/2020