SGD | USD

产品索引 > 电容器 > 云母和 PTFE 电容器

结果 : 9,082
9,082 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
电容

清除
容差
清除
电压 - 额定

清除
介电材料
清除
工作温度
清除
安装类型
清除
封装/外壳
清除
引线间距
清除
特性
清除
大小/尺寸
清除
高度 - 安装(最大值)
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
9,082 剩余
每页结果数
页面 1/364
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 电容 容差 电压 - 额定 介电材料 工作温度 安装类型 封装/外壳 引线间距 特性 大小/尺寸 高度 - 安装(最大值)
   
MC22FD102J-F Datasheet MC22FD102J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1131-ND MC22FD102J-F CAP MICA 1000PF 5% 500V 2220 9,523 - 立即发货
16,800 - 厂方库存
可供应: 9,523
$6.36000 1 最低订购数量 : 1 散装
可替代的包装
MC 有源 1000pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 2220(5750 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm) 0.079"(2.00mm)
CD15FD221JO3 Datasheet CD15FD221JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1046-ND CD15FD221JO3 CAP MICA 220PF 5% 500V RADIAL 3,596 - 立即发货
4,000 - 厂方库存
可供应: 3,596
$4.20000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 220pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.461" 长 x 0.201" 宽(11.70mm x 5.10mm) 0.382"(9.70mm)
MC22FF152J-TF Datasheet MC22FF152J-TF - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-4455-2-ND MC22FF152J-TF CAP MICA 1500PF 5% 1KV 2220 1,500 - 立即发货 可供应: 1,500 $4.93694 500 最低订购数量 : 500 带卷(TR)
可替代的包装
MC 有源 1500pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 2220(5750 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
MC22FF152J-TF Datasheet MC22FF152J-TF - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-4455-1-ND MC22FF152J-TF CAP MICA 1500PF 5% 1KV 2220 1,516 - 立即发货 可供应: 1,516 $9.12000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
MC 有源 1500pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 2220(5750 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
MC22FF152J-TF Datasheet MC22FF152J-TF - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-4455-6-ND MC22FF152J-TF CAP MICA 1500PF 5% 1KV 2220 1,516 - 立即发货 可供应: 1,516 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
MC 有源 1500pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 2220(5750 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
CDV16FF102JO3F Datasheet CDV16FF102JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2624-ND CDV16FF102JO3F CAP MICA 1000PF 5% 1KV RADIAL 11,317 - 立即发货
28,100 - 厂方库存
可供应: 11,317
$5.65000 1 最低订购数量 : 1 散装 CDV16 有源 1000pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 150°C 通孔 径向 0.234"(5.94mm) RF,高 Q 值,低损耗 0.461" 长 x 0.173" 宽(11.70mm x 4.40mm) 0.500"(12.70mm)
-
CD19FD102FO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2622-ND CD19FD102FO3F CAP MICA 1000PF 1% 500V RADIAL 1,374 - 立即发货
5,550 - 厂方库存
可供应: 1,374
$6.37000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD19 有源 1000pF ±1% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.343"(8.70mm) 通用 0.650" 长 x 0.220" 宽(16.50mm x 5.60mm) 0.520"(13.20mm)
CDV16FF102JO3 Datasheet CDV16FF102JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3095-ND CDV16FF102JO3 CAP MICA 1000PF 5% 1KV RADIAL 2,630 - 立即发货
5,800 - 厂方库存
可供应: 2,630
$6.78000 1 最低订购数量 : 1 散装 CDV16 有源 1000pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 150°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) RF,高 Q 值,低损耗 0.461" 长 x 0.173" 宽(11.70mm x 4.40mm) 0.500"(12.70mm)
CDV19FF102JO3F Datasheet CDV19FF102JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2636-ND CDV19FF102JO3F CAP MICA 1000PF 5% 1KV RADIAL 645 - 立即发货
2,200 - 厂方库存
可供应: 645
$7.43000 1 最低订购数量 : 1 散装 CDV19 有源 1000pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.343"(8.70mm) 通用 0.669" 长 x 0.252" 宽(17.00mm x 6.40mm) 0.532"(13.50mm)
MC22FF102J-F Datasheet MC22FF102J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1134-ND MC22FF102J-F CAP MICA 1000PF 5% 1KV 2220 1,105 - 立即发货
6,200 - 厂方库存
可供应: 1,105
$9.19000 1 最低订购数量 : 1 散装
可替代的包装
MC 有源 1000pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 2220(5750 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
-
CD19FD472JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2635-ND CD19FD472JO3F CAP MICA 4700PF 5% 500V RADIAL 761 - 立即发货
1,750 - 厂方库存
可供应: 761
$14.81000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD19 有源 4700pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.343"(8.70mm) 通用 0.701" 长 x 0.350" 宽(17.80mm x 8.90mm) 0.579"(14.70mm)
CD30FD223JO3F Datasheet CD30FD223JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3880-ND CD30FD223JO3F CAP MICA 0.022UF 5% 500V RADIAL 372 - 立即发货 可供应: 372 $46.51000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD30 有源 0.022µF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.437"(11.10mm) 通用 0.831" 长 x 0.461" 宽(21.10mm x 11.70mm) 0.929"(23.60mm)
CD15CD050DO3 Datasheet CD15CD050DO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2818-ND CD15CD050DO3 CAP MICA 5PF 0.5PF 500V RADIAL 3,900 - 立即发货 可供应: 3,900 $3.03000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 5pF ±0.5pF 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15ED240JO3F Datasheet CD15ED240JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2664-ND CD15ED240JO3F CAP MICA 24PF 5% 500V RADIAL 2,886 - 立即发货 可供应: 2,886 $3.07000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 24pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15ED300JO3F Datasheet CD15ED300JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2625-ND CD15ED300JO3F CAP MICA 30PF 5% 500V RADIAL 1,326 - 立即发货
13,500 - 厂方库存
可供应: 1,326
$3.07000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 30pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD17CD150JO3F Datasheet CD17CD150JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3002-ND CD17CD150JO3F CAP MICA 15PF 5% 500V RADIAL 7,532 - 立即发货
1,800 - 厂方库存
可供应: 7,532
$3.29000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD17 有源 15pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 150°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) RF,高 Q 值,低损耗 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
MC12FD101J-F Datasheet MC12FD101J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1116-ND MC12FD101J-F CAP MICA 100PF 5% 500V 1210 7,660 - 立即发货
8,100 - 厂方库存
可供应: 7,660
$3.33000 1 最低订购数量 : 1 散装
可替代的包装
MC 有源 100pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 1210(3225 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) 0.079"(2.00mm)
CDV16FF221JO3F Datasheet CDV16FF221JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3988-ND CDV16FF221JO3F CAP MICA 220PF 5% 1KV RADIAL 1,775 - 立即发货
1,450 - 厂方库存
可供应: 1,775
$3.44000 1 最低订购数量 : 1 散装 CDV16 有源 220pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 150°C 通孔 径向 0.234"(5.94mm) RF,高 Q 值,低损耗 0.429" 长 x 0.150" 宽(10.90mm x 3.80mm) 0.461"(11.70mm)
CD15FD151JO3F Datasheet CD15FD151JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2598-ND CD15FD151JO3F CAP MICA 150PF 5% 500V RADIAL 5,335 - 立即发货
11,900 - 厂方库存
可供应: 5,335
$3.63000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 150pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.461" 长 x 0.189" 宽(11.70mm x 4.80mm) 0.370"(9.40mm)
MC18FD331J-F Datasheet MC18FD331J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1126-ND MC18FD331J-F CAP MICA 330PF 5% 500V 1812 4,261 - 立即发货
400 - 厂方库存
可供应: 4,261
$3.95000 1 最低订购数量 : 1 散装
可替代的包装
MC 有源 330pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 1812(4532 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.177" 长 x 0.126" 宽(4.50mm x 3.20mm) 0.079"(2.00mm)
CD15ED470GO3F Datasheet CD15ED470GO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2957-ND CD15ED470GO3F CAP MICA 47PF 2% 500V RADIAL 1,231 - 立即发货
8,800 - 厂方库存
可供应: 1,231
$3.99000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 47pF ±2% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15ED390GO3F Datasheet CD15ED390GO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2954-ND CD15ED390GO3F CAP MICA 39PF 2% 500V RADIAL 1,123 - 立即发货
7,000 - 厂方库存
可供应: 1,123
$3.99000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD15 有源 39pF ±2% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.232"(5.90mm) 通用 0.449" 长 x 0.169" 宽(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CDV19FF101JO3F Datasheet CDV19FF101JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3132-ND CDV19FF101JO3F CAP MICA 100PF 5% 1KV RADIAL 10,877 - 立即发货
9,800 - 厂方库存
可供应: 10,877
$4.31000 1 最低订购数量 : 1 散装 CDV19 有源 100pF ±5% 1kV 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.343"(8.70mm) 通用 0.642" 长 x 0.189" 宽(16.30mm x 4.80mm) 0.500"(12.70mm)
MC12FD470J-F Datasheet MC12FD470J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1118-ND MC12FD470J-F CAP MICA 47PF 5% 500V 1210 2,330 - 立即发货
700 - 厂方库存
可供应: 2,330
$4.40000 1 最低订购数量 : 1 散装
可替代的包装
MC 有源 47pF ±5% 500V 云母 -55°C ~ 125°C 表面贴装型 1210(3225 公制)
-
RF,高 Q 值,低损耗 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) 0.079"(2.00mm)
CD5EC470JO3F Datasheet CD5EC470JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2643-ND CD5EC470JO3F CAP MICA 47PF 5% 300V RADIAL 4,588 - 立即发货
6,600 - 厂方库存
可供应: 4,588
$4.67000 1 最低订购数量 : 1 散装 CD5 有源 47pF ±5% 300V 云母 -55°C ~ 125°C 通孔 径向 0.118"(3.00mm) 通用 0.272" 长 x 0.142" 宽(6.90mm x 3.60mm) 0.209"(5.30mm)
每页结果数
页面 1/364
|< < 1 2 3 4 5 >|

12:20:10 11/22/2019