SGD | USD

产品索引 > 电缆,电线 > 平软线(FFC,FPC)

结果 : 168
168 剩余
筛选条件选项:
制造商
清除
系列
清除
零件状态
清除
导体数

清除
间距
清除
电缆长度
清除
电缆宽度
清除
护套(绝缘)材料
清除
护套(绝缘)厚度
清除
导体材料
清除
导体镀层
清除
等级
清除
特性
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格: ?
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
168 剩余
每页结果数
页面 1/7
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
?
单价
SGD
?
最低订购数量
?
系列 零件状态 导体数 间距 电缆长度 电缆宽度 护套(绝缘)材料 护套(绝缘)厚度 导体材料 导体镀层 等级 特性
   
PSR1635-02 Datasheet PSR1635-02 - Parlex USA LLC AF02-500-ND CABLE FLAT FLEX 2COND 0.100" 27 - 立即发货 可供应: 27 $337.76000 1 最低订购数量 : 1 PSR1635 有源 2 0.100"(2.54mm) 500'(152.4m) 0.30"(7.57mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1636-05 Datasheet PSR1636-05 - Parlex USA LLC AE05-500-ND CABLE FLAT FLEX 5COND 0.050" 40 - 立即发货 可供应: 40 $405.31000 1 最低订购数量 : 1 PSR1636 有源 5 0.050"(1.27mm) 500'(152.4m) 0.30"(7.57mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1636-04 Datasheet PSR1636-04 - Parlex USA LLC AE04-500-ND CABLE FLAT FLEX 4COND 0.050" 27 - 立即发货 可供应: 27 $405.31000 1 最低订购数量 : 1 PSR1636 有源 4 0.050"(1.27mm) 500'(152.4m) 0.25"(6.35mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1636-10 Datasheet PSR1636-10 - Parlex USA LLC AE10-500-ND CABLE FLAT FLEX 10COND 0.050" 26 - 立即发货 可供应: 26 $472.86000 1 最低订购数量 : 1 PSR1636 有源 10 0.050"(1.27mm) 500'(152.4m) 0.55"(13.97mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1635-12 Datasheet PSR1635-12 - Parlex USA LLC AF12-500-ND CABLE FLAT FLEX 12COND 0.100" 159 - 立即发货 可供应: 159 $647.05000 1 最低订购数量 : 1 PSR1635 有源 12 0.100"(2.54mm) 500'(152.4m) 1.30"(33.02mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1635-10 Datasheet PSR1635-10 - Parlex USA LLC AF10-500-ND CABLE FLAT FLEX 10COND 0.100" 37 - 立即发货 可供应: 37 $675.51000 1 最低订购数量 : 1 PSR1635 有源 10 0.100"(2.54mm) 500'(152.4m) 1.10"(27.94mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1636-20 Datasheet PSR1636-20 - Parlex USA LLC AE20-500-ND CABLE FLAT FLEX 20COND 0.050" 47 - 立即发货 可供应: 47 $764.69000 1 最低订购数量 : 1 PSR1636 有源 20 0.050"(1.27mm) 500'(152.4m) 1.05"(26.67mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1635-04 Datasheet PSR1635-04 - Parlex USA LLC AF04-500-ND CABLE FLAT FLEX 4COND 0.100" 21 - 立即发货 可供应: 21 $405.31000 1 最低订购数量 : 1 PSR1635 有源 4 0.100"(2.54mm) 500'(152.4m) 0.50"(12.70mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1636-08 Datasheet PSR1636-08 - Parlex USA LLC AE08-500-ND CABLE FLAT FLEX 8COND 0.050" 7 - 立即发货 可供应: 7 $405.31000 1 最低订购数量 : 1 PSR1636 有源 8 0.050"(1.27mm) 500'(152.4m) 0.45"(11.43mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1636-06 Datasheet PSR1636-06 - Parlex USA LLC AE06-500-ND CABLE FLAT FLEX 6COND 0.050" 3 - 立即发货 可供应: 3 $405.31000 1 最低订购数量 : 1 PSR1636 有源 6 0.050"(1.27mm) 500'(152.4m) 0.35"(9.00mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1635-05 Datasheet PSR1635-05 - Parlex USA LLC AF05-500-ND CABLE FLAT FLEX 5COND 0.100" 5 - 立即发货 可供应: 5 $472.86000 1 最低订购数量 : 1 PSR1635 有源 5 0.100"(2.54mm) 500'(152.4m) 0.60"(15.10mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1635-08 Datasheet PSR1635-08 - Parlex USA LLC AF08-500-ND CABLE FLAT FLEX 8COND 0.100" 9 - 立即发货 可供应: 9 $540.41000 1 最低订购数量 : 1 PSR1635 有源 8 0.100"(2.54mm) 500'(152.4m) 0.90"(22.86mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1636-12 Datasheet PSR1636-12 - Parlex USA LLC AE12-500-ND CABLE FLAT FLEX 12COND 0.050" 3 - 立即发货 可供应: 3 $607.96000 1 最低订购数量 : 1 PSR1636 有源 12 0.050"(1.27mm) 500'(152.4m) 0.65"(16.51mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1635-16 Datasheet PSR1635-16 - Parlex USA LLC AF16-500-ND CABLE FLAT FLEX 16COND 0.100" 18 - 立即发货 可供应: 18 $764.69000 1 最低订购数量 : 1 PSR1635 有源 16 0.100"(2.54mm) 500'(152.4m) 1.70"(43.18mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1635-09 Datasheet PSR1635-09 - Parlex USA LLC AF09-500-ND CABLE FLAT FLEX 9COND 0.100" 6 - 立即发货 可供应: 6 $607.96000 1 最低订购数量 : 1 PSR1635 有源 9 0.100"(2.54mm) 500'(152.4m) 1.00"(25.40mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1635-14 Datasheet PSR1635-14 - Parlex USA LLC AF14-500-ND CABLE FLAT FLEX 14COND 0.100" 18 - 立即发货 可供应: 18 $705.87000 1 最低订购数量 : 1 PSR1635 有源 14 0.100"(2.54mm) 500'(152.4m) 1.50"(38.10mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1635-20 Datasheet PSR1635-20 - Parlex USA LLC AF20-500-ND CABLE FLAT FLEX 20COND 0.100" 8 - 立即发货 可供应: 8 $941.16000 1 最低订购数量 : 1 PSR1635 有源 20 0.100"(2.54mm) 500'(152.4m) 2.10"(53.34mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1635-13 Datasheet PSR1635-13 - Parlex USA LLC AF13-500-ND CABLE FLAT FLEX 13COND 0.100" 3 - 立即发货 可供应: 3 $647.05000 1 最低订购数量 : 1 PSR1635 有源 13 0.100"(2.54mm) 500'(152.4m) 1.40"(35.56mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1635-11 Datasheet PSR1635-11 - Parlex USA LLC AF11-500-ND CABLE FLAT FLEX 11COND 0.100" 2 - 立即发货 可供应: 2 $675.51000 1 最低订购数量 : 1 PSR1635 有源 11 0.100"(2.54mm) 500'(152.4m) 1.20"(30.48mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1635-15 Datasheet PSR1635-15 - Parlex USA LLC AF15-500-ND CABLE FLAT FLEX 15COND 0.100" 5 - 立即发货 可供应: 5 $705.87000 1 最低订购数量 : 1 PSR1635 有源 15 0.100"(2.54mm) 500'(152.4m) 1.60"(40.64mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1636-25 Datasheet PSR1636-25 - Parlex USA LLC AE25-500-ND CABLE FLAT FLEX 25COND 0.050" 2 - 立即发货 可供应: 2 $941.16000 1 最低订购数量 : 1 PSR1636 有源 25 0.050"(1.27mm) 500'(152.4m) 1.30"(33.02mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1636-07 Datasheet PSR1636-07 - Parlex USA LLC AE07-500-ND CABLE FLAT FLEX 7COND 0.050" 3 - 立即发货 可供应: 3 $405.31000 1 最低订购数量 : 1 PSR1636 有源 7 0.050"(1.27mm) 500'(152.4m) 0.40"(10.16mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1636-17 Datasheet PSR1636-17 - Parlex USA LLC AE17-500-ND CABLE FLAT FLEX 17COND 0.050" 4 - 立即发货 可供应: 4 $647.05000 1 最低订购数量 : 1 PSR1636 有源 17 0.050"(1.27mm) 500'(152.4m) 0.90"(22.86mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1635-14-300 Datasheet PSR1635-14-300 - Parlex USA LLC PSR1635-14-300-ND CABLE FLAT FLEX 14COND 0.100" 6 - 立即发货 可供应: 6 $518.79000 1
非库存货
?
最低订购数量 : 1
PSR1635 有源 14 0.100"(2.54mm) 300'(91.4m) 1.50"(38.10mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
PSR1636-22 Datasheet PSR1636-22 - Parlex USA LLC AE22-500-ND CABLE FLAT FLEX 22COND 0.050" 11 - 立即发货 可供应: 11 $823.52000 1
非库存货
?
最低订购数量 : 1
PSR1636 有源 22 0.050"(1.27mm) 500'(152.4m) 1.15"(29.21mm) 聚酯 0.002"(0.05mm) 裸铜
-
UL 式 2643 1 芯,镀锡
每页结果数
页面 1/7
|< < 1 2 3 4 5 >|

15:18:26 9/18/2019