SGD | USD
产品索引 > 集成电路(IC) > 数据采集 - ADC/DAC - 专用型

数据采集 - ADC/DAC - 专用型

结果 : 14
14 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
零件状态
清除
类型
清除
通道数
清除
分辨率(位)
清除
数据接口
清除
电压 - 供电
清除
工作温度
清除
封装/外壳
清除
供应商器件封装
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
14 剩余

制造商
每页结果数
页面 1/1
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 类型 通道数 分辨率(位) 采样率(每秒) 数据接口 供电电压源 电压 - 供电 工作温度 安装类型 封装/外壳 供应商器件封装
   
STHVDAC-253MTGF3 Datasheet STHVDAC-253MTGF3 - STMicroelectronics 497-16317-2-ND STHVDAC-253MTGF3 IC DAC 7BIT 16FLIPCHIP 0 可供应: 0
停產
-
带卷(TR)
可替代的包装
-
停產 DAC 3 7 b
-
SPI 模拟和数字 2.3V ~ 5V -30°C ~ 85°C 表面贴装型 16-UFBGA,FCBGA 16-覆晶(1.7x1.7)
STHVDAC-253MTGF3 Datasheet STHVDAC-253MTGF3 - STMicroelectronics 497-16317-1-ND STHVDAC-253MTGF3 IC DAC 7BIT 16FLIPCHIP 2,305 - 立即发货 可供应: 2,305 $2.02000
-
剪切带(CT)
可替代的包装
-
停產 DAC 3 7 b
-
SPI 模拟和数字 2.3V ~ 5V -30°C ~ 85°C 表面贴装型 16-UFBGA,FCBGA 16-覆晶(1.7x1.7)
STHVDAC-253MTGF3 Datasheet STHVDAC-253MTGF3 - STMicroelectronics 497-16317-6-ND STHVDAC-253MTGF3 IC DAC 7BIT 16FLIPCHIP 2,305 - 立即发货 可供应: 2,305 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包装
-
停產 DAC 3 7 b
-
SPI 模拟和数字 2.3V ~ 5V -30°C ~ 85°C 表面贴装型 16-UFBGA,FCBGA 16-覆晶(1.7x1.7)
STHVDAC-253C7 Datasheet STHVDAC-253C7 - STMicroelectronics 497-18350-2-ND STHVDAC-253C7 IC DAC 7BIT 12FLIPCHIP 0 可供应: 0 $0.53469 5,000 最低订购数量 : 5,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 DAC 3 7 b
-
串行 模拟和数字 1.65V ~ 1.95V, 2.3V ~ 5V -30°C ~ 85°C 表面贴装型 12-UFBGA,FCBGA 12-倒装芯片(1.11x1.41)
STHVDAC-253C7 Datasheet STHVDAC-253C7 - STMicroelectronics 497-18350-1-ND STHVDAC-253C7 IC DAC 7BIT 12FLIPCHIP 946 - 立即发货 可供应: 946 $1.38000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 DAC 3 7 b
-
串行 模拟和数字 1.65V ~ 1.95V, 2.3V ~ 5V -30°C ~ 85°C 表面贴装型 12-UFBGA,FCBGA 12-倒装芯片(1.11x1.41)
STHVDAC-253C7 Datasheet STHVDAC-253C7 - STMicroelectronics 497-18350-6-ND STHVDAC-253C7 IC DAC 7BIT 12FLIPCHIP 946 - 立即发货 可供应: 946 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 DAC 3 7 b
-
串行 模拟和数字 1.65V ~ 1.95V, 2.3V ~ 5V -30°C ~ 85°C 表面贴装型 12-UFBGA,FCBGA 12-倒装芯片(1.11x1.41)
TDA7535013TR Datasheet TDA7535013TR - STMicroelectronics 497-3989-2-ND TDA7535013TR IC DAC/AUDIO 20BIT 14SO 0 可供应: 0
停產
-
带卷(TR)
-
停產 DAC,音频 1 20 b
-
PCM 模拟和数字 3.15V ~ 3.45V -40°C ~ 125°C 表面贴装型 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) 14-SO
TDA7535013TR Datasheet TDA7535013TR - STMicroelectronics 497-3989-1-ND TDA7535013TR IC DAC/AUDIO 20BIT 14SO 0 可供应: 0
停產
-
剪切带(CT)
-
停產 DAC,音频 1 20 b
-
PCM 模拟和数字 3.15V ~ 3.45V -40°C ~ 125°C 表面贴装型 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) 14-SO
TDA7535 Datasheet TDA7535 - STMicroelectronics TDA7535-ND TDA7535 IC DAC/AUDIO 20BIT 14SO 0 可供应: 0
停產
-
管件
-
停產 DAC,音频 1 20 b
-
PCM 模拟和数字 3.15V ~ 3.45V -40°C ~ 125°C 表面贴装型 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) 14-SO
STHVDAC-253MF3 Datasheet Photo Not Available STHVDAC-253MF3-ND STHVDAC-253MF3 IC DAC 10BIT 16FLIPCHIP 0 可供应: 0
停產
-
带卷(TR)
-
停產 DAC 3 10 b
-
串行 模拟和数字 1.65V ~ 1.95V, 2.3V ~ 5V -30°C ~ 85°C 表面贴装型 16-WFBGA,FCBGA 16-覆晶(1.65x1.65)
STHVDAC-256MTGF3 Datasheet STHVDAC-256MTGF3 - STMicroelectronics 497-16474-2-ND STHVDAC-256MTGF3 IC DAC 7BIT 20FLIPCHIP 0 可供应: 0
停產
-
带卷(TR)
-
停產 DAC 4 7 b
-
串行 模拟和数字 1.65V ~ 1.95V, 2.3V ~ 5V -30°C ~ 85°C 表面贴装型 20-UFBGA,FCBGA 20-覆晶式
STHVDAC-256MTGF3 Datasheet STHVDAC-256MTGF3 - STMicroelectronics 497-16474-1-ND STHVDAC-256MTGF3 IC DAC 7BIT 20FLIPCHIP 0 可供应: 0
停產
-
剪切带(CT)
-
停產 DAC 4 7 b
-
串行 模拟和数字 1.65V ~ 1.95V, 2.3V ~ 5V -30°C ~ 85°C 表面贴装型 20-UFBGA,FCBGA 20-覆晶式
STHVDAC-256MTGF3 Datasheet STHVDAC-256MTGF3 - STMicroelectronics 497-16474-6-ND STHVDAC-256MTGF3 IC DAC 7BIT 20FLIPCHIP 0 可供应: 0 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
-
停產 DAC 4 7 b
-
串行 模拟和数字 1.65V ~ 1.95V, 2.3V ~ 5V -30°C ~ 85°C 表面贴装型 20-UFBGA,FCBGA 20-覆晶式
STHVDAC-303F6 Datasheet Photo Not Available STHVDAC-303F6-ND STHVDAC-303F6 IC DAC 8BIT 16FLIPCHIP 0 可供应: 0
停產
-
带卷(TR)
-
停產 DAC 3 8 b
-
串行 模拟和数字 1.7V ~ 5V -25°C ~ 85°C 表面贴装型 16-UFBGA,FCBGA 16-覆晶(2.1x2.1)
每页结果数
页面 1/1

17:14:33 7/10/2020