SGD | USD
产品索引 > 电路保护 > TVS - 二极管

TVS - 二极管

结果 : 333
333 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
系列
清除
零件状态
清除
类型
清除
单向通道
清除
双向通道
清除
电压 - 反向关态(典型值)
清除
电压 - 击穿(最小值)
清除
电压 - 箝位(最大值)@ Ipp
清除
电流 - 峰值脉冲(10/1000µs)
清除
功率 - 峰值脉冲
清除
电源线路保护
清除
应用
清除
不同频率时的电容
清除
工作温度
清除
安装类型
清除
封装/外壳
清除
供应商器件封装
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
333 剩余

制造商
每页结果数
页面 1/14
|< < 1 2 3 4 5 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 类型 单向通道 双向通道 电压 - 反向关态(典型值) 电压 - 击穿(最小值) 电压 - 箝位(最大值)@ Ipp 电流 - 峰值脉冲(10/1000µs) 功率 - 峰值脉冲 电源线路保护 应用 不同频率时的电容 工作温度 安装类型 封装/外壳 供应商器件封装
   
ESD108B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD108B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD108B1CSP0201XTSA1TR-ND ESD108B1CSP0201XTSA1 TVS DIODE 5.5V 41V WLL-2-1 165,000 - 立即发货 可供应: 165,000 $0.04011 15,000 最低订购数量 : 15,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V(最大) 9.5V(标准) 41V 3A(8/20µs) 27.5W HDMI 0.28pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 0201(0603 公制) WLL-2-1
ESD108B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD108B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD108B1CSP0201XTSA1CT-ND ESD108B1CSP0201XTSA1 TVS DIODE 5.5V 41V WLL-2-1 174,795 - 立即发货 可供应: 174,795 $0.31000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V(最大) 9.5V(标准) 41V 3A(8/20µs) 27.5W HDMI 0.28pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 0201(0603 公制) WLL-2-1
ESD108B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD108B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD108B1CSP0201XTSA1DKR-ND ESD108B1CSP0201XTSA1 TVS DIODE 5.5V 41V WLL-2-1 174,795 - 立即发货 可供应: 174,795 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V(最大) 9.5V(标准) 41V 3A(8/20µs) 27.5W HDMI 0.28pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 0201(0603 公制) WLL-2-1
ESD102U102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD102U102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD102U102ELSE6327XTSA1TR-ND ESD102U102ELSE6327XTSA1 TVS DIODE 3.3V 11V 60,000 - 立即发货 可供应: 60,000 $0.08809 15,000 最低订购数量 : 15,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 齐纳 1
-
3.3V(最大) 6.5V(标准) 11V(标准) 3A(8/20µs)
-
以太网,HDMI 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 0201(0603 公制)
-
ESD102U102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD102U102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD102U102ELSE6327XTSA1CT-ND ESD102U102ELSE6327XTSA1 TVS DIODE 3.3V 11V 67,637 - 立即发货 可供应: 67,637 $0.60000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 齐纳 1
-
3.3V(最大) 6.5V(标准) 11V(标准) 3A(8/20µs)
-
以太网,HDMI 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 0201(0603 公制)
-
ESD102U102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD102U102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD102U102ELSE6327XTSA1DKR-ND ESD102U102ELSE6327XTSA1 TVS DIODE 3.3V 11V 67,637 - 立即发货 可供应: 67,637 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 齐纳 1
-
3.3V(最大) 6.5V(标准) 11V(标准) 3A(8/20µs)
-
以太网,HDMI 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C(TA) 表面贴装型 0201(0603 公制)
-
ESD112B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD112B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD112B102ELE6327XTMA1TR-ND ESD112B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 21V TSLP-2-20 195,000 - 立即发货 可供应: 195,000 $0.10067
-
带卷(TR)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.3V(最大) 7V 21V 3A(8/20µs)
-
RF 天线 0.23pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD112B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD112B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD112B102ELE6327XTMA1CT-ND ESD112B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 21V TSLP-2-20 207,509 - 立即发货 可供应: 207,509 $0.68000
-
剪切带(CT)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.3V(最大) 7V 21V 3A(8/20µs)
-
RF 天线 0.23pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD112B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD112B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD112B102ELE6327XTMA1DKR-ND ESD112B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.3V 21V TSLP-2-20 207,509 - 立即发货 可供应: 207,509 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.3V(最大) 7V 21V 3A(8/20µs)
-
RF 天线 0.23pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD101B102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD101B102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELSE6327XTSA1TR-ND ESD101B102ELSE6327XTSA1 TVS DIODE 5.5V 30V TSSLP-2-4 120,000 - 立即发货 可供应: 120,000 $0.10193 15,000 最低订购数量 : 15,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V(最大) 7.3V(标准) 30V 2A(8/20µs)
-
RF 天线 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0201(0603 公制) TSSLP-2-4
ESD101B102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD101B102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELSE6327XTSA1CT-ND ESD101B102ELSE6327XTSA1 TVS DIODE 5.5V 30V TSSLP-2-4 143,771 - 立即发货 可供应: 143,771 $0.69000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V(最大) 7.3V(标准) 30V 2A(8/20µs)
-
RF 天线 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0201(0603 公制) TSSLP-2-4
ESD101B102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD101B102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELSE6327XTSA1DKR-ND ESD101B102ELSE6327XTSA1 TVS DIODE 5.5V 30V TSSLP-2-4 143,771 - 立即发货 可供应: 143,771 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V(最大) 7.3V(标准) 30V 2A(8/20µs)
-
RF 天线 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0201(0603 公制) TSSLP-2-4
ESD105B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD105B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD105B102ELE6327XTMA1TR-ND ESD105B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.5V 14V TSLP-2-20 15,000 - 立即发货 可供应: 15,000 $0.13166
-
带卷(TR)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.5V(最大) 6.1V 14V 5A(8/20µs) 70W 以太网,HDMI 0.3pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD105B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD105B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD105B102ELE6327XTMA1CT-ND ESD105B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.5V 14V TSLP-2-20 22,729 - 立即发货 可供应: 22,729 $0.69000
-
剪切带(CT)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.5V(最大) 6.1V 14V 5A(8/20µs) 70W 以太网,HDMI 0.3pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
ESD105B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD105B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD105B102ELE6327XTMA1DKR-ND ESD105B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 5.5V 14V TSLP-2-20 22,729 - 立即发货 可供应: 22,729 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 5.5V(最大) 6.1V 14V 5A(8/20µs) 70W 以太网,HDMI 0.3pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) TSLP-2-20
TVS3V3L4UE6327HTSA1 Datasheet TVS3V3L4UE6327HTSA1 - Infineon Technologies TVS3V3L4UE6327HTSA1TR-ND TVS3V3L4UE6327HTSA1 TVS DIODE 3.3V 7.7V SC74 84,000 - 立即发货 可供应: 84,000 $0.20768 3,000 最低订购数量 : 3,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 齐纳 4 2 3.3V(最大)
-
7.7V(标准) 20A(8/20µs)
-
以太网 2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 SC-74,SOT-457 PG-SC74-6
TVS3V3L4UE6327HTSA1 Datasheet TVS3V3L4UE6327HTSA1 - Infineon Technologies TVS3V3L4UE6327HTSA1CT-ND TVS3V3L4UE6327HTSA1 TVS DIODE 3.3V 7.7V SC74 86,642 - 立即发货 可供应: 86,642 $0.74000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 齐纳 4 2 3.3V(最大)
-
7.7V(标准) 20A(8/20µs)
-
以太网 2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 SC-74,SOT-457 PG-SC74-6
TVS3V3L4UE6327HTSA1 Datasheet TVS3V3L4UE6327HTSA1 - Infineon Technologies TVS3V3L4UE6327HTSA1DKR-ND TVS3V3L4UE6327HTSA1 TVS DIODE 3.3V 7.7V SC74 86,642 - 立即发货 可供应: 86,642 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 齐纳 4 2 3.3V(最大)
-
7.7V(标准) 20A(8/20µs)
-
以太网 2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 SC-74,SOT-457 PG-SC74-6
ESD200B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD200B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD200B1CSP0201XTSA1TR-ND ESD200B1CSP0201XTSA1 TVS DIODE 5.5V 13V 75,000 - 立即发货 可供应: 75,000 $0.04813 15,000 最低订购数量 : 15,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V(最大) 6V 13V(标准) 16A(8/20µs)
-
通用 6.5pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TJ) 表面贴装型 2-SMD,无引线
-
ESD200B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD200B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD200B1CSP0201XTSA1CT-ND ESD200B1CSP0201XTSA1 TVS DIODE 5.5V 13V 89,239 - 立即发货 可供应: 89,239 $0.38000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V(最大) 6V 13V(标准) 16A(8/20µs)
-
通用 6.5pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TJ) 表面贴装型 2-SMD,无引线
-
ESD200B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD200B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD200B1CSP0201XTSA1DKR-ND ESD200B1CSP0201XTSA1 TVS DIODE 5.5V 13V 89,239 - 立即发货 可供应: 89,239 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V(最大) 6V 13V(标准) 16A(8/20µs)
-
通用 6.5pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TJ) 表面贴装型 2-SMD,无引线
-
ESD131B1W0201E6327XTSA1 Datasheet ESD131B1W0201E6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD131B1W0201E6327XTSA1TR-ND ESD131B1W0201E6327XTSA1 TVS DIODE 5.5V 5.5V WLL-2-3 45,000 - 立即发货 可供应: 45,000 $0.05776 15,000 最低订购数量 : 15,000 带卷(TR)
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V 6V 13V 3.5A(8/20µs) 26W HDMI,USB 0.2pF @ 2.5GHz -55°C ~ 125°C 表面贴装型 0201(0603 公制) WLL-2-3
ESD131B1W0201E6327XTSA1 Datasheet ESD131B1W0201E6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD131B1W0201E6327XTSA1CT-ND ESD131B1W0201E6327XTSA1 TVS DIODE 5.5V 5.5V WLL-2-3 45,774 - 立即发货 可供应: 45,774 $0.44000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V 6V 13V 3.5A(8/20µs) 26W HDMI,USB 0.2pF @ 2.5GHz -55°C ~ 125°C 表面贴装型 0201(0603 公制) WLL-2-3
ESD131B1W0201E6327XTSA1 Datasheet ESD131B1W0201E6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD131B1W0201E6327XTSA1DKR-ND ESD131B1W0201E6327XTSA1 TVS DIODE 5.5V 5.5V WLL-2-3 45,774 - 立即发货 可供应: 45,774 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel®
可替代的包装
-
有源 齐纳
-
1 5.5V 6V 13V 3.5A(8/20µs) 26W HDMI,USB 0.2pF @ 2.5GHz -55°C ~ 125°C 表面贴装型 0201(0603 公制) WLL-2-3
ESD208B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD208B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD208B102ELE6327XTMA1TR-ND ESD208B102ELE6327XTMA1 TVS DIODE 3.3V 8.1V TSLP-2-19 30,000 - 立即发货 可供应: 30,000 $0.07777
-
带卷(TR)
可替代的包装
-
不適用於新設計 齐纳
-
1 3.3V(最大) 3.65V 8.1V 4A(8/20µs) 30W 通用 6pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C(TJ) 表面贴装型 0402(1006 公制) PG-TSLP-2-19
每页结果数
页面 1/14
|< < 1 2 3 4 5 >|

07:10:08 4/9/2020