SGD | USD

产品索引 > 电缆,电线 > 光纤电缆

结果 : 7
7 剩余
筛选条件选项:
系列
清除
长度
清除
纤芯直径
清除
包层直径
清除
护套(绝缘)直径
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
7 剩余

制造商
每页结果数
页面 1/1
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 样式 类型 长度 纤芯直径 包层直径 护套(绝缘)材料 护套(绝缘)直径 拉伸强度 衰减 - 典型值 折射率 - 玻璃芯 折射率- 包层 套管颜色 等级 特性
   
1068000059 Datasheet 1068000059 - Molex WM12868-25-ND 1068000059 SILICA OPTICAL FIBER LOW 150UM 6 - 立即发货 可供应: 6 $127.16000 1 最低订购数量 : 1 线轴 FI,Polymicro Technologies 有源 标准
-
82.02'(25.00m) 150µm 165µm 聚酰亚胺 0.008"(0.20mm)
-
-
-
-
琥珀色
-
-
1068000058 Datasheet 1068000058 - Molex WM12867-25-ND 1068000058 SILICA OPTICAL FIBER LOW 100UM 1 - 立即发货 可供应: 1 $63.58000 1 最低订购数量 : 1 线轴 FI,Polymicro Technologies 有源 标准
-
82.02'(25.00m) 100µm 110µm 聚酰亚胺 0.005"(0.13mm)
-
-
-
-
琥珀色
-
-
1068000060 Datasheet 1068000060 - Molex WM12869-25-ND 1068000060 SILICA OPTICAL FIBER LOW 200UM 3 - 立即发货 可供应: 3 $123.99000 1 最低订购数量 : 1 线轴 FI,Polymicro Technologies 有源 标准
-
82.02'(25.00m) 200µm 220µm 聚酰亚胺 0.009"(0.23mm)
-
-
-
-
琥珀色
-
-
1068000098 Datasheet 1068000098 - Molex WM12864-25-ND 1068000098 SILICA OPTICAL FIBER HIGH 100UM 0 可供应: 0
标准提前期 5 周
$132.89000 1 最低订购数量 : 1 线轴 FV,Polymicro Technologies 有源 标准
-
82.02'(25.00m) 100µm 110µm 聚酰亚胺 0.005"(0.13mm)
-
-
-
-
琥珀色
-
-
-
Photo Not Available 1068000102-ND 1068000102 FVP300330370 6, 7, 10 0 可供应: 0
标准提前期 5 周
$13.73320 50
非库存货
最低订购数量 : 50
线轴 FV,Polymicro Technologies 有源 标准
-
-
300µm 330µm 聚酰亚胺
-
-
-
-
-
琥珀色
-
-
1068000100 Datasheet 1068000100 - Molex WM12865-25-ND 1068000100 SILICA OPTICAL FIBER HIGH 150UM 0 可供应: 0
有源
-
线轴 FV,Polymicro Technologies 有源 标准
-
82.02'(25.00m) 150µm 165µm 聚酰亚胺 0.008"(0.20mm)
-
-
-
-
琥珀色
-
-
1068000101 Datasheet 1068000101 - Molex WM12866-25-ND 1068000101 SILICA OPTICAL FIBER HIGH 200UM 0 可供应: 0
有源
-
线轴 FV,Polymicro Technologies 有源 标准
-
82.02'(25.00m) 200µm 220µm 聚酰亚胺 0.009"(0.23mm)
-
-
-
-
琥珀色
-
-
每页结果数
页面 1/1

06:21:23 12/12/2019