SGD | USD
数量分类
零件编号 制造商 现有数量 单价
ECS-50-20-5PX-TR ECS Inc. 11,294 - 立即发货
45,211 - 厂方库存 
Digi-Reel®
替代的封装 | 本零件更有以下封装可供选择:
零件编号 制造商 现有数量 单价
ECS-50-20-5PX-TR ECS Inc. 11,294 - 立即发货
45,211 - 厂方库存 
$0.47000
ECS-50-20-5PX-TR ECS Inc. 9,000 - 立即发货
45,000 - 厂方库存 
$0.22837

卷带、切带和 Digi-Reels 均采用相同的制造商零件编号。 卷带产品库存可用于履行切带和 Digi-Reel 订单,会影响总体可供货数量。

05:13:14 4/9/2020