SGD | USD

ADSU2536BK 金属 - 钢 固定架 19.000" 长 x 36.000" 宽 x 1.720" 高(482.60mm x 914.40mm x 43.69mm) 黑色
采购与价格
36 现有库存
可立即发货
 

数量

添加至列表

全部价格均按 SGD 计价。
价格分段 单价 扩充价格
1 141.55000 $141.55
5 132.10800 $660.54
10 129.75100 $1,297.51
25 127.39120 $3,184.78
50 125.50340 $6,275.17
100 122.67260 $12,267.26

如果所需数量大于此处所列数量,请提交 报价请求

ADSU2536BK

规格书
Digi-Key 零件编号 HM2313-ND
复制  
制造商

Hammond Manufacturing

复制  
制造商零件编号 ADSU2536BK
复制  
描述 SHELF ADJ SOLID 25X36X1.72 BLK
复制  
制造商标准提前期 4 周
详细描述

金属 - 钢 固定架 19.000" 长 x 36.000" 宽 x 1.720" 高(482.60mm x 914.40mm x 43.69mm) 黑色

复制  
客户内部零件编号
产品属性
类型 描述 选取全部项目
类别
制造商 Hammond Manufacturing
系列 ADS
包装 散装 
零件状态 在售
类型 固定架
大小 / 尺寸 19.000" 长 x 36.000" 宽 x 1.720" 高(482.60mm x 914.40mm x 43.69mm)
特性 -
颜色 黑色
材料 金属 - 钢
配套使用/相关产品 19" 面板宽度机架
通风 非通风
重量 22 磅(10 kg)
基本零件编号 ADSU2536
 
环境与出口分类
湿气敏感性等级 (MSL) 不适用
您可能还对以下元器件感兴趣

ADSU1825BK

SHELF ADJ SOLID 18X25X1.72 BLK

Hammond Manufacturing

$129.48000 详细信息

ADSV2536BK

SHELF ADJ VENTED 25X36X1.72 BLK

Hammond Manufacturing

$141.55000 详细信息

RSUS1921BK1

SHELF SLIDE 21X16.6X1.5" BLACK

Hammond Manufacturing

$199.70000 详细信息

RASU190107DBK1

SHELF FIXED 7X19X1.72" BLACK

Hammond Manufacturing

$55.96000 详细信息
其它资源
标准包装 1
其它名称 HM2313