BLM15BD Murata Electronics - 铁氧体磁珠和芯片

结果 : 38
38 剩余
筛选条件选项:
包装
清除
系列
清除
滤波器类型
清除
不同频率时阻抗
清除
额定电流(最大)
清除
DC 电阻 (DCR)(最大值)
清除
等级
清除
大小 / 尺寸
清除
更多筛选条件
更少筛选条件
按条件排序结果:
按数量查看价格:
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保
  • 市场产品
38 剩余
每页结果数
页面 1/2
|< < 1 2 >|
比较零件 Datasheets 图像 Digi-Key 零件编号 制造商零件编号 制造商 描述 现有数量
单价
SGD
最低订购数量 包装 系列 零件状态 滤波器类型 线路数 不同频率时阻抗 额定电流(最大) DC 电阻 (DCR)(最大值) 等级 工作温度 封装/外壳 安装类型 高度(最大值) 大小 / 尺寸 特性
   
BLM15BD102SN1D Datasheet BLM15BD102SN1D - Murata Electronics 490-1010-2-ND BLM15BD102SN1D Murata Electronics FERRITE BEAD 1 KOHM 0402 1LN 120,000 - 立即发货 可供应: 120,000 $0.02345 10,000 最低订购数量 : 10,000 卷带(TR)
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 1 kOhms @ 100MHz 200mA 900 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD102SN1D Datasheet BLM15BD102SN1D - Murata Electronics 490-1010-1-ND BLM15BD102SN1D Murata Electronics FERRITE BEAD 1 KOHM 0402 1LN 121,419 - 立即发货 可供应: 121,419 $0.15000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 1 kOhms @ 100MHz 200mA 900 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD102SN1D Datasheet BLM15BD102SN1D - Murata Electronics 490-1010-6-ND BLM15BD102SN1D Murata Electronics FERRITE BEAD 1 KOHM 0402 1LN 121,419 - 立即发货 可供应: 121,419 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel® 得捷定制卷带
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 1 kOhms @ 100MHz 200mA 900 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD182SN1D Datasheet BLM15BD182SN1D - Murata Electronics 490-5195-2-ND BLM15BD182SN1D Murata Electronics FERRITE BEAD 1.8 KOHM 0402 1LN 630,000 - 立即发货 可供应: 630,000 $0.02365 10,000 最低订购数量 : 10,000 卷带(TR)
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 1.8 kOhms @ 100MHz 100mA 1.4 欧姆
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD182SN1D Datasheet BLM15BD182SN1D - Murata Electronics 490-5195-1-ND BLM15BD182SN1D Murata Electronics FERRITE BEAD 1.8 KOHM 0402 1LN 632,722 - 立即发货 可供应: 632,722 $0.15000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 1.8 kOhms @ 100MHz 100mA 1.4 欧姆
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD182SN1D Datasheet BLM15BD182SN1D - Murata Electronics 490-5195-6-ND BLM15BD182SN1D Murata Electronics FERRITE BEAD 1.8 KOHM 0402 1LN 632,722 - 立即发货 可供应: 632,722 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel® 得捷定制卷带
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 1.8 kOhms @ 100MHz 100mA 1.4 欧姆
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD601SN1D Datasheet BLM15BD601SN1D - Murata Electronics 490-1009-2-ND BLM15BD601SN1D Murata Electronics FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN 183,248 - 立即发货 可供应: 183,248 $0.02375 10,000 最低订购数量 : 10,000 卷带(TR)
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 600 Ohms @ 100MHz 200mA 650 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD601SN1D Datasheet BLM15BD601SN1D - Murata Electronics 490-1009-1-ND BLM15BD601SN1D Murata Electronics FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN 183,248 - 立即发货 可供应: 183,248 $0.15000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 600 Ohms @ 100MHz 200mA 650 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD601SN1D Datasheet BLM15BD601SN1D - Murata Electronics 490-1009-6-ND BLM15BD601SN1D Murata Electronics FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN 183,248 - 立即发货 可供应: 183,248 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel® 得捷定制卷带
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 600 Ohms @ 100MHz 200mA 650 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD121SN1D Datasheet BLM15BD121SN1D - Murata Electronics 490-5192-2-ND BLM15BD121SN1D Murata Electronics FERRITE BEAD 120 OHM 0402 1LN 900,000 - 立即发货 可供应: 900,000 $0.02380 10,000 最低订购数量 : 10,000 卷带(TR)
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 120 Ohms @ 100MHz 300mA 300 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD121SN1D Datasheet BLM15BD121SN1D - Murata Electronics 490-5192-1-ND BLM15BD121SN1D Murata Electronics FERRITE BEAD 120 OHM 0402 1LN 908,072 - 立即发货 可供应: 908,072 $0.15000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 120 Ohms @ 100MHz 300mA 300 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD121SN1D Datasheet BLM15BD121SN1D - Murata Electronics 490-5192-6-ND BLM15BD121SN1D Murata Electronics FERRITE BEAD 120 OHM 0402 1LN 908,072 - 立即发货 可供应: 908,072 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel® 得捷定制卷带
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 120 Ohms @ 100MHz 300mA 300 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD471SN1D Datasheet BLM15BD471SN1D - Murata Electronics 490-5194-2-ND BLM15BD471SN1D Murata Electronics FERRITE BEAD 470 OHM 0402 1LN 60,000 - 立即发货 可供应: 60,000 $0.02345 10,000 最低订购数量 : 10,000 卷带(TR)
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 470 Ohms @ 100MHz 200mA 600 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD471SN1D Datasheet BLM15BD471SN1D - Murata Electronics 490-5194-1-ND BLM15BD471SN1D Murata Electronics FERRITE BEAD 470 OHM 0402 1LN 64,554 - 立即发货 可供应: 64,554 $0.15000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 470 Ohms @ 100MHz 200mA 600 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD471SN1D Datasheet BLM15BD471SN1D - Murata Electronics 490-5194-6-ND BLM15BD471SN1D Murata Electronics FERRITE BEAD 470 OHM 0402 1LN 64,554 - 立即发货 可供应: 64,554 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel® 得捷定制卷带
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 470 Ohms @ 100MHz 200mA 600 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD601SH1D Datasheet BLM15BD601SH1D - Murata Electronics 490-7808-2-ND BLM15BD601SH1D Murata Electronics FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN 10,000 - 立即发货 可供应: 10,000 $0.02971 10,000 最低订购数量 : 10,000 卷带(TR)
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 600 Ohms @ 100MHz 200mA 650 毫欧 AEC-Q200 -55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD601SH1D Datasheet BLM15BD601SH1D - Murata Electronics 490-7808-1-ND BLM15BD601SH1D Murata Electronics FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN 16,455 - 立即发货 可供应: 16,455 $0.16000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 600 Ohms @ 100MHz 200mA 650 毫欧 AEC-Q200 -55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD601SH1D Datasheet BLM15BD601SH1D - Murata Electronics 490-7808-6-ND BLM15BD601SH1D Murata Electronics FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN 16,455 - 立即发货 可供应: 16,455 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel® 得捷定制卷带
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 600 Ohms @ 100MHz 200mA 650 毫欧 AEC-Q200 -55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD102SH1D Datasheet BLM15BD102SH1D - Murata Electronics 490-17704-2-ND BLM15BD102SH1D Murata Electronics FERRITE BEAD 1K OHM 0402 1LN 10,000 - 立即发货 可供应: 10,000 $0.02887 10,000 最低订购数量 : 10,000 卷带(TR)
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 差模 - 单线 1 1 kOhms @ 100MHz
-
-
-
-
0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD102SH1D Datasheet BLM15BD102SH1D - Murata Electronics 490-17704-1-ND BLM15BD102SH1D Murata Electronics FERRITE BEAD 1K OHM 0402 1LN 19,469 - 立即发货 可供应: 19,469 $0.15000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 差模 - 单线 1 1 kOhms @ 100MHz
-
-
-
-
0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD102SH1D Datasheet BLM15BD102SH1D - Murata Electronics 490-17704-6-ND BLM15BD102SH1D Murata Electronics FERRITE BEAD 1K OHM 0402 1LN 19,469 - 立即发货 可供应: 19,469 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel® 得捷定制卷带
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 差模 - 单线 1 1 kOhms @ 100MHz
-
-
-
-
0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD182SH1D Datasheet BLM15BD182SH1D - Murata Electronics 490-17705-2-ND BLM15BD182SH1D Murata Electronics FERRITE BEAD 1.8K OHM 0402 1LN 10,000 - 立即发货 可供应: 10,000 $0.05176 10,000 最低订购数量 : 10,000 卷带(TR)
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 差模 - 单线 1 1.8 kOhms @ 100MHz
-
-
-
-
0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD182SH1D Datasheet BLM15BD182SH1D - Murata Electronics 490-17705-1-ND BLM15BD182SH1D Murata Electronics FERRITE BEAD 1.8K OHM 0402 1LN 15,862 - 立即发货 可供应: 15,862 $0.21000 1 最低订购数量 : 1 剪切带(CT)
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 差模 - 单线 1 1.8 kOhms @ 100MHz
-
-
-
-
0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD182SH1D Datasheet BLM15BD182SH1D - Murata Electronics 490-17705-6-ND BLM15BD182SH1D Murata Electronics FERRITE BEAD 1.8K OHM 0402 1LN 15,862 - 立即发货 可供应: 15,862 Digi-Reel® 1 最低订购数量 : 1 Digi-Reel® 得捷定制卷带
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 差模 - 单线 1 1.8 kOhms @ 100MHz
-
-
-
-
0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
BLM15BD750SN1D Datasheet BLM15BD750SN1D - Murata Electronics 490-5191-2-ND BLM15BD750SN1D Murata Electronics FERRITE BEAD 75 OHM 0402 1LN 0 可供应: 0
标准提前期 16 周
$0.02345 10,000 最低订购数量 : 10,000 卷带(TR)
可替代的包装
EMIFIL®, BLM15 在售 信号线 1 75 Ohms @ 100MHz 300mA 200 毫欧
-
-55°C ~ 125°C 0402(1005 公制) 表面贴装型 0.022"(0.55mm) 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
-
每页结果数
页面 1/2
|< < 1 2 >|

13:24:28 9/20/2021